niepełnosprawna kobieta fot. Fotolia

PFRON: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON przekazuje dofinansowania tym pracodawcom, którzy decydują się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. A to tylko niektóre z jego zadań!
Weronika Kwaśniak / 18.08.2017 16:16
niepełnosprawna kobieta fot. Fotolia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, częściej nazywany w skrócie PFRON, to organ administracji, który zajmuje się wspieraniem zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wspomaganiem ich rehabilitacji. Mówiąc najogólniej, ma na celu ich aktywizację. Instytucja tworzy swoje własne programy pomocy. PFRON przekazuje dofinansowania tym pracodawcom, którzy decydują się na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

W jaki sposób PFRON wspomaga pracodawców, aby zatrudniali niepełnosprawnych?

Dużą część działalności PFRON stanowi wsparcie pracodawców oraz zachęcanie ich, aby przyjmowali do pracy niepełnosprawnych.

  • Jeśli firma musi zatrudnić pracownika wspomagającego, który będzie pomagał osobie niepełnosprawnej w miejscu pracy, PFRON może sfinansować zatrudnienie takiego asystenta.
  • Instytucja dofinansowuje comiesięczne wynagrodzenie, które zakład pracy wypłaca niepełnosprawnemu pracownikowi.
  • Instytucja realizuje refundacje kosztów wyposażenia stanowisk osób niepełnosprawnych - np. biurek, krzeseł.
  • PFRON zwraca pracodawcy koszty szkolenia (albo stażu) pracownika niepełnosprawnego.
  • PFRON prowadzi refundację dodatkowych kosztów, poniesionych przez pracodawcę, który prowadzi zakład pracy chronionej. To np. modernizacje obiektu, dzięki którym staje się on dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych pracowników.
  • PFRON pomaga też tym niepełnosprawnym, którzy sami prowadzą działalność gospodarczą. Gdy biorą oni kredyt na kontynuowanie działalności, do 50% odsetek może zostać sfinansowanych ze środków PFRON.

Przychód a dochód - czym się różni?

Skąd PFRON czerpie swoje środki?

Wiele osób zastanawia się, skąd Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czerpie swoje środki. Są to wpłaty pobierane od tych pracodawców, którzy nie zatrudniają niepełnosprawnych. Jeśli zakład pracy ma więcej niż 25 pracowników (w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy), a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi w danym miejscu mniej niż 6%, pracodawca jest zobowiązywany do wykonywania wpłat na rzecz PFRON.

Gdzie instytucja przekazuje te środki? Największą część przeznacza dla innych pracodawców, jako dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Resztę pieniędzy PFRON dystrybuuje pomiędzy indywidualne osoby niepełnosprawne, które wymagają wsparcia, a także organizacje pozarządowe, które pomagają chorym. PFRON finansuje także specjalistyczne placówki, np. warsztaty terapii zajęciowej.

Czytaj więcej na temat finansów