Mieszkanie dla młodych - dopłaty do kredytu

mieszkanie dla młodych, finanse, kredyt mieszkaniowy, dopłaty do mieszkań fot. Fotolia
W 2014 wchodzi w życie program dopłat - Mieszkanie dla Młodych.
Weronika Kwaśniak / 13.01.2014 14:23
mieszkanie dla młodych, finanse, kredyt mieszkaniowy, dopłaty do mieszkań fot. Fotolia

W 2014 pojawiło się wiele zmian w przepisach - m.in. nowy system dopłat Mieszkanie dla Młodych. Program jest kierowany do osób, które nie ukończyły jeszcze 35. roku życia (wystarczy, by ten warunek spełniało jedno z małżonków). O dopłatę mogą ubiegać się młodzi, którzy kupią lokal od dewelopera albo zbudują dom jednorodzinny. Wsparciem nie są objęte lokale kupowane na rynku wtórnym.

Dopłaty dla małżeństw z dziećmi


Wysokość dopłaty, jaką możesz uzyskać od państwa, jest uzależniona od kilku czynników. Znaczenie mają:
  • liczba posiadanych dzieci
  • miasto, w którym chcesz kupić mieszkanie czy postawić dom
  • powierzchnia lokalu.
W ustawie zapisano, że pary bezdzietne i single dostaną 10% ceny mieszkania. Małżeństwa i osoby samotne wychowujące dzieci – 15%. Dodatkowo otrzymają 5%, jeśli w ciągu pięciu lat od zakupu lokalu urodzi się im trzecie bądź kolejne dziecko. Maksymalna dopłata wyniesie wówczas 20% wartości mieszkania.
Pomoc jest dostępna dla osób kupujących mieszkania o powierzchni do 75 m2 oraz budujących domy do 100 m2 (małżeństwa z trojgiem dzieci mogą kupić lokale większe o 10 m2). Jednak wysokość dopłaty liczona jest tylko dla 50 m2.
Oznacza to, że w przypadku zakupu mieszkania o 25 albo nawet o 35 m2 większego, otrzymuje się taką samą dopłatę, jak osoba, która zdecydowała się na lokal 50-metrowy.  

Nie przepłacaj!


Mieszkania kupowane w ramach programu nie mogą być za drogie. Dopłatą objęte zostały tylko te, których wartość w przeliczeniu na metr kwadratowy nie przekracza kwoty wyznaczonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.pl) dla danego miasta.
Zaskoczeniem jest informacja, że limity i wysokość dopłat wcale nie są najwyższe w okolicach Warszawy, tylko w gminach sąsiadujących z Gdańskiem.
Najniższe dopłaty otrzymają mieszkańcy województw ściany wschodniej oraz w Świętokrzyskiem.

Co zrobić, by uzyskać dopłatę?


Aby otrzymać dopłatę do mieszkania, trzeba zwrócić się do jednej z kilkunastu instytucji, które udzielają kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Są to największe polskie banki komercyjne. Innej drogi, by uzyskać państwowe wsparcie, nie ma.
Należy się zatem przygotować na długą i żmudną procedurę kredytową, która niczym nie różni się od próby uzyskania zwykłego kredytu hipotecznego.
Pierwszy krok to zebranie wszystkich wymaganych przez bank dokumentów. Na to będziesz potrzebowała około 2-3 tygodnie. Każdy bank wymaga nieco innego zestawu, ale podstawą do uzyskania kredytu zawsze są zaświadczenia o zarobkach oraz dokumentacja nieruchomości (np. wypis z księgi wieczystej).
Kiedy zgromadzisz dokumenty, możesz udać się do banku i wypełnić wniosek kredytowy. Po jego złożeniu spodziewaj się,
że analityk poprosi cię o dodatkowe informacje, na przykład na temat zaciągniętych wcześniej pożyczek, itp. Oczekiwanie na decyzję kredytową może trwać od kilku dni do nawet trzech miesięcy.
W tym czasie analitycy uważnie sprawdzają twoją historię kredytową, weryfikują prawdziwość informacji podanych we wniosku, szacują wartość mieszkania.
Gdy bank przedstawi ci wreszcie warunki, na których zgodzi się przyznać ci kredyt, możesz podjąć próbę negocjacji korzystniejszych stawek oprocentowania i marży.
Po ogłoszeniu decyzji banki często proszą o kolejne uzupełnienie dokumentów i dopiero po ich dostarczeniu przystępują do sporządzania umowy. Środki z kredytu też nie są wypłacane od razu po jej podpisaniu.
Trzeba dokonać na bank cesji ubezpieczenia nieruchomości, dostarczyć odpis aktu notarialnego, wniosku z sądu o wpis do księgi i ustanowienie hipoteki.
Pieniędzy nie otrzymasz do ręki, zostaną wpłacone na konto dewelopera. Podobnie będzie z dopłatą. Bank rozliczy się w twoim imieniu z państwem. Ty po prostu będziesz musiała oddać bankowi mniej pieniędzy.

Na podst. tekstu Igora Lagendy, Mieszkanie dla młodych, "Poradnik domowy", nr 2/2014

Redakcja poleca

REKLAMA