Kredyt na zakup nieruchomości za granicą

Ostatnio byłem w obwodzie kaliningradzkim. Będąc w jednej z miejscowości okazało się, że jest tam dom na sprzedaż. Czy mogę uzyskać kredyt w polskim banku na zakup nieruchomości w Rosji?
/ 19.12.2011 07:12

Ostatnio byłem w obwodzie kaliningradzkim. Będąc w jednej z miejscowości okazało się, że jest tam dom na sprzedaż. Czy mogę uzyskać kredyt w polskim banku na zakup nieruchomości w Rosji?
 

Kredytem mieszkaniowym zaciągniętym w polskim banku można sfinansować jedynie zakup nieruchomości położonej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Banki stosują ograniczenie, w ramach którego zarówno przedmiot kredytowania, jak i zabezpieczenia kredytu powinien znajdować się na terytorium Polski. Niechęć do finansowania nieruchomości położonych za granicą wynika prawdopodobnie z różnic prawnych pomiędzy poszczególnymi krajami i związanych z tym możliwych do wystąpienia trudności przy ewentualnej egzekucji należności, w przypadku nieterminowej obsługi długu.

Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnej możliwości uzyskania kredytu na zakup takiej nieruchomości. Jeżeli zaproponujemy bankowi zabezpieczenie w postaci innej nieruchomości położonej na terenie RP, której wartość będzie adekwatna do kwoty wnioskowanego kredytu, być może uda się uzyskać zgodę na udzielenie kredytu, którym będzie można sfinansować zakup nieruchomości zlokalizowanej za granicą, ale tylko pod warunkiem, że zabezpieczeniem kredytu będzie nieruchomość na terenie Polski. Innym rozwiązaniem, ale już nieco droższym może być pożyczka hipoteczna. Tu również zabezpieczeniem powinna być nieruchomość położona na terenie Polski, a uzyskane w ten sposób środki będzie można przeznaczyć na dowolny cel, w tym także zakup innej nieruchomości za granicą. Należy jednak podkreślić, że pożyczka hipoteczna jest zwykle wyżej oprocentowana niż kredyt mieszkaniowy, a relacja możliwej do uzyskania kwoty pożyczki do wartości nieruchomości stanowiącej jej zabezpieczenie niższa niż w przypadku kredytu hipotecznego.

Łukasz Kosiński
Credit House Polska Doradcy Kredytowi
Związek Firm Doradztwa Finansowego