10 wskazówek, jak bezpiecznie pożyczać pieniądze

Te zasady naprawdę warto stosować!
Bezpieczne pożyczanie pieniędzy fot. Fotolia

Nie masz pieniędzy i musisz je skądś pożyczyć? Zanim to zrobisz, sprawdź, jakimi zasadami powinnaś się kierować, by z pozoru nieduża pożyczka nie okazała się długiem ciągnącym się za tobą latami.

Polacy jeszcze kilkanaście lat temu byli dość nieufni wobec wszelkich instytucji udzielających pożyczki i woleli, jeśli już była taka konieczność, zadłużyć się u przyjaciół bądź rodziny. Obecnie branie pożyczek w bankach lub innych prywatnych instytucjach stało się dość powszechne. Ale czy bezpieczne?

Nie chcemy oczywiście mówić, że zawsze wzięcie pożyczki jest wysoce ryzykowne i że wiąże się z kłopotami. Warto jednak porządnie przemyśleć tę sprawę przed podjęciem ostatecznej decyzji. Czasami przez nieuwagę, brak wiedzy lub pośpiech możemy ściągnąć na siebie bardzo poważne kłopoty finansowe. Jak tego uniknąć? Sprawdź nasze porady!

10 zasad bezpiecznego pożyczania pieniędzy

1. Sprawdź firmę pożyczkową

Ilość instytucji finansowych, które świadczą usługi pożyczkowe na polskim rynku jest niezwykle duża. Często kuszą one konsumentów atrakcyjnym planem ratalnym, niskim oprocentowaniem i wysokością pożyczek. Równie często, interesujące oferty są obarczone dodatkowymi opłatami ukrytymi w ubezpieczeniach lub innych wymaganiach.

Warto sprawdzić firmę, w której planujemy zaciągnąć dług zarówno pod kątem  jakości obsługi klientów, jak i wywiązywania się z postanowień umowy oraz opinii wyrażanych przez innych pożyczkobiorców. Na stronie Komisji Nadzoru Finansowego,  która co rok bada przedsiębiorców udzielających pożyczki konsumenckie, można znaleźć wiele niezbędnych informacji, które pomogą nam uwiarygodnić działania i ofertę konkretnej instytucji.

2. Przeczytaj dokładnie umowę i inne dokumenty

Najważniejszym dokumentem podpisywanym przez pożyczkobiorcę jest umowa. Niestety, wielokrotnie zdarza się, że jej objętość (zazwyczaj od kilku do kilkunastu stron) i sposób sformułowania (żargon branżowy, niejasność poszczególnych punktów) zniechęca konsumentów do głębszej lektury.
Jednocześnie zawiera ona wiele istotnych informacji, które są niezbędne do zrealizowania wszystkich podejmowanych zobowiązań. Jeżeli nie jest ona jasna, warto poprosić o pomoc eksperta. Jeżeli, mimo wyjaśnień, mamy problem ze zrozumieniem umowy, nie należy tego ignorować i najlepiej po prostu nie podpisywać dokumentów.

Zobacz też:

3. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania

Już od pierwszego spotkania z przedstawicielem firmy lub instytucji pożyczkowej należy stosować zasadę ograniczonego zaufania. Wszelkie obietnice, oferty oraz propozycje należy pozyskiwać na piśmie, by w razie sporu lub niewywiązywania się z umowy, mieć podstawę do roszczenia praw. Jeżeli w jakimkolwiek momencie konsultant bądź firma wzbudzą nasze wątpliwości, zastanówmy się, czy ta atrakcyjna oferta nie jest próbą wyłudzenia.

4. Sprawdź dane na umowie

Bardzo istotną kwestią jest całokształt umowy. Wszystkie dokumenty, zarówno te podstawowe, jak i uzupełniające, takie jak regulamin czy tabela opłat, muszą zawierać dane firmy, jak i jej klienta. Warto również zwrócić uwagę, czy zawierają one wszelkie istotne informacje dotyczące pożyczki. W przypadku, gdy umowa jest napisana w sposób niejasny i niezrozumiały, bądź gdy brakuje w niej podstawowych danych, nie należy jej podpisywać.

5. Sprawdź warunki i dodatkowe opłaty oraz RRSO

Każdy konsument decydujący się na podpisanie umowy pożyczkowej ma świadomość konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Jednak ich ostateczna wysokość nie zawsze jest oczywista w momencie podpisywania umowy.

Warto zwrócić uwagę na takie elementy jak np. RSSO  - Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania. Jest to wskaźnik mający charakteryzować kredyt czyli wyrażony w procentach całkowity koszt pożyczki uwzględniający wszystkie koszty (odsetki, prowizje i inne opłaty), które konsument jest zobowiązany zapłacić, jak również zmianę wartości pieniądza w czasie.

6. Sprawdź terminy spłaty i całkowite koszty pożyczki

Dodatkowe opłaty czy termin spłaty zarówno całej pożyczki, jak i poszczególnych rat, to kolejne elementy umowy, które niejednokrotnie sprawiają problem konsumentom. Często związane są one z manipulacją oprocentowaniem, gdyż jest to jeden z najczęstszych powodów wzrostu opłat, które negatywnie zaskakują pożyczkobiorców.

Inne, ważne informacje, zwłaszcza w kontekście większych zobowiązań, to ostateczny termin zwrotu oraz wysokość odsetek. Warto też zawczasu zapoznać się z punktem dotyczącym reklamacji i wypowiedzeń. Jeśli korzystamy z usług firm pożyczkowych, mamy dwutygodniowy okres na wypowiedzenie umowy, bez podawania przyczyn rezygnacji i bez dodatkowych konsekwencji.

Zobacz też:

7. Pamiętaj o opodatkowaniu

Wielu konsumentów zapomina, że pożyczki, jak każdy produkt finansowy, objęty jest podatkiem i wiąże się z koniecznością uregulowania kosztów od czynności cywilnoprawnych. Obecnie, wynosi on 2% kwoty pożyczki i powinien zostać wpłacony do odpowiedniego urzędu skarbowego nie później niż 14 dni po zawarciu umowy.

Podatek ten nie zawsze będzie oznaczać dodatkowe koszty dla pożyczkobiorcy, istnieje bowiem szereg wyjątków, dzięki którym można uniknąć konieczności jego opłacenia (na przykład gdy mąż pożycza środki żonie lub swym dzieciom).

8. Nie daj się złapać w pułapkę internetu

W Polsce coraz większą popularnością cieszą się pożyczki internetowe. Z założenia jest to najszybszy sposób uzyskania pomocy finansowej. Wniosek o pożyczkę internetową składa się za pośrednictwem strony internetowej, a po poprawnej weryfikacji pieniądze mogą trafić na nasze konto nawet w ciągu kwadransa. Tego rodzaju pożyczki są jednak zazwyczaj wysoko oprocentowane i zawierają wiele dodatkowych opłat, które nie są jasno opisane w umowie.

9. Nie zapominaj o zdrowym rozsądku

Wielokrotnie konsumenci skuszeni atrakcyjną ofertą lub pozornie łatwą możliwością zdobycia dodatkowych środków decydują się na pożyczkę, która przerasta ich finansowe możliwości. Nim podejmiemy ostateczną decyzję o podjęciu pomocy pieniężnej z konkretnej instytucji, warto na spokojnie ocenić, czy dług zaciągany często na okres kilku lat, faktycznie zostanie przez nas spłacony w terminie, oszczędzając nam dodatkowych kosztów.

10. Zachowaj umiar

Zdarza się, że firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek widząc zainteresowanie konsumenta, próbują nakłonić go do zaciągnięcia większego zobowiązania, niż faktycznie jest mu potrzebny. Nie oznacza to jednak, że taka umowa będzie korzystniejsza dla jej odbiorcy. Warto przemyśleć, na co planujemy przeznaczyć zaczerpnięte fundusze i nie przekraczać wyznaczonego budżetu, gdyż każda różnica w ogólnej wartości pożyczki niesie ze sobą wyższe ryzyko i koszty dla konsumenta.
Materiały prasowe - Profi Credit

Zobacz też:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)