Zmiany w kodeksie pracy - 3 zmiany w umowach na czas określony

Zmiany w kodeksie pracy w 2015 roku fot. Fotolia
Duże zmiany w umowach o pracę zawieranych na czas określony.
Milena Oszczepalińska / 11.09.2015 09:12
Zmiany w kodeksie pracy w 2015 roku fot. Fotolia

Kodeks pracy w 2015 roku zostanie w wielu miejscach znowelizowany. Nowe przepisy określać będą różne kwestie, w tym te dotyczące umów o pracę zawieranych na czas określony. Jakie zmiany w kodeksie pracy w 2015 roku będą najbardziej widoczne?

Zmiany w kodeksie pracy w 2015 roku

Na razie większość ze zmian to propozycje. Nowelizacja kodeksu pracy jest bowiem na etapie projektu. Jeżeli jednak zostanie on przyjęty przez sejm w całości, możemy się spodziewać sporych zmian, zwłaszcza w zakresie umów o pracę na czas określony.

Nowe przepisy mają na celu zapobieganie nadużyciom w zakresie zawierania umów na czas określony, m.in. w zakresie czasu ich trwania. Pracownik nie będzie  musiał pracować na czas określony w nieskończoność. Po pewnym czasie umowa musi zostać zmieniona na umowę na czas nieokreślony.

W czym nowe przepisy mają różnić się od tych dotychczas obowiązujących?

1. Czas trwania umowy

Zgodnie z projektem nowelizacji kodeksu pracy umowa na czas określony będzie mogła trwać nie dłużej niż 33 miesiące. Jeżeli po upływie tego czasu oboje z pracodawcą będziecie chcieli przedłużyć umowę - musi być ona podpisana już na czas nieokreślony.

2. Liczba umów zawartych między tymi samymi stronami

Pracodawca nie będzie mógł podsuwać ci co miesiąc umowy na czas określony przez kolejne 33 miesiące. Maksymalnie 3 razy możecie zawrzeć między sobą taką umowę. Czwarta umowa, jaką zawrzesz z tym samym pracodawcą musi być już umową na czas nieokreślony, nawet w przypadku, gdy 3 poprzednie umowy były zawarte na czas krótszy niż 33 miesiące.

3. Okres wypowiedzenia

Nie będzie on okresem stałym, ale uzależnionym od tego, jak długo pracujesz w danym przedsiębiorstwie. Będzie on wynosił:
  • 2 tygodnie - jeśli pracujesz krócej niż rok;
  • 1 miesiąc - gdy pracujesz dłużej niż rok, ale nie dłużej niż 3 lata;
  • 3 miesiące - jeśli pracujesz w danej firmie co najmniej od 3 lat.
Ta zmiana poniesie za sobą zmianę w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony. Okresy wypowiedzenia w obu rodzajach umów mają wynosić ostatecznie tyle samo.

Przypadki, w których umowa o pracę będzie mogła być zawarta na czas dłuższy niż 33 miesiące:

  • zastępstwo za pracownika, którego długa nieobecność w pracy jest nieobecnością usprawiedliwioną;
  • praca dorywcza, sezonowa;
  • praca na okres trwania kadencji;
  • okresowe, zwiększone potrzeby zatrudnienia przez danego pracodawcę, jeżeli ten uargumentuje taką potrzebę w sposób uzasadniony.

Zobacz też:

Redakcja poleca

REKLAMA