Progi podatkowe 2019 – sprawdź, jakie obowiązują

pieniądze na formularzu PIT fot. Adobe Stock
Płacisz podatek dochodowy? Jego wymiar zależy od tego, jakie zarobki osiągnęłaś w ubiegłym roku podatkowym. Sprawdź, jakie obowiązują teraz progi podatkowe a także co oznacza kwota wolna od podatku. Dowiedz się też, jakie są w tym roku kwoty obniżające podatek.
Alicja Hass / 26.02.2019 10:04
pieniądze na formularzu PIT fot. Adobe Stock

W roku 2019, podobnie jak w latach poprzednich obowiązują dwa progi podatkowe – 18 proc. i 32 proc.  Od tego, w którym jesteś progu podatkowym, zależy to, ile zostanie odciągnięte od twojej pensji.

Nie ma znaczenia, ile zarabiasz miesięcznie, ani, z jakiego źródła pochodzą twoje zarobki (czy jest to jedna umowa o pracę, czy dorywcze prace w kilku miejscach). Pod uwagę brana jest wyłącznie roczna suma wszystkich dochodów.

Każdy z tych progów oddzielony jest inną kwotą i w każdym obowiązuje innej wysokości kwota wolna od podatku i inna stawka podatkowa.Obowiązuje zasada: im więcej zarabiasz, tym wyższy podatek płacisz.

Rodzaje progów podatkowych

Podstawą wyliczenia kwoty, od której wyliczany jest próg podatkowy, jest wysokość dochodu, czyli przychodu po odjęciu składek na ZUS oraz kosztów uzyskania przychodu. Można więc powiedzieć, że podstawą są nasze zarobki na rękę.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy:

Próg pierwszy – zarobki nieprzekraczające kwoty 85 528 zł opodatkowane są stawką 18 proc.

Jak obliczyć podatek? Obliczasz, ile wynosi 18 proc. twojego dochodu i pomniejszasz tę to o kwotę zmniejszająca podatek.

Próg drugi – gdy dochód wynosi powyżej 85 528 zł, należy odprowadzić podatek w wysokości 32 proc. Jednak stawka 32 proc. nie jest obliczana od całości dochodu, a od jego części, która przekracza kwotę 85 528 zł. Przykład: jeżeli zarobiłaś rocznie 100 000 zł, to 85 528 zł będzie rozliczane zgodnie z niższą stawką (18 proc.), a 14472 zł – według stawki wyższej (32 proc.).

Jak obliczyć podatek? Do kwoty 15395,32 zł dodaj 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł i odejmij kwotę zmniejszającą podatek.

Jeśli wiesz, że twoje dochody roczne przekroczą 85 528 zł, możesz na początku roku podatkowego poprosić swojego pracodawcę o rozliczanie według stawki 32 proc. 

Kwota wolna od podatku w 2019 roku

Kwota wolna to kwota od której nie odprowadzasz  żadnego podatku. W 2019 roku rozliczymy podatek przy kwocie wolnej równiej 8000 zł. Te osoby, których dochody w ciągu roku nie przekroczą 8000 zł, otrzymają pełny zwrot 18 proc. podatku, który został odprowadzony przez pracodawcę.

W przypadku zarobków rocznych wyższych niż 8000 zł kwota wolna maleje

  • przy dochodzie od 8001 zł do 13 000 zł wyniesie (na zasadzie degresji) od 8000 zł do 3091 zł;
  • gdy dochód będzie wyższy niż 13 001 zł, ale niższy niż 85 528 zł, to kwota wolna wyniesie zawsze 3091 zł;
  • przy dochodzie w przedziale 85 528, 01 zł – 127 000 zł kwota wolna wyniesie od 3091 zł do 1 zł;
  • po przekroczeniu kwoty 127 000 zł kwota wolna od podatku nie występuje.

Kwota zmniejszająca podatek

Przy ustalaniu wysokości podatku, jaki musimy odprowadzić do urzędu skarbowego, należy uwzględnić kwotę zmniejszająca podatek. Jej wysokość zależy od wysokości twoich zarobków.

  • dla dochodów rocznych do 8000 zł wynosi 1440 zł,
  • gdy zarobiłaś między 8000 a 13000 zł – 1440 zł minus [883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł)] : 5000 zł,
  • dla osób zarabiających między 13000 zł a 85528 zł kwota ta wynosi zawsze 556,02 zł,
  • ci, którzy zarobili pomiędzy 85528 a 127000 zł muszą skorzystać ze wzoru: 556,02 zł minus [556 zł 2 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85528 zł)] : 41472 zł.
  • powyżej 127 000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek.

Progi podatkowe a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Jeśli jesteście małżeństwem  i nie macie rozdzielności majątkowej, możecie rozliczać się wspólnie – w takim wypadku składacie  jedną deklarację PIT. Wspólne rozliczanie to opcja bardzo korzystna dla par, w których jeden z partnerów zarabia szczególnie dużo (i znalazłby się w drugim progu podatkowym), a drugi zarabia niewiele lub nic. Dzięki rozliczaniu wspólnemu zamiast progu 32 proc., rozliczacie się  z progu 18 proc.

Przeczytaj również:
Co trzeba wiedzieć o rozliczaniu podatku
Lista organizacji, którym możesz podarować 1 proc. swojego podatku