Spotkanie z policjantem - porady specjalistów

Jak się zachować w czasie spotkania z policjantem fot. Fotolia.pl
Zobaczcie jak się zachować w takiej sytuacji
18.08.2014 15:03
Jak się zachować w czasie spotkania z policjantem fot. Fotolia.pl

Bezpieczeństwo ruchu drogowego to zależności między kierowcą, samochodem, którym się porusza, a uczęszczaną przez niego drogą. Zależności te regulują przepisy, na straży których stoi policja.
 

Każdy kierowca w swojej karierze miał na pewno okazję do spotkania z patrolem policyjnej drogówki. Jak zachować się w takiej sytuacji? Jakie mamy prawa i obowiązki, a jakie obowiązki ma policjant? Znajomość przepisów pomoże nam w sposób bezstresowy - o ile nie popełniliśmy wykroczenia - przejść każdą policyjną kontrolę.
 

Kto może zatrzymać do kontroli?

Kierowcę do kontroli może zatrzymać zarówno policjant umundurowany, jak i w cywilu. Umundurowany może zatrzymać do kontroli w każdym miejscu, natomiast nieumundurowany - tylko na obszarze zabudowanym. Stróże prawa powinni rozpocząć kontrolę od przedstawienia się i podania powodu zatrzymania. Policjant nieumundurowany jest zobowiązany pokazać legitymację służbową, a umundurowany - tylko na żądanie kontrolowanego kierowcy.
 

Jak policjant powinien sygnalizować zatrzymanie do kontroli?

Funkcjonariusz zatrzymujący do kontroli może sygnalizować taki zamiar ręką (tylko przy dobrej widoczności), tarczą do zatrzymywania pojazdów. W przypadku złej widoczności latarką albo tarczą ze światłem odblaskowym. Policjant jadący samochodem może dawać sygnały z urządzeń sygnalizacyjnych, świetlnych i nagłaśniających. Do kontroli może nas również wezwać policja ze śmigłowca, w tym przypadku sygnały wysyłane są z urządzeń nagłaśniających i świetlnych.
 

Jak powinien zachować się kierowca w czasie kontroli?

Kierowca, który otrzyma sygnał do kontroli drogowej, powinien zatrzymać pojazd w miejscu wskazanym przez stróża prawa. Miejsce to nie powinno utrudniać ruchu i stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Kontrolowany powinien położyć ręce na kierownicy i czekać na przyjście policjanta. Zakaz wychodzenia z samochodu obowiązuje również pasażerów. Kontrolujący może nakazać wyłączenie silnika i włączenie świateł awaryjnych.
 

„Policjant zatrzymujący do kontroli ma szereg uprawnień. Od sprawdzenia ważności prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia pojazdu. Przez sprawdzenie trzeźwości kierującego. Aż po uniemożliwienie dalszej jazdy w przypadku m.in. nietrzeźwości, złego stanu technicznego pojazdu czy braku odpowiednich uprawnień pozwalających na prowadzenia pojazdu”

- mówi Radosław Jaskulski, instruktor Szkoły Auto ŠKODA.
 

Jakie prawa ma kontrolowany?

Kontrolowany kierowca oprócz obowiązków ma również prawa, z których może skorzystać w przypadku, gdy nie zgadza się z oceną swojego wykroczenia. Prawa te są ściśle określone i dotyczą: możliwości złożenia zażalenia na sposób przeprowadzenia czynności przez policję, a także zasadności wystawionego mandatu lub jego wysokości. W takim wypadku możemy odmówić przyjęcia, a sprawa wówczas zostanie przekazana do sądu.

Jeśli kierowca ma być ukarany na podstawie wskazań urządzeń powinien mieć możliwość zapoznania się z nagraniem lub wynikiem pomiaru urządzeń kontrolujących prędkość. Może żądać okazania kopii świadectw legalizacyjnych tych urządzeń. Kierowca poddawany badaniu na obecność alkoholu lub innych środków odurzających, w przypadku pozytywnego wyniku badania ma prawo do ich powtórnego przeprowadzenia.
 

Trudno mówić o bezpiecznych drogach bez podkreślania roli policji. Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, dbanie o przestrzeganie zasad ruchu oraz niwelowanie zagrożeń pojawiających się na drodze

W drogowym systemie zależności wszyscy mamy ten sam cel. Dotrzeć bezpiecznie do domu! Pamiętajmy o tym i dbajmy o wzajemne zrozumienie i szacunek. Bezpieczeństwo na drodze jest ważne każdego dnia.

Na podstawie materiałów prasowych Skoda Polska
 

Więcej porady dotyczących bezpiecznej podróży: