PocztaKwiatowa

Współczesne Feng Shui

Dla Europejczyków Feng Shui jest sztuką organizacji przestrzeni, przydatną głównie przy aranżacji wnętrz domów i mieszkań. Tymczasem na Dalekim Wschodzie każdy budynek jest wznoszony według zasad Feng Shui, zaś ludzie kierują się nimi w codziennym życiu. Jednak w Europie są również osoby, które na każdym kroku posługują się tą starożytną nauką i dzięki temu osiągają sukcesy w interesach i w życiu prywatnym.
/ 24.03.2010 15:47
PocztaKwiatowa

Gdyby wszyscy architekci znali i doceniali Feng Shui, z pewnością powstałoby więcej budynków pełnych harmonii i pozytywnej energii. Tymczasem aż 80% biurowców i hal produkcyjnych nie respektuje zasad Feng Shui. To sprawia, że ich lokalizacja, rozplanowanie przestrzeni i aranżacja wnętrz negatywnie wpływa na wydajność i motywację pracowników. Współcześni architekci nie wzorują się na architektonicznej doskonałości natury, nie potrafią także kierować się naturalnym instynktem i intuicją. Dlatego właśnie tak ważna jest popularyzacja Feng Shui we współczesnym świecie.

Zobacz także: Historia Feng Shui cz. I

Feng Shui jako sposób postrzegania świata

Organizacja życia według zasad Feng Shui wymaga przede wszystkim wsłuchania się w samego siebie. Powinniśmy zrozumieć, że jesteśmy nierozerwalną częścią natury. Jeśli dopuścimy do głosu nasze naturalne instynkty oraz zbadamy źródła zakłóceń i przepływy negatywnych energii w naszym otoczeniu, będziemy mogli stworzyć sobie lepsze warunki pracy i codziennego funkcjonowania. W ten sposób osiągniemy swoje cele, żyjąc w harmonii z naszym naturalnym polem energetycznym.

Pojęcie energii w Feng Shui

Według Feng Shui energią jest wszystko, co nas otacza – zarówno rzeczy materialne, jak i duchowe. To właśnie energia decyduje o powodzeniu naszych działań. Energię stanowią nie tylko widzialne siły natury, takie jak woda czy wiatr, lecz także niewidzialne siły kosmiczne (chi), które nazywamy przepływami energii. Przyczyną wielu niepowodzeń w codziennym życiu może być blokada tych energii. 

Zobacz także: Światło w pomieszczeniach a Feng Shui

Przez nasz organizm przechodzą różne kanały przepływu energii, czyli meridiany, które decydują o jego gospodarce energetycznej. Każdemu z tych kanałów odpowiada jeden narząd. Jakakolwiek blokada energii w meridianach może doprowadzić do choroby. Dlatego tak skuteczna okazuje się tradycyjna akupunktura, która dopiero niedawno (w latach 70.) zyskała aprobatę zachodniego świata.

Zadaniem Feng Shui jest odblokowanie i zharmonizowanie negatywnych energii w taki sposób, by zamienić je w pozytywne. Zarządzanie energią jest więc najważniejszym elementem kierowania swoim życiem. Wystarczy prosty przykład, aby zobrazować to zagadnienie. Aby pracownik był wydajny potrzeba mu nie tylko narzędzi do pracy, lecz także odpowiedniej atmosfery pracy i właściwego klimatu energetycznego. Jeśli pracodawca mu tego nie zapewni, musi się liczyć z tym, że jakość wykonanej pracy nie będzie najlepsza. Dlatego umiejętność sterowania energią w miejscu pracy jest tak dużym wyzwaniem dla kadry zarządzającej. Kierownicy powinni umiejętnie łączyć i ukierunkowywać strumienie sił i energii przepływające w firmie.

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest umiejętność zachowania równowagi energii. Każdy człowiek powinien właściwie dzielić czas i uwagę między życie prywatne a zawodowe, odpoczynek a działanie, między siebie a pozostałych członków rodziny. Koncentracja wyłącznie na życiu zawodowym powoduje porażkę w sferze życia osobistego i odwrotnie. Tylko znalezienie równowagi między tymi sferami zapewnia harmonię i sukces na każdym polu życiowej aktywności.
Feng Shui w codziennym życiu.

Zobacz także: Feng shui dla związku

Zasady Feng Shui pomagają w zdobyciu motywacji do działania, zrozumieniu samego siebie i zwalczaniu skutków negatywnych przepływów energii. Kierowanie się naturą, która jest wzorcem naszych ludzkich wytworów, pozwala odnaleźć pierwotną harmonię, która wciąż jest zakłócana przez świat zdominowany przez technicyzację i industrializację. Szukanie tej harmonii i równowagi powinno towarzyszyć naszym codziennym działaniom. Dobrze by było gdyby zasady Feng Shui stały się powszechne nie tylko wśród poszczególnych grup ludzi , lecz także w firmach i koncernach. Dzięki temu można by było zwiększać wydajność pracowników, eliminować konflikty i poprawiać atmosferę pracy. Miejmy nadzieję, że przydatność Feng Shui zostanie odkryta szybciej niż skuteczność akupunktury.