Feng shui Wędrującej Gwiazdy – od 2004 do 2024 roku

Feng shui Wędrującej Gwiazdy – od 2004 do 2024 roku

W roku 2010 Wędrująca Gwiazda feng shui numer 8, symbolizująca element Ziemi i dzieci, znajdzie się w centrum.
Feng shui Wędrującej Gwiazdy – od 2004 do 2024 roku

Numer w centrum często odzwierciedla najważniejsze wydarzenia roku. Na przykład w 2005 roku mieliśmy w centrum gwiazdę 4 symbolizującą kurczaka. Wtedy pojawiło się zagrożenie ptasią grypą. W 2006 roku gwiazda 3 znalazła się w centrum, a reprezentuje ona konflikty i trzęsienia ziemi. W roku 2007 numerem w centrum było 2, symbolizujące choroby; ptasia grypa ponownie stała się zagrożeniem. W 2008 roku numer 1 związany z żywiołem Wody znalazł się w centrum i doświadczyliśmy chłodniejszej pogody, burz śnieżnych i powodzi. W 2009 roku numer 9 (Ogień) pojawił się w centrum i byliśmy świadkami niszczycielskich pożarów w Australii. Musimy więc założyć, że element Ziemi w centrum w 2010 roku również przyniesie jakieś problemy związane z trzęsieniami ziemi i nieszczęściami dotykającymi dzieci.

Jeśli chodzi o feng shui Wędrującej Gwiazdy, obecny dwudziestoletni okres, od 2004 do 2024, zwany jest "Okresem 8", gdzie numer 8 reprezentuje trygram Góry i jest również symbolem małych dzieci. Dlatego od czasu wejścia w ten okres w 2004 roku, obserwujemy więcej katastrof i nieszczęść dotykających dzieci. Najnowsze wypadki związane były z wielkim trzęsieniem ziemi w Chinach w 2008 roku, które zabiło wiele szkolnych dzieci oraz skażeniem mleka dla dzieci, co spowodowało poważny problem z kamieniami nerkowymi u dzieci. Ten numer 8 reprezentujący dzieci jest w obecnym dwudziestoleciu wciąż obecny w centrum, ale w 2010 roku roczna gwiazda 8 dubluje ten numer w centrum. Taki podwójny numer 8 może zapowiadać więcej niebezpieczeństw dla dzieci.

Artykuł przetłumaczony z angielskiego za uprzejmą zgodą Mistrza Raymonda Lo. Strona internetowa Mistrza: www.raymond-lo.com