Pochwiak jedwabnikowy (Volvariella bombycina)

Rzadki, bardzo ładny grzyb blaszkowy. Groźny pasożyt drzew i saprofit.