POLECAMY

Akcja Sprzątanie Świata - 16-18 września 2011

W trzeci weekend września każdego roku, na całym świecie odbywa się ekologiczna akcja uświadamiająca ludziom ich występki przeciw środowisku naturalnemu: „Clean Up The World”. Przez kilka dni będzie trwało wielkie Sprzątanie Świata, czyli zbiórka i wywóz śmieci z miejsc nie przeznaczonych do tego celu, czyli np. z lasów, parków, zarośli, łąk, okolic rzek, jezior, plaż. W akcji zazwyczaj biorą udział uczniowie szkół, działacze ekologiczni, ochotnicy, miłośnicy środowiska i harcerze.

W trzeci weekend września każdego roku, na całym świecie odbywa się ekologiczna akcja uświadamiająca ludziom ich występki przeciw środowisku naturalnemu: „Clean Up The World”. Przez kilka dni będzie trwało wielkie Sprzątanie Świata, czyli zbiórka i wywóz śmieci z miejsc nie przeznaczonych do tego celu, czyli np. z lasów, parków, zarośli, łąk, okolic rzek, jezior, plaż. W akcji zazwyczaj biorą udział uczniowie szkół, działacze ekologiczni, ochotnicy, miłośnicy środowiska i harcerze.
 

Cała historia akcji Sprzątania Świata sięga roku 1989, a inicjatywa przywędrowała tym razem z Australii. Pomysł organizacji takiego przedsięwzięcia w naszym kraju został umiejętnie wdrożony, za sprawą Miry Stanisławskiej-Meysztowicz – założycielki Fundacji Nasza Ziemia. W Polsce „sprzątamy świat” od 1994 roku.

Akcji w tym roku towarzyszy hasło: „Lasy to życie – chrońmy je!” i nawiązuje do właśnie trwającego Międzynarodowego Roku Lasów, ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zatem nie trudno zorientować się, że działania będą głównie dotyczyły lasów a więc uświadomienia, że to nie tylko skupisko drzew, ale i ciekawy, różnorodny ekosystem. Szczególnym celem jest likwidacja dzikich wysypisk śmieci, które zazwyczaj spotykamy na skraju lasów, w zaroślach lub zakopane w ściółce leśnej.

Sprzątanie świata to świetna lekcja ekologii, którą powinni odbywać nie tylko młodzi – uczniowie i aktywiści, ale i osoby dorosłe, które często nie zdają sobie sprawy z tego, że pewne ich działania mogą zagrażać środowisku, a przez to także naszemu zdrowiu.

Edukacja ekologiczna ma sens jeśli jest przeprowadzana i w formie teoretycznej, i w praktycznej. Niewątpliwie najwięcej wrażeń dostarcza aktywne włączenie się w sprzątanie. Zobaczenie na własne oczy i dostrzeżenie problemu, często boleśnie uświadamia społeczeństwu jego niewłaściwe zachowania względem przyrody.

Edukacja taka odbywa się w naszym kraju na wielu płaszczyznach. Są to głównie:
masowe zbieranie śmieci i ich segregacja,
likwidacja dzikich wysypisk,
sadzenie drzew, krzewów i kwiatów,
konkursy plastyczne i turnieje wiedzy ekologicznej,
festyny, spotkania, marsze,
zachęcanie do wolontariatu na rzecz ekologii.

Lasy akurat odgrywają dużą rolę w oczyszczaniu powietrza. Są fabryką tlenu. Ma to wytłumaczenie w procesie fotosyntezy, odbywającej się w zielonych częściach roślin. Powierzchnia lasów sukcesywnie maleje. Zazwyczaj powodem redukcji powierzchni lasów są nielegalne wycinki, podpalenia, a także zanieczyszczenie gleby, na której trudno wyrastać kolejnym drzewom. Ostatnio ponieśliśmy dość wielką stratę w lasach na skutek burz i wichur. Odnowienie takiego lasu potrwa długie lata.
Poza tym warto wiedzieć, że dość popularnym zjawiskiem staje się wykorzystywanie dobrodziejstw drzew i lasów w zorganizowanej i szczegółowo zaplanowanej silwoterapii. Jest to forma terapii naturalnej, szczególnie wskazana osobom z niską odpornością, deficytami ruchowymi i umysłowymi, starszym, zmęczonym, z obniżonym nastrojem i depresją.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze naturalne środowisko. Za obecny stan rzeczy głównie odpowiadają luzie – mniej lub bardziej świadomi zagrożeń.

To człowiek i jego działalność przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby. To my bezkrytycznie dokonujemy ekspansji nawet w najdziksze miejsca globu, a także te na co dzień niedostępne. Niewielu z nas wie, że np. na dnie Oceanu Spokojnego znajduje się śmieciowisko z przeszło 40 tonami odpadów plastikowych, albo że na wielu egzotycznych plażach niebawem zamiast pisaku będą same drobiny plastiku i innych tworzyw. W wodach obserwuje się większą ilość zanieczyszczeń, aniżeli planktonu... Czy to nie powód do zastanowienia się nad własnym postępowaniem i do powzięcia stosownych działań? Zachęcamy do czynnego udziału w akcji Sprzątana Świata w ten weekend.

Więcej informacji na stronie Fundacji Nasza Ziemia

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)