Co powinna zawierać recepta?

Recepta to rodzaj dokumentu. Aby farmaceuta mógł ją zrealizować, powinna zawierać określone informacje. Dowiedz się, jakie.
Co powinna zawierać recepta? fot. Fotolia

Recepta, aby była ważna, nie może być uszkodzona ani opisana nieczytelnie. Muszą się też na niej znaleźć.

Co powinna zawierać recepta?

 • dane dotyczące podmiotu, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę na wystawianie recept na refundowane leki (czyli np. przychodni);
 • dane pacjenta – imię, nazwisko, adres zamieszkania;
 • wiek (jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat);
 • numer PESEL, a w przypadku dziecka do pierwszego roku życia, które nie posiada numeru PESEL –  PESEL jego opiekuna z odpowiednią adnotacją i podpisem osoby wystawiającej receptę;
 • kod uprawnień dodatkowych dla pacjenta, o ile mu przysługują (w innym przypadku –znak X);
 • numer oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Jeśli pacjent nie ma dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub nie jest do nich uprawniony, wpisuje się znak X.
 • dane dotyczące leku (nazwa, dawka, postać oraz sposób dawkowania;
 • data wystawienia recepty lub realizacji;
 • dane dotyczące lekarza – imię nazwisko, numer PWZ (prawa wykonywania zawodu).

Recepta powinna także być odręcznie podpisana przez lekarza i opatrzona jego pieczątką.

Oprócz powyższych danych na recepcie można zamieścić:

 • polecenie pilnej realizacji ("Cito"),
 • zastrzeżenie, że pacjent ma otrzymać wyłącznie określony lek ("nie zamieniać" lub "NZ" przy pozycji leku).

Ile leków może znaleźć się na 1 recepcie?

Na jednej recepcie może zostać przepisanych maksymalnie 5 leków gotowych lub wyrobów medycznych albo jeden lek recepturowy.

W przypadku środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych leków, oznaczonych symbolem "Rp.w" na recepcie może być przepisany tylko jeden lek.

Lekarz może wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania leku nieprzekraczające 90 dni.

Jeżeli na recepcie lekarz nie podał dawki leku, farmaceuta może wydać najmniejszą dawkę dopuszczoną do obrotu. Natomiast gdy brak informacji o sposobie dawkowania, możesz otrzymać maksymalnie dwa najmniejsze opakowania refundowanego leku.

Przeczytaj też, jak długo ważna jest recepta.

Uwaga! Jeśli lekarz wypisując receptę, popełni błąd,może go poprawić (o ile jest nieistotny), ale musi postawić przy tym swoją pieczątkę i się podpisać. Gdy poprawki nie są potwierdzone podpisem lekarza, farmaceuta może nie zrealizować recepty lub wydać lek ze 100  proc. odpłatnością.

Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółka i Pani Domu

Przeczytaj również:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)