Trybunał Konstytucyjny o ograniczeniach w zawieraniu małżeństw

USC fot. Fotolia
Sprawdź, jak wygląda kwestia wstępowania w związek małżeński w przypadku osób dotkniętych choroba psychiczną.
USC fot. Fotolia
Trybunał Konstytucyjny jednogłośnie uznał, że przepis ograniczający prawo do zawierania małżeństw z osobami dotkniętymi chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym jest zgodny z Konstytucją. Takie stanowisko uzasadniane jest ochroną rodziny, małżeństwa i dobra dziecka, które mogłoby zostać poczęte z takiego związku.
 
Jak się okazuje, jest pewne ustępstwo od orzeczenia. Jeśli stan zdrowia pozwala na zawarcie małżeństwa i założenia rodziny, nic nie powinno stać temu na przeszkodzie. Wtedy sąd może wyrazić zgodę na takie małżeństwo. Co więcej, choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy może stać się podstawą do unieważnienia małżeństwa.

Utrzymanie względnego zakazu małżeńskiego dla osób dotkniętych zaburzeniami psychotycznymi albo upośledzeniem umysłowym może być uznane za konieczne z punktu widzenia ochrony małżeństwa i rodziny na nim opartej oraz dobra dziecka, a więc wartości takich, jak zapewnienie porządku publicznego, a przede wszystkim ochrony praw i wolności innych osób.

- Andrzej Wróbel, sędzia TK
 

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa, i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. (...) Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków.

- przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA