POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

WHR

WHR to stosunek obwodu talii do obwodu bioder. Jest to wyznacznik określający rodzaj sylwetki ciała (sylwetka w kształcie gruszki bądź jabłka) oraz typ otyłości (otyłość brzuszna bądź pośladkowo-udowa).

WHR to po ang. Waist to Hip Ratio (Wskaźnik Talia Biodro), wskaźnik dystrybucji tkanki tłuszczowej w ciele człowieka.

WHR = obwód talii/obwód bioder

Optymalna wartość wskaźnika WHR powinna wynosić ≤0,8 wśród pań i ≤0,94 wśród panów. Takie proporcje zapewniają mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia choroby wieńcowej, udaru mózgu i cukrzycy. Wartość WHR powyżej wspomnianej normy (sylwetka w kształcie jabłka, otyłość brzuszna) jest niekorzystnym czynnikiem prognostycznym.