POLECAMY

Słownik diety i fitnessu

Maksymalny pułap tlenowy

Maksymalny pułap tlenowy (VO2max) to wskaźnik określający zdolność naszego organizmu do przyjmowania tlenu. Im wyższy jest wskaźnik tym lepiej nasze ciało pochłania tlen co w efekcie wpływa na poprawę wydolności organizmu. VO2max określa się jako ilość tlenu (w mililitrach) przyjmowaną w ciągu minuty na jeden kilogram masy ciała. Pułap tlenowy zmniejsza się wraz z wiekiem. Zakłada się, że poniżej wartości 13 ml/min/kg człowiek nie jest zdolny do życia bez pomocy fizycznej drugiej osoby.