Co warto wiedzieć o wewnętrznych mechanizmach oczyszczających?

Co warto wiedzieć o wewnętrznych mechanizmach oczyszczających?

Organizm człowieka posiada swoje własne wewnętrzne mechanizmy oczyszczania z toksyn. Do systemów oczyszczających w organizmie należą: nerki, jelito grube, wątroba, w mniejszym stopniu również płuca i skóra. Każdy z wymienionych systemów oczyszczających pełni określoną funkcję. Jeżeli w którymś momencie jakiś organ zawiedzie, inne nie są w stanie go zastąpić.
/ 09.11.2010 23:03
Co warto wiedzieć o wewnętrznych mechanizmach oczyszczających?

Jelito grube – budowa i funkcje

Jelito grube stanowi ostatni fragment układu pokarmowego. Rozpoczyna się tam, gdzie kończy się jelito cienkie. Głównym zadaniem jelita grubego jest kształtowanie kału oraz wchłanianie wody i mikroelementów.

Pierwszy odcinek jelita grubego to jelito ślepe. To od niego odchodzi wyrostek robaczkowy, ulegający stosunkowo często zapaleniom, wiążącym się z koniecznością interwencji chirurgicznej.

Drugi odcinek jelita grubego to okrężnica. Jest to najdłuższa jego część. Składa się z czterech elementów: okrężnicy wstępującej, okrężnicy poprzecznej, okrężnicy zstępującej i okrężnicy esowatej.

Ostatnia część jelita grubego to odbytnica. W niej zbiera się kał, który następnie jest wydalany przez odbyt. Głównym zadaniem jelita grubego w oczyszczaniu, to wydalanie resztek pokarmowych. Pasaż treści pokarmowej przez jelita powinien być sprawny i przebiegać bez zaburzeń. Jeśli z jakiś powodów patologicznych przesuwanie pokarmu zwolni się, resztki jedzenia zaczynają zalegać. Zaleganie natomiast sprzyja gniciu i wchłanianiu szkodliwych produktów do wnętrza organizmu.

Nerki – główna część układu moczowego

Kolejnym ważnym organem w oczyszczaniu są nerki. Stanowią one główną część układu moczowego. W skład całego układu moczowego wchodzą także drogi wyprowadzające mocz: miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa.

Oprócz funkcji endokrynnej, nerka pełni głównie funkcje regulacyjne. Utrzymuje ona stałą objętość, składu i odczynu płynów ustrojowych bez względu na warunki zewnętrzne. Zapobiega utracie substancji niezbędnych do życia, np. wody, sodu, potasu.

Nerki spełniają również funkcję wydalniczą. Usuwają z organizmu zbędne produkty przemiany materii, np. mocznik, kwas moczowy, fosforany. Funkcja metaboliczna natomiast polega na wytwarzaniu licznych substancji oraz degradacji wielu hormonów i związków aktywnych biologicznie. Powyższe funkcje są spełniane m.in. dzięki procesowi filtracji, mającemu miejsce w kłębuszkach nerkowych oraz dzięki procesom wchłaniania zwrotnego i wydzielania, jakie zachodzą w cewkach nerkowych.

Polecamy: Wątroba - skuteczny ,,wymiatacz" toksyn

Zadania wątroby

Nie ma jednego układu, którego zadaniem byłoby wydalenie toksyn z organizmu. Istnieje wiele organów i dróg biorących udział w tym jakże ważnym procesie, na który składa się neutralizacja oraz wydalenie z organizmu zbędnych, trujących substancji. Nie należy również w tym procesie pominąć wątroby, która nosi miano filtru organizmu.

Jest ona neutralizatorem substancji szkodliwych. A do nich zaliczają się m.in. alkohol, kofeina lekarstwa, utleniony cholesterol LDL, produkty przemiany materii, a także wiele innych substancji toksycznych, które powstają w organizmie w naturalnych procesach życiowych, bądź wnikają do niej ze środowiska zewnętrznego przez nadżerki błony śluzowej, zranienia skóry czy otarcia naskórka.

Komórki wątroby przy pomocy enzymów, witamin i substancji mineralnych, rozkładają niektóre substancje na części składowe nadające się do ponownego wykorzystania, natomiast inne, nie nadające się już do wykorzystania, zostają rozłożone na proste, nieszkodliwe substancje albo łączą się z innymi substancjami, dzięki czemu stają się one biologicznie obojętne.

Komórki wątroby nie są tak sprawne, by mogły posegregować wszystkie toksyny i zneutralizować. Zazwyczaj wychwytują tylko niewielką ich część.

Płuca i skóra

Wyżej opisane narządy są najważniejsze w procesie oczyszczania organizmu. W niewielkim procencie substancje szkodliwe wydalane są również z potem i przez płuca. Płuca – nasz wewnętrzny filtr powierza pobierają tlen, a oddają do środowiska dwutlenek węgla.

Należy dodać, że dbając o nieprzeciążanie tych organów, zachowujemy ich wysoką sprawność, a dzięki temu oczyszczanie organizmu przebiega wielotorowo, zapewniając organizmowi stan równowagi.

Przeczytaj też: Toksyny są wśród nas - o źródłach toksyn