Pilates

Co decyduje o sprawności fizycznej?

Sprawność fizyczna jest to określony poziom rozwoju, umiejętność władania swoim aparatem ruchu, dzięki opanowaniu podstawowych nawyków ruchowych. Jej wzrost uzależniony jest od nabytych umiejętności i doświadczeń osobistych.
/ 24.04.2009 10:41
Pilates

Sprawność fizyczna, czyli co?

Sprawność fizyczną możemy określić jako aktualną możliwość wykonywania wszelkich czynności ruchowych oraz wyrobienia cech motorycznych, takich jak: siła, szybkość, zręczność i inne uzdolnienia motoryczne.

Wyróżniamy 4 elementy wpływające na nasza sprawność fizyczną. Są to :

1. Sprawność krążeniowo-oddechowa tzw. wydolność oddechowa.

Wiąże się ona z możliwościami serca, płuc i systemu naczyniowego do przetwarzania i transportowania tlenu do mięśni. Ćwiczenia aerobowe to właśnie rodzaj aktywności, który przyczynia się do poprawy sytemu oddechowego i krążeniowego.

System ten składa się z trzech części: kardiologicznej (serce), naczyniowej (naczynia wiodące krew) i respiracyjnej (oddechowej). Ćwiczenia aerobowe pobudzają pracę układu krążenia i oddychania, ucząc organizm lepiej wykorzystywać tlen. Dzięki temu poprawie ulega wydolność serca, naczyń i płuc, czyli ogólna sprawność krążeniowo-oddechowa.

Zobacz także: Dlaczego warto chodzić na aerobic?

Intensywność ćwiczeń aerobowych powoduje, że serce, płuca i system naczyniowy pracują ciężej niż w stanie spoczynku. Przy regularnym treningu zwolnienie tętna jest korzystnym efektem ćwiczeń aerobowych. Oznacza to, iż podczas odpoczynku serce nie musi tak ciężko pracować, aby dostarczyć krew i zawarty w niej tlen. W rezultacie pracuje mniej, kiedy nie ćwiczymy, wykonując swą pracę z większą łatwością i wydajnością.

2. Siła i wytrzymałość mięśni

Siła mięśni to zdolność do wykonania określonej pracy. Wytrzymałość mięśni to zdolność do ciągłego wykonywania tej „pracy” przez pewien czas. Oba te elementy maja bardzo duży wpływ na sprawność fizyczną. Osoby prowadzące siedzący tryb życia oraz starsze mają problem z wykonaniem prostych czynności, ponieważ nie mają dość siły. Ćwiczenia pomagają więc rozbudowywać siłę i wytrzymałość mięśni. Dzięki temu dużo łatwiej jest nam wykonywać proste czynności, takie jak: noszenie zakupów, podnoszenie dzieci, wchodzenie po schodach itp.

3. Gibkość

Jest to ruch, jaki mogą wykonać stawy. Staw jest miejscem, w którym łączą się kości. Gibkość jest istotnym warunkiem zdrowia. Należy pamiętać o niej, ponieważ jej brak może ograniczać ruchy mięśni i powodować ból. Gibkość trenuje się poprzez ćwiczenia rozciągające, takie jak: stretching, joga, tai chi, pilates czy balet.

4. Odpoczynek i regeneracja odpoczynku

Organizm potrzebuje również trochę czasu na regenerację i odpoczynek, ponieważ „co za dużo, to niezdrowo”. Jest to bardzo ważny element, który ma zbawienny wpływ na sprawność fizyczną oraz na zdrowie ćwiczącego.

Zobacz także: Fit ball - wszestronny fitness