Bory Tucholskie - "Gołąbkowy" szlak turystyczny

Bory Tucholskie - "Gołąbkowy" szlak turystyczny

Szlak ten bogaty jest w atrakcje przyrodniczo-edukacyjne, a jednocześnie pełni rolę wypoczynkowo-rekreacyjną. Na blisko 40 km odcinku znajdziemy trzy ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne: "Jelenia Wyspa", Park Dendrologiczny "Nad Stążką" w Gołąbku oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Zielona Szkoła". To między innymi te nadleśnictwa te tworzą Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie".
/ 02.06.2010 10:00
Bory Tucholskie - "Gołąbkowy" szlak turystyczny

Na trasie warto zobaczyć:

  • Gołąbek "Jelenia Wyspa"

(7,9 km) - Po lewej stronie drogi wejście na ścieżkę Przyrodniczo - Dydaktyczną "Jelenia Wyspa". Ze względu na to, że ścieżka nadaje się tylko do zwiedzania pieszego, należy zostawić rowery na parkingu przy siedzibie Nadleśnictwa Tuchola w Gołąbku. Długość ścieżki wynosi około 3,5 km. Ścieżka Przyrodniczo - Dydaktyczna "Jelenia Wyspa" prezentuje typowe dla regionu Borów Tucholskich zbiorowiska roślinne.

Najbardziej interesującymi z przyrodniczego punktu widzenia obszarami są torfowiska oraz zbiorowiska wodne i bagienne płynącej tu rzeki Stążki. Przy jednym z przystanków ścieżki znajduje się punkt widokowy, z którego rozpościera się wspaniały widok na największe w Borach Tucholskich torfowisko niskie. Znajdujemy się w Rezerwacie Przyrody "Bagna Nad Stażką".

(8,0 km) - Szlak dochodzi do szosy Tuchola - Tleń o nawierzchni asfaltowej; skręcamy w lewo w kierunku Tucholi (w tym miejscu wjeżdżamy na krajowy szlak rowerowy BY 6001n - niebieski). Po lewej stronie Nadleśnictwo Tuchola w Gołąbku, a po prawej stronie wejście do Parku Dendrologicznego "Nad Stążką".

W siedzibie Nadleśnictwa Tuchola można zwiedzić "pokój historii leśnej", skorzystać z przewodnika i fachowej literatury.
Dzielnica łąkowa "Zielona Łąka" i "Bielska Struga"

(12,0 km) - przekraczamy most na Bielskiej Strudze i jedziemy prosto, wzdłuż rozległych obszarów łąk - dzielnica łąkowa: "Zielona Łąka" i "Bielska Struga". Dwa rozległe obszary łąk utworzonych na piaskach sandrowych. W połowie XIX w. pobudowany został tutaj system wodny Wielkiego Kanału Brdy.

Łąki pierwotnie zajmowały powierzchnię około 200 ha i usytuowano je w sąsiedztwie końcowego odcinka Małego Kanału Brdy. Powstały przez wylesienie gruntu leśnego. Stosowano na nich charakterystyczny, stokowo-zalewowy system nawadniania. Po nawodnieniu woda odprowadzana była do Brdy. Obecnie szczegółowy system nawodnień praktycznie nie istnieje. Część łąk została zalesiona, a pozostałe uznane zostały jako użytek ekologiczny.

Przy moście na Małym Kanale znajduje się budynek dawnej "Łąkówki", czyli leśniczówki leśniczego ds. łąkarskich. Ze zbiornika retencyjnego, utworzonego na końcówce Małego Kanału Brdy, ujmowana jest woda dla małej elektrowni wodnej (Zielonka). 

Zobacz także: Bory Tucholskie - Szlakiem "Borowej Ciotki"

  • Woziwoda

(16,0 km) - W lewo (ok. 800 m) droga do Nadleśnictwa Woziwoda i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo - Leśnej "Zielona Szkoła" z 5 km Ścieżką Przyrodniczo - Leśną.

(16,5 km) - Szlak czerwony doszedł do drogi krajowej 237 Tuchola - Czersk i skręca w prawo w kierunku Czerska (UWAGA - droga o dużym natężeniu ruchu samochodowego). W tym miejscu docieramy do krajowego szlaku rowerowego BY 7001s - czarny. Tutaj skręcamy w prawo przeprowadzając rowery pasem przeciwpożarowym do drogi asfaltowej w kierunku miejscowości Biała.

Zobacz także: Na południe od Krakowa - Śladami Jana Pawła II

  • Akwedukt Fojutowo

(16,6 km) - Rozwidlenie dróg asfaltowych na wprost droga do Czerska a my skręcamy w prawo według znaku drogowego Biała 5km. Z tego miejsca drogą asfaltową w kierunku Czerska dojedziemy do akweduktu w Fojutowie (skrzyżowanie dróg wodnych - rzeki Czerska Struga z Wielkim Kanałem Brdy).

Długość: 37,6 km; czas: 4 godz.; trudność: średnio trudna
Główne punkty trasy: Cekcyn – „Jelenia Wyspa” – Gołąbek – Woziwoda – Biała – Bielska Struga – Leśnictwo Okiersk – Zalesie – Cekcyn

    

Źródło: Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej