Joga Darśana

Joga Darśana

Joga Darśana jest jednym z sześciu wielkich systemów filozoficznych Indii. Darśana-oznacza "system".
/ 10.09.2009 15:20
Joga Darśana

Joga Darśana jest systemem teistycznym, a dokładnie monoteistycznym. Zwana jest równiezż Astanga Joga-Joga Ośmiostopniowa. Pierwszym, ktory skodyfikował Jogę był Patanjali (czyt.Patańdzali) żyjący w drugim wieku p.n.e. Dokonał tego w dziele pt. "Joga Sutry".

Joga jest systemem mistycznym, jej celem ostatecznym jest połączenie Duszy Indywidualnej -Atmana, z Bogiem  -Duszą Wszechświata - Brahmanem.

Pierwszy stopień Jogi to Jamy - uniwersalne zasady moralne:

  • ahimsa - nieagresja,
  • satja - prawda,
  • asteja - niekradzenie,
  • brahmacharja - powstrzymanie się od nieuporządkowanego życia seksualnego,
  • aparigraha - niepożądanie czyichś dóbr i wyrzeczenie się chciwości.

Drugi stopień to Nijamy - zasady indywidualne:

  • śauca - czystość ciała (w sensie higieny i dobrego stanu zdrowia),
  • santosa - stan zadowolenia umysłu,
  • tapas - świadomy wysiłek zmierzający do osiągania wyższych celów,
  • svadhjaja - samokształcenie,
  • pranidhana - poświęcenie swych czynów i myśli Bogu.

Trzeci stopień to Asany - czyli postawy. Są to setki wspaniałych ćwiczeń fizycznych, których celem jest oczyszczenie ciała przez zmuszenie do pracy każdego mięśnia, stawu czy gruczołu. Ciało Jogina jest jego świątynią, zatem dąży on do jego oczyszczenia i wzmocnienia. Jednak prawdziwy sens asan polega na tym, że ćwiczą one umysł i pomagają w jego opanowaniu.

Czwarty stopień to Pranajama. Prana-znaczy oddech, energia, witalność. Oddech to oś wokół której obraca się życie. Mówi się, że Joga jest jednością oddechu, umysłu i zmysłów.

Etap piąty to Pratjahara - dyscyplina zawierająca ćwiczenia, które wyciszają zmysły i umysł i poddają je pod kontrole. Pratjahara uspokaja zmysły i jakby skierowuje je do wewnątrz.

Etap szósty to Dharana -jest to koncentracja na pojedynczym punkcie lub na tym, co się robi. Jej celem jest zintegrowanie umysłu.

Etap siódmy - Dhjana. Gdy Dharana trwa przez długi czas, staje sie Dhjaną - medytacją. Medytacje praktykuje się siedząc w ciszy i spokoju w stabilnych pozycjach z prostym kręgosłupem, zamkniętymi oczami, delikatnym i rytmicznym oddechem.

Etap ósmy - Samadhi - jest to ostateczny cel Jogi. Rozpłynięcie się Duszy Indywidualnej - Atmana w Duszy Boskiej - Brahmanie, złączenie Duszy Indywidualnej z Najwyższą Rzeczywistością Transcendentną. Gdy stan Dhjana jest utrzymywany przez długi czas bez zakłóceń to praktykujący może osiągnąć stan Samadhi, traci wtedy świadomość swej odrębności psychofizycznej i wypełnia się niezmąconym spokojem i szczęściem. Mówi się, ze stan Samadhi może być wyrażony przez głębokie milczenie.

Różnorodne odmiany Jogi biorą się z różnych tradycji historyczno-kulturowych i z różnego rozłożenia akcentów na sposobach realizacji celu. I tak np. Jnana Joga - to Joga kładąca nacisk na poznanie; Karma Joga - to Joga czynu, praktycznego działania w świecie; Bhakti Joga - to Joga oddania Bogu i miłości do Niego - podkreślająca mocniej aspekty religijne.

Autorem tekstu jest Tadeusz Grajnert nauczyciel Hatha Yogi, prowadzący zajęcia w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 27, w Szkole Podstawowej nr 175, w sali nr 32.
Informacja tel.(42) 257-42-51, tel. kom. 697-108-279. www.hatha-yoga.pl