Polki.pl
kom. (64)

Przebarwienia skóry

Zaburzenia barwnikowe skóry są problemem nie tylko kosmetycznym, ale również terapeutycznym. Zmiany zabarwienia skóry mogą być niewielkie lub zajmować rozległe powierzchnie skóry. Przede wszystkim nieładnie wyglądają, ale mogą także być objawem groźnych schorzeń. Ze względu na częstą lokalizację na skórze odsłoniętej (twarz, grzbiety dłoni) zaburzenia barwnikowe stanowią problem psychologiczny i kosmetyczny.

przebarwieniaMelanina – barwnik odpowiedzialny za kolor skóry

Jak wiadomo kolor skóry jest związany głównie z obecnością znajdującego się w niej barwnika – melaniny. Powstaje on z tyrozyny w wyniku licznych reakcji chemicznych. Enzymem, który jest odpowiedzialny za przekształcenia prowadzące do powstania melaniny, jest tyrozynaza. Jednym z bezpośrednich czynników aktywujących tyrozynazę są jony miedzi.

Precyzyjnie rzecz ujmując, melanina jest rozproszona w wypustkach melanocytów w postaci ziarnistości zwanych melanosomami. Melanocyt zawiera zmienną liczbę melanosomów – może ich być mniej lub więcej. Barwa skóry zależy głównie od aktywności melanocytów, czyli od ilości wytwarzanych ziaren melaniny.

Ilość melanocytów w poszczególnych okolicach ciała różni się. Najwięcej występuje w okolicy narządów płciowych (ponad 2000 na cm2 skóry), znaczna ich ilość znajduje się także w skórze policzków (około 1200-1300 na cm2).

Melanina zawiera dwa barwniki: eumelaninę (brązowo-czarny barwnik) i feomelaninę (czerwono-żółty barwnik). Ich działanie różni się: eumelanina zmniejsza penetrację promieniowania słonecznego przez naskórek, a także posiada zdolność zmiatania wolnych rodników. Działa fotoprotekcyjne. Natomiast feomelanina jest fotolabilna, potencjalnie fototoksyczna i może uszkadzać kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA).

Co wpływa na wytwarzanie melaniny?

Szereg czynników zewnętrznych może osłabiać lub nasilać melanogenezę. Aktywująco na ten proces wpływa promienie ultrafioletowe (UV), stany zapalne skóry, pewne metale (miedź, żelazo), niektóre hormony np. hormon przysadki mózgowej (MSH – melanocyte stimulating hormon), hormony płciowe (głównie estrogeny) i inne. W powstawaniu przebarwień najczęściej zasadniczy udział ma promieniowanie UV zawarte w promieniowaniu słonecznym oraz emitowane przez sztuczne źródła światła, wśród których najczęstsze to solaria, wykorzystywane głównie do uzyskania opalenizny. Często powtarzane seanse naświetlań promieniowaniem UV, zarówno tym pochodzącym z naturalnego źródła, słońca, jak i ze sztucznych, np. kabin solaryjnych, powodują szybkie pojawienie się licznych przebarwień skóry.

Nadmiar melaniny, czyli przebarwienia

Zaburzenia barwnikowe mogą być pochodzenia endo- i egzogennego. Można wyróżnić odbarwienia, czyli obszary skóry pozbawione barwnika oraz przebarwienia. Przebarwienia skóry to złogi melaniny, występujące wyłącznie w naskórku lub w naskórku i skórze właściwej. Są to głównie piegi (ephelides), plany soczewicowate (lentigines) oraz ostuda (melasma, chloasma).

skóraPiegi to kilkunastomilimetrowe jasnobrunatne lub ciemnobrunatne drobne plamy zlokalizowane na skórze osłoniętej – głównie na twarzy, ale także na grzbietach rąk i na przedramionach. Powstają pod wpływem przyspieszonego procesu melanogenezy. Występują przede wszystkim u osób z pierwszym typem skóry, czyli z bardzo jasną karnacją. Zabarwienie piegów nasila się pod wpływem działania promieniowania słonecznego. W leczeniu piegów stosowane są preparaty odbarwiające, np. hydrochinon, i złuszczające.

Plamy soczewicowate są to plamy nieregularnego kształtu, o zabarwieniu jasno- lub ciemnobrązowym. W ich obrębie występuje zwiększona liczba melanocytów i zwiększona synteza melaniny. Przyczyną tych zmian mogą być ostre oparzenia słoneczne skóry. Plamy soczewicowate na skórze twarzy i grzbietów rąk u osób starszych mają związek z wielokrotną ekspozycją na działanie słońca (lentigines solaris), a także z często stosowaną fotochemoterapią (PUVA) w celach leczniczych.

Ostuda jest nabytym zaburzeniem barwnikowym skóry, występującym głównie u kobiet. Klinicznie jest to plama nieregularnego kształtu, o barwie od jasno- do ciemnobrązowej. Lokalizuje się na skórze eksponowanej na działanie słońca. Zmiany są na ogół symetryczne. Występują na czole, skroniach, policzkach, nad górną wargą. W obrębie przebarwień tego typu stwierdzono zwiększoną ilość melaniny, melanocytów i melanosomów oraz zwiększoną syntezę tyrozynazy.

Patogeneza tego przebarwienia nie jest dokładnie poznana. Uważa się, że wpływ na jej rozwój mają promieniowanie słoneczne oraz szereg innych czynników: genetyczne, hormonalne, dysfunkcje tarczycy, używanie pewnych kosmetyków oraz niektórych leków, przede wszystkim o działaniu fotouczulającym i przeciwpadaczkowym.

O związku czynników hormonalnych z występowaniem ostudy świadczą dane, że pojawia się ona u około 30% kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne, a zaburzenia czynności hormonalnej tarczycy stwierdzano czterokrotnie częściej u osób z ostudą niż u tych, u których ostuda nie występowała.

Innym rodzajem zmian barwnikowych skóry są zmiany związane z uprzednio toczącym się procesem zapalnym – ostrym lub przewlekłym. Obserwuje się je jako następstwo m.in. zapalnych wykwitów trądzikowych. Występują w miejscach, gdzie wcześniej były umiejscowione zmiany trądzikowe, niektóre wysypki skórne, oparzenia słoneczne lub urazy.

Bardzo istotną grupą zaburzeń barwnikowych skóry są przebarwienia polekowe. Stanowią około 10-20% wszystkich przypadków nabytych przebarwień skóry. Mogą być spowodowane przez leki o różnej budowie chemicznej i różnym działaniu farmakologicznym, np. tetracykliny (minocyklina, doksycyklina) czy niesteroidowe leki przeciwzapalne (paracetamol, salicylany). Zmiany barwnikowe skóry mogą występować również w związku ze stosowaniem leków przeciwmalarycznych, leków cytotoksycznych (np. hydroksymocznik, fluorouracyl), leków psychotropowych (fenotiazyny, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne), leków kardiologicznych (amiodaron) i innych. Pacjenci niejednokrotnie stosują kilka leków równocześnie i wówczas ustalenie przyczyny zmiany zabarwienia skóry nie jest łatwe.

Przebarwienia powstające pod wpływem interakcji kilku czynników

Bardzo często przebarwienia powstają pod wpływem interakcji dwóch lub więcej czynników. Przeważnie jednym z nich jest promieniowanie słoneczne. Ekspozycja na działanie promieniowania słonecznego czy ultrafioletu emitowanego przez sztuczne źródła tego promieniowania w czasie, gdy pacjent przyjmuje leki, w istotny sposób przyczynia się do wystąpienia różnego rodzaju zmian barwnikowych skóry.

Należy też wspomnieć o zmianach w postaci pasmowato lub siateczkowato ułożonych brązowych przebarwień skóry, głównie dekoltu i bocznych powierzchni szyi, związanych ze stosowaniem bezpośrednio na skórę perfum lub wody kolońskiej zawierających bergapten oraz równoczesnego działania promieniowania słonecznego. Zmiany te określane są jako Berlocque dermatitis.
Podobnie, w wyniku kontaktu skóry z roślinami zawierającymi psoraleny i działania promieniowania słonecznego dochodzi do reakcji fototoksycznej i w następstwie tego do powstania ciemnych przebarwień skóry, utrzymujących się przez wiele miesięcy.

Co sprzyja powstawaniu przebarwień?
• Promieniowanie UV
• Stosowanie niektórych leków, m.in. hormonów
• Kosmetyki z substancjami fotouczulającymi
• Niektóre metale (np. miedź, żelazo, złoto, srebro)
• Ciąża
• Okres menopauzy
• Zmiany zapalne skóry (np. trądzik)
• Choroby wątroby

Zwalczanie przebarwień

przebarwienia skórySpośród czynników powodujących powstawanie przebarwień najważniejszą rolę w przypisuje się promieniowaniu słonecznemu. Dlatego bardzo istotna jest odpowiednia ochrona przed jego działaniem, polegająca na stosowaniu preparatów fotoprotekcyjnych (światłoochronnych), zwłaszcza takich, które zawierają w składzie dwutlenek tytanu lub tlenek cynku, oraz poprzez unikanie ekspozycji na działanie promieniowania słonecznego lub UV emitowanego przez sztuczne źródła tego promieniowania. W leczeniu mają zastosowanie preparaty o działaniu hipopigmentacyjnym (np. hydrochinon, kwas glikolowy, kwas kojowy, azelainowy, tretinoina), pilingi chemiczne (np. z kwasem glikolowym), terapia laserowa (laser CO2), a także dermabrazja.

W walce z przebarwieniami stosuje się kuracje dermatologiczne przeprowadzane pod kontrolą lekarską. Jest także szereg kosmetyków, które pomagają w usuwaniu przebarwień dzięki zawartości substancji wpływających na melanogenezę, a konkretnie hamujących proces powstawania przebarwień – czyli uniemożliwiających aktywację tyrozynazy i hamujących działanie aktywnej tyrozynazy – oraz rozjaśniających już istniejące przebarwienia. Powinny być to preparaty przebadane dermatologiczne i sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa stosowania. Najważniejszym jednak czynnikiem zapobiegającym przebarwieniom i pozwalającym na efektywną ich kurację jest ochrona przed promieniowaniem UV, polegająca na unikaniu słońca i solarium oraz regularnym, całorocznym stosowaniu preparatów z filtrami UV.

NIEBEZPIECZNE PRZEBARWIENIA

Zespół znamion dysplastycznych

Od opisanych powyżej zaburzeń barwnikowych należy odróżnić znamiona dysplatyczne (zespół znamion dysplastycznych) ze względu na odmienne postępowanie profilaktyczne i lecznicze. W przeciwieństwie do znamion zwykłych, są one liczne i większe (5-15 mm), mają nieregularne obrysy i niejednolite zabarwienie, mogą być płaskie lub nierównomiernie wyniosłe. Są zlokalizowane głównie na skórze owłosionej głowy. Ze znamienia dysplastycznego może rozwinąć się czerniak złośliwy. Osoby z tym rodzajem znamion muszą być objęte regularną kontrolą dermatologiczną i poinformowane o konieczności zgłoszenia się do lekarza w przypadku zauważenia jakichkolwiek zmian w obrębie znamienia lub wokół niego. Opalanie się jest bezwzględnie przeciwwskazane.
Melanocyty są również punktem wyjścia czerniaka złośliwego (Melanoma malignum). W rozwoju tego nowotworu bardzo ważny udział ma promieniowanie słoneczne, a także promienie UV emitowane przez sztuczne źródła światła. Czerniak może się wywodzić z plamy soczewicowatej złośliwej tj. o nieregularnym kształcie i nierównomiernym rozmieszczeniu barwnika (Lentigo maligna melanoma). Objawem zezłośliwienia są wyczuwalne guzki w obrębie plamy. Ten typ czerniaka częściej występuje u osób w starszym wieku i lokalizuje się głównie w obrębie skóry odsłoniętej. Z plam soczewicowatych wywodzi się również czerniak umiejscowiony na kończynach dolnych – (Melanoma acro-lentiginosum).
Inny typ czerniaka – czerniak szerzący się powierzchownie (Superficial spreading melanoma) rozwija się zazwyczaj ze znamion barwnikowych i występuje w 60-70% przypadków. Również czerniak guzkowy (Nodular melanoma) może się rozwijać ze znamion barwnikowych.

Stanisława Bielecka-Grzela, Adam Klimowicz
Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Dermatologicznej
Katedry Chorób Skórnych i Wenerycznych
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Oceń4.29 / 17
Redakcja poleca

Podobne w temacie Pozostałe choroby

Skomentuj Przebarwienia skóry

Gość
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 23 Paź 15, 08:18
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryja moge polecić żel alaclarin, zawsze go używałam na przebarwienia po tradziku i on mi pomagał, stosowałam go codziennie i to pomogło.
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 5 Lip 15, 11:36
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skórysama sobie radz,domowymi sposobami.plastry cytryny wcieraj w miejsce plam.albo na watke wez zmocz woda utleniona i trzymaj wate na plamach powtarzaj a zjasnieja pozdr.
MCMrecords
Piątek | 27 Mar 15, 18:25
-4    oceniono 8 razy
MCMrecords
Re: zgwalcenie malych chlopcowczesc jestem piotr blazewicz mam 16 lat mieszkam w lublinie na czechowie na ulicy organowej 3 mieszkania 6 i wlasnie zgwalcilem 8 letnie dziecko z autyzmem bylo super zrobilem to bo moja matka anna blazewicz jest prostytutka.
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 5 Lip 15, 11:38
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skórymoze rzeczywiscie powinna to sprawdzic policja adres podany.
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 1 Gru 14, 13:48
-1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skórySkonczylem wlasnie 65 lat we wrzesniu. Od miesiaca zauwazam coraz wieksza ilosc brazowych plam na zewnetrznych stronach dloni jak rowniez na torsie i glowy, we wlosach. Czuje sie zupelnie dobrze, nic mi nie dolega. Nie mam zadnych znanych dolegliwosci. Co jest nie tak?
ioska
Sobota | 27 Kwi 13, 19:47
0    oceniono 2 razy
ioska
Re: Przebarwienia skóryZajrzycie dziewczyny na stronę kosmetolog.sklep.pl Znajdziecie tutaj kosmetyki Sesderma, własnie odpowiednie dla takich problemów skórnych. Naprawde działaja świetnie.I nie trzeba czekać zbyt długo na efekty.
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 20 Paź 12, 10:46
-2    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skórybeznadziejnie napisany artykul :/
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 3 Lis 12, 23:11
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryNie wiem czy cos widac z tego co napisalam poprzednio. napisze ostatni raz. ., Uzywalam wiele kremow i nie mialam cierpliwosci ani mozliwosci czekania miesiacami na to ze efekt moze bedzie moze nie. I terazx sama wam polecam sprawdzony przeze mnie plyn Dermotan ktory kupouje we Francuskim gabinecie leczenia problemow pigmentacyjnych. tel do nich...więcej »
ewelina.krasuska@wp.pl
Poniedziałek | 7 Sty 13, 07:45
0    nie oceniono 0
ewelina.krasuska@wp.pl
Re: Przebarwienia skóryja uwazam ze zadna kosmetyczna. maseczka nie pomoze jezeli mamy jakas przyczyne imunologiczna . Jesli ktos ma problem z pigmentem z ktorym sie nie urodzil powinien skonsultowac to ze specjalista od pigmentu Ci co pisza o Afpv maja raje bo tam zajmuja sie tylko pigmentem i maja czas by znalezc przyczyne . Bo lekarz taki co przyjmuje w przychodni...więcej »
Cauckscousa
Poniedziałek | 2 Lip 12, 14:15
0    nie oceniono 0
Cauckscousa
sZodcpNwrk Find Out Morezktpxq michael kors bags pjhc michael kors handbags on sale kfce Related Site .z]zdsvi http://michaelkorsoutlet.webeden.net/
keyncdype
Czwartek | 21 Cze 12, 22:28
0    nie oceniono 0
keyncdype
Aitz Recommended Siteyfhv isabel marant rkvc isabel marant sneakers dohq More Info yhdz http://isabelmarantsneakerssale.info/
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 21 Kwi 12, 17:15
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryJa juz próbowałam z kosmetyczkami,kremami,i tak naprawde nic nie pomogło skutecznie.
Az kolezanka poleciła mi Cosmelan.Wiem,troszke kosztuje,ale tak naprawde nie wiem czy na kosmetyczkę więcej nie wydałam
www.kos-med.pl/cosmelan.php
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 26 Mar 12, 23:27
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skórymam 30 lat i od 3 miesięcy na moim czole pojawily się ciemno brązowe plamy,mam mięsniaki i choruje na dyskopatie,czy to może od którejś choroby?
młoda
Poniedziałek | 30 Sty 12, 12:53
0    nie oceniono 0
młoda
Re: Przebarwienia skórypo urodzeniu trzeciego dziecka pojawiły mi się na górnej części pleców ciemne szaro-czarne plamy miałm trudny poród i straciłam za dużo krwi ciekawi mnie co jest przyczyną i jak rozwiązać mam ten problem
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 29 Sty 12, 09:42
-2    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryprzebarwienia na brzuchu i dekoldzie
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 23 Sty 12, 18:28
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryja mam przebarwienia na nogach koło kostki wygladaj tak jak bym nóg nie myłam
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 30 Wrz 11, 16:10
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryW okresie wakacyjnym bez konsultacji z lekarzem, postanowiłyśmy z mamą, że po raz drugi zacznę używać antybiotyku Unidox. Jednak całkiem zapomniałyśmy o tym, że nie można go stosować w okresie letnim. Po zażyciu tabletki czułam się bardzo źle. Miałam mdłości, odruchy wymiotne, było mi słabo. Wyjechałam nad morze, a tam musiałam odkrywać ciało do...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 25 Wrz 11, 16:50
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skórybardzo dobry krem -masc na przebarwienia Monobenzone silnie dzialajac. ja mialam plame na czole ktora zostala mi po porodzie bardzo duza teraz nie mam nic
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 25 Wrz 11, 17:02
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skórydodam jeszcze zeby sie nie zniechecac po piewszym nalozeniu poniewaz odczujecie silne pieczenie ale to mija po kilku kiljnych urzyciach. efekt gwarantowany moja kuzynka pozbyla sie piegow tym sposobem!!
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 10 Kwi 12, 14:21
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryZgadzam się Monobenzone na przebarwienia super sprawa, ja na swoje skórze przeprowadzałm wiele różych zabiegów kwasy, mikrodermabrazje i nic tylko ta maśc mi pomogła kosztuje ok 40zł i jest na receptę ale warto
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 4 Sie 11, 19:20
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryTeraz w gabinecie Afrodyta w Blue City mozna skorzystac z zabiegu Tropikalna Oaza" .Jest to jogurtowy zabieg owijania z mango i marakują, z dodatkową dawką witaminy C.
I zabieg ten własnie rozjaśnia przebarwienia,wygładza i ujędrnia skóre.
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 2 Cze 11, 08:40
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryA ja mam przebarwienie na prąciu i dość duże później ukazało się tam bardziej brązowe co to może być ?
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 14 Kwi 11, 21:55
+1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryheh, 100 mm. średnicy plama na klacie i sie nie przejmuje ;P
pannamarianna
Wtorek | 15 Mar 11, 22:10
0    nie oceniono 0
pannamarianna
Re: Przebarwienia skóryTeż miałam... w ogóle to dużo osób nie wie (zresztą ja też nie wiedziałam) że z przebarwieniami można walczyć peelingami. Byłam na takiej serii peelingów (jeszcze stosują takie kremy rozjaśniające)w salonie cece w warszawie i to daje efekt i to znaczny.
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 28 Cze 10, 13:59
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryU mnie takie mega duze przebarwienia wokół ust i oczu pojawiły sie po porodzie.CHodziłam do deramtologa który nieskutecznie je leczyl.Az trafiłam od elite-i tutaj poddałam sie zabiegowi polegajacemu na laserowym usunięciu przebarwień-fraxel.
I załuje ze od razu nie poszłam tam,bo zaoszczedziłabym i czasi pieniadze.
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 18 Maj 11, 17:55
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryI chyba własnei jak nie ruszysz ich laserem to nie znikna.Moim zdnaiem to jest własnei dobry sposób na pewne i szybkie pozbycie sie problemu jesli chodzi o przebawiernia skóry.A takie tez bardzo czesto dotykaja młode mamy po porodzie.
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 21 Cze 10, 21:00
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryCześć dziewczyny! Ja mam plamy na całej twarzy...wyglądają okropnie:((( Puder jest moim przyjacielem, nawet jak jadę na woodstock:) chyba jako jedyna zanim wyjdę z namiotu, muszę się "zamaskować". Byłam z tym u dermatologa i może mi zrobić zabieg - za 1500 zł...hmmm jestem nauczycielką i zarabiam 1400 zł...Zimą plamy są mniej widoczne ale...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 28 Maj 10, 16:14
0    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryJa juz próbowałam z kosmetyczkami,kremami,i tak naprawde nic nie pomogło skutecznie.
Az kolezanka poleciła mi Cosmelan.Wiem,troszke kosztuje,ale tak naprawde nie wiem czy na kosmetyczkę więcej nie wydałam
www.kos-med.pl/cosmelan.php
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 19 Maj 10, 17:01
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóry21 nie 31 lat
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 19 Maj 10, 17:00
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryJa mam taką plamę w kolorze jasnobrązowym na dekolcie i szyi. Gdy się opalę ona robi się ciemniejsza. Mam ją chyba od urodzenia, zamierzam iść z tym do dermatologa mam nadzieję że da się to jakoś usunąć, lub chociaż rozjaśnić. Mam 31 lat i strasznie mi to przeszkadza.
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 16 Maj 11, 19:36
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryzapytanie
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 16 Maj 11, 19:39
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryJa również mam ten sam problem co Pani.Czytałam wiele artykułów na temat przebarwień i sama nie wiem gdzie mam się z tym problemem zgłosić.Też chciałabym się pozbyć tego przebarwienia chociaż w jakimś stopniu.Proszę mi odpowiedzieć co pani się dowiedziała u dermatologa jak pani go odwiedzi.
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 11 Mar 10, 16:18
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryja od 1,5 mam plamke na twarzy prawdopodobnie jak sie dowiedziałam było to spowodowane ciąża stosowałam juz rózne masci i nic moze ktos ma tez taki nikt mi nie potrafi pomóc
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 27 Gru 09, 18:06
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryJa od roku mam plamy na nodze. Chdzę do dermatologa dostaje tabletki i maście,ale nic to nie działa... Brzydko to wygląda co mam zrobic?? pomóżcie
piegus
Środa | 30 Gru 09, 14:03
0    nie oceniono 0
piegus
Re: Re: Przebarwienia skóryhej ja mam od urodzenia ogromna plame na szyi nie moge nawet kitka zrobic to wyglada okropnie . mam 24 lata lekarz mi powiedzial ze tego sie nie da usuna c ale ja i tak szukam sposobu
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 3 Lis 12, 22:42
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryUdaj sie do dr E. Bourion w Warszawie gabinet AFPV tel 22 6521955 ona zajmuje sie chorobami pigmentu szczegolnie bialymi i ciemnymi przebarwieniami. maja tam tez leki co robi sie na recepte w aptece i ja tam sie leczylam z bialych i ciemnych przebarwien. Leczy bardzo starannie przy pomocy dobrego tez personelu co maja duzo wiedzy i pomoga...więcej »
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 1 Paź 09, 10:16
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryte białe plamy to nie grożne idz do dermatologa i gitarka potem będziesz musiała iść do solarium i opalić ale musi to być wyleczone :):)
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 3 Wrz 09, 19:04
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryod 2 miesiecy zaczeły mi wyskakiwac białe plamy na skórze jest ich coraz wiecej zaczynaja sie pojawiac nawet na twarzy brzydko to wyglada:((((... co mam stosowac????? albo co robic????
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 14 Cze 10, 17:17
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryNie chcę Cię martwić, ale może to być bielactwo
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 29 Lip 09, 20:23
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skórymam plamy na czole i nad górną wargą stosuje kremy wybielające ale nic nie pomaga co mam robić co stosować?
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 12 Lip 09, 18:32
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryA ja mam o wiele większy problem,od urodzenia mam przebarwienia na lewej czesci ciała zarówno z przodu jak i na lewej czesci pleców,i nie jest to 15mm plamka, a 15cm i więcej przebarwienie rozciagające sie po moim ciele.Gdy byłam dzieckiem az tak mi to nie przeszkadzało, ale teraz mam 22 lata i wstydze sie założyć strój kapielowy, założyć bluzke...więcej »
lilia83
Środa | 2 Wrz 09, 23:26
0    nie oceniono 0
lilia83
Re: Re: Przebarwienia skóryWitam !!
tez mam ten sam problem z tymi plamami , jak u Ciebie czy dalej borykasz sie z nimi czy moz ktos podsunal ci cos konkretnego co wybielilo nieco twoja skórę w tych miejscach ?????????
pozdrawiam
Ania89x
Wtorek | 27 Paź 09, 21:58
0    nie oceniono 0
Ania89x
Re: Re: Przebarwienia skóryhej.ja mam ten sam problem.mam przebarwienie na jednej rece i ma z 20 cm tak jak u Ciebie moja plama rosnela razem ze mna nie wiem co robic okropnie to wyglada wstydze sie tej plamy:(
xx
Wtorek | 4 Maj 10, 22:52
0    nie oceniono 0
xx
Re: Re: Przebarwienia skóryWitam.
Ja też niestety posiadam od urodzenia przebarwienie na prawym udzie.Wielkość około 15cm.Byłam już w dwóch klinikach w Poznaniu i w Warszawie i niestety dowiedziałam się że jeśli nie jest to przebarwienie nabyte to nie da się nic z tym zrobić :[
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 12 Lip 10, 20:41
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryMam plamę dokładnie taką samą, taż na prawym udzie, ok 15 cm i od urodzenia
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 3 Sie 10, 19:45
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryMoja córka, ma obecnie 9 lat tez od urodzenia ma ciemną plamę na ręce. Plama rośne razem z nią. Na razie to ja cierpię z tego powodu, bo ona jeszcze jest mała. Czy można się tego jakoś pozbyć?
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 14 Mar 11, 19:17
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryHej,ja mam nie tylko z lewej strony.mam plamy brazowe i czerwone na calym ciele procz twarzy,i latem kapie sie w jeziorze. Mam 26 lat i szkoda zycia na rozczulanie sie nad soba,ludzie maja wieksze tragedie!
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 30 Cze 09, 12:01
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryJa dzisiaj rano odkryłam na ręce małe przebarwienie nie wiem co mam robić a lkeaż jest dopiero w poniedziałek
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 18 Cze 09, 16:35
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryNa drobne przebarwienia wystarczy odpowiednia pielęgnacja, nie trzeba od razu poddawać się zabiegom! Ja stosowałam dermokosmetyk polecony przez dermatologa - krem Keranorm. I w 3 tygodnie pozbyłam się tego okropieństwa!
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 13 Sie 10, 12:52
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skórynaprawdę
?
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 4 Cze 09, 00:39
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryJa mam przebarwienia na kostkach stóp, które sprawiają że moje nogi wyglądają jakby były brudne. Odkąd pamiętam mam te palmy. Stosowałam różne preparaty (również te przepisywane przez lekarzy dermatologów) ale nie dały żadnych rezultatów. Zajrzałam tu aby dowiedzieć się jak te plamy się nazywają i jak najlepiej się ich pozbyć. Proszę o pomoc
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 12 Cze 11, 09:46
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryzałamana: Ja tez mam takie plamki ,pojawia ich sie coraz wiecej. Do tego czuje czasami bardzo duze pieczenie w tych miejscach .Co robic prosze o pomoc i wskazowki jak zapobiec.Pozdrawiam
amika
Niedziela | 31 Maj 09, 23:21
0    nie oceniono 0
amika
Re: Przebarwienia skórymi sie porobily przebarwienia po wyciskaniu. niestety mialam taki momemnt ze sie pojawilo pare syfow i je ruszylam,a teraz walcze z przebarwnieniami.
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 24 Maj 09, 09:57
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skórymoje plamy pojawiły się prawdopodobnie z powodu stosowania tabletek antykoncepcyjnych , stosunkowo niedawno ,co mam robić ?kremy na tego typu plamy są bardzo drogie i nie do końca skuteczne
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 20 Maj 09, 15:24
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryJa dostałam zacieków na nogach po porodzie.Myślałam,że to może po jodynie.Ale już prawi 2 miesiące po porodzie,a zacieki wciąż są???Nie wiem co mam robić?:((((((((((
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 18 Maj 09, 10:44
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryja dostalam przebarwienia nad ustami w czsie ciazy, czy to zniknie samo czy musze cos stosowac???
Gość gosia69224
Środa | 8 Kwi 09, 09:49
0    nie oceniono 0
Gość gosia69224
Re: Przebarwienia skórya ja mam tzw. czarna szyje ..:( po prostu wyglada jak brudna ... nie wiem co zrobic... lekarz powiedził ze to MOZE przyjdzie ale nawet wlosów nie mogę związać...:(
prosze o jakąś pomoc...
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 27 Gru 08, 19:09
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skórydla czego nic nie muwicie o przebarwieniach powstających przez lekaży bo przez ich głupote ludzie muszom cierpic tak samo jak ja i co mam zrobic ze kazdy mi nie wieży w to prosze o porade co mam zrobic
donia
Środa | 17 Gru 08, 14:02
0    nie oceniono 0
donia
Re: Przebarwienia skórysuper przydatny !!!
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 8 Lis 08, 10:23
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryno własnie są jakieś inne sposoby niż zabiegi u dermatologa?
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 24 Lip 08, 14:10
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryja też mam problem z przebarwieniwmi na twarzy i nie wiem co mam zrobić
Jan
Niedziela | 26 Lip 09, 23:36
0    nie oceniono 0
Jan
Re: Re: Przebarwienia skóry cz są zakażnecz można sie zarazic przebarwieniami skóry
princi
Poniedziałek | 5 Paź 09, 17:41
0    nie oceniono 0
princi
Re: Re: Re: Przebarwienia skóry cz są zakażnemożna poznając mnie mój mąż ich nie miał a teraz ma gdzie niegdzie zwłaszcza na szyji ja mam cały dekold i plecy i zyc z tym muszę ale tak naprawdę żaden lekazr nie umiał mi tego wytłumacz skąd są i co z nimi robic
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 26 Cze 13, 16:51
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Przebarwienia skóryNie jest łatwo pozbyć się w 100% przebarwień już istniejących, ale jestem przykładem, że można je rozjaśnić , przez co będą mniej widoczne i można też postarać się o to, żeby nowe nie pojawiały się na naszej twarzy. Spróbujcie serum rozjaśniającego z kolekcji LILY SKIN Firmy DERMIKA. To co da się zauważyć gołym okiem, to fakt, że wyrównuje...więcej »
Napisz komentarz i dołącz do dyskusji

Podobne do Przebarwienia skóry

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl