Polki.pl
kom. (33)

Apelacja od wyroku w sprawie karnej

Oskarżony czy też pokrzywdzony działający jako oskarżyciel posiłkowy nie musi być zadowolony z rozstrzygnięcia sądu I instancji. Może to być nie tylko subiektywne przekonanie, ale również oczywisty błąd sądu.

apelacjaDlatego też prawo nasze przewiduje dwuinstancyjność postępowania. Oto jak odwołać się od niezadowalającego wyroku sądu I instancji:

1. po ogłoszeniu wyroku w terminie 7 dni składamy wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia.
Art. 422. § 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku strona, podmiot określony w art. 416, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie. Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

§ 2. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony w § 1 biegnie od daty doręczenia mu wyroku.

2. Sąd powinien sporządzić uzasadnienie wyroku w terminie 14 dni. W wielu wypadkach czas oczekiwania na uzasadnienie jest jednak dłuższy.
Art. 423. § 1. Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu - od daty ogłoszenia wyroku; w sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

3. po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia piszemy apelację w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu wyroku z uzasadnieniem.
Art. 445. § 1. Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.

4. Gotową apelację wraz z wymaganą liczbą odpisów składamy w Sądzie - który wydał zaskarżony wyrok.

5. oczekujemy na wyznaczenie sprawy apelacyjnej.

apelacja w sądzie6. Sprawa apelacyjna:
- przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym sędzia sprawozdawca przedstawia przebieg i wyniki dotychczasowego postępowania, a w szczególności treść zaskarżonego wyroku oraz zarzuty i wnioski apelacyjne, jak również kwestie wymagające rozstrzygnięcia z urzędu. W miarę potrzeby odczytuje się z akt poszczególne ich części.po wygłoszeniu referatu przewodniczący pyta się czy strony mają jakieś zastrzeżenia lub wnoszą o jego uzupełnienie. Zadaje pytanie czy strony zgłaszają również jakieś inne okoliczności lub dowody. W postępowaniu apelacyjnym nowe wnioski dowodowe są przyjmowane wyjątkowo, gdy z okoliczności sprawy wynika, że pojawiły się dopiero w obecnym stanie procesu.
- przewodniczący zamyka rozprawę i oddaje głos stronom. Pierwsza wypowiada się ta strona, której wnioski apelacyjne były dalej idące.
- w mowie końcowej powinniśmy krótko podać jakie argumenty naszym zdaniem przemawiają za uchyleniem lub zmianą zaskarżonego wyroku.

Art. 453. § 1. Przewód sądowy w sądzie odwoławczym rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym sędzia sprawozdawca przedstawia przebieg i wyniki dotychczasowego postępowania, a w szczególności treść zaskarżonego wyroku oraz zarzuty i wnioski apelacyjne, jak również kwestie wymagające rozstrzygnięcia z urzędu. W miarę potrzeby odczytuje się z akt poszczególne ich części.

§ 2. Strony mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia i wnioski ustnie lub na piśmie; złożone na piśmie podlegają odczytaniu, przy czym przepis art. 394 stosuje się.

§ 3. Przewodniczący udziela głosu stronom w kolejności przez siebie ustalonej, przy czym najpierw udziela głosu skarżącemu. Oskarżonemu i jego obrońcy nie można odmówić zabrania głosu po przemówieniach innych stron.

7. wyrok w sprawie apelacyjnej:
- uchyla wyrok sądu I instancji i uniewinnia oskarżonego lub umarza postępowanie w sprawie: pełny sukces! Koniec postępowania w sprawie.
- uchyla wyrok sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania: sukces, ale pełnych powodów do radości jeszcze nie ma. Wszystko zależy od tego jakie okoliczności uzasadniały uchylenie wyrok. Sąd odwoławczy z urzędu sporządza uzasadnienie takiego wyroku, w którym podaje wytyczne dla sądu I instancji na czym polegały jego błędy i co powinien w tej sprawie zrobić. W przypadku gdy podstawą uchylenia wyroku była apelacja oskarżonego (obrońcy) to sąd I instancji rozpoznając ponownie sprawę nie może wydać wyroku surowszego niż zrobił to za pierwszym razem.
- zmienia zaskarżony wyrok, orzekając: może to polegać na zmianie kwalifikacji, zmianie opisu czynu, zmianie orzeczone kary lub środka karnego itp. Jeśli zasadna okazała się apelacja oskarżonego (obrońcy) sąd może zmienić wyrok tylko na korzyść oskarżonego.
- utrzymuje w mocy wyrok sądu pierwszej instancji: niestety sąd nie podzielił naszych argumentów zawartych w apelacji. Przegraliśmy - w niektórych przypadkach ostatnią deską ratunku zostaje kasacja.

apelacja od wyroku8. W przypadku przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sprawa wraca do sądu I instancji, który wydał już wyrok w tej sprawie. Sprawa będzie rozpoznawana od początku - a więc od nowa będą przeprowadzane wszystkie dowody w toku postępowania sądowego. Różnica w stosunku do pierwszego rozpoznania polega na tym, że będzie nas sądził sąd w innym, nowym składzie.

9. Kolejny wyrok sądu pierwszej instancji powoduje, że znowu przysługuje nam prawo wniesienia apelacji.
Oceń4.00 / 53

Podobne w temacie Prawo karne

  • Warunkowe zawieszenie wykonania karyWarunkowe zawieszenie wykonania...Uznanie przez Sąd osoby za winnej popełnienia czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności nie zawsze musi...
  • Sądy 24-godzinneSądy 24-godzinneSzum medialny jaki wywołały tzw. sądy 24-godzinne pomału opada. Tryb ten ma swoich zwolenników jak i...
  • Kara ograniczenia wolnościKara ograniczenia wolnościTreścią kary ograniczenia wolności jest ograniczenie swobody osobistej sprawcy poprzez nałożenie na niego...
  • Obrońca z urzęduObrońca z urzęduWyznaczenie obrońcy z urzędu do obrony oskarżonego (lub podejrzanego) to wyraz prawa określanego dawniej...

Skomentuj Apelacja od wyroku w sprawie karnej

Gość
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 10 Lip 15, 11:26
-2    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejczy mogę się odwolac od wyroku sadu I instancji który się uprawomocnil kilka miesięcy temu? z kodeksu karnego? czy przysługuje mi kasacja i gdzie mam się kierowac w tej sprawie
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 24 Mar 15, 00:13
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejMój brat został oskarżony sąd rejonowy skazał go na 3 lata pozbawienia wolności. Sprawa apelacyjna jest w toku jeśli na sprawie alepacyjnej sąd wyznaczy karę np 2 lat to brat musi przebywać w areszcie jeszcze rok jeśli rok już jest? Czy wyrok jest wtedy uprawomocniony i wychodzi odrazu?
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 17 Mar 15, 19:30
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejmam pytanie dostalem wyrok a teraz zostalem ponownie wezwany na sprawe do sadu jako oskarzony o co to chodzi ta sama sygnatura akt
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 19 Sty 15, 23:15
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejart 51 kw 1
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 15 Gru 14, 15:53
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejdzis odebralem od komornika wezwanie do zaplaty oraz orzeczenie wyroku prawomocnego sprawy ktora sie odnyla kilka miesiecy temu gdy siedzialem w wiezieniu i nie zostalem o tym poinformowany co moge zrobic w takiej sytuacji
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 10 Paź 14, 22:43
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejjakie mogę podać argumęty żeby mi nie odwiesili kary w zawieszeniu
Gość We-Dwoje.pl
Piątek | 10 Paź 14, 22:41
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejco mam zrobić mam dwa wyroki za pobicie jedno rok i 8 miesięcy w zawiasach na 4 lata a drugie za kradzierz i terz w zawieszeniu kurator sądowy puscił list do sądu o odwieszenie mi kary w zawieszeniu co zrobić żeby mi nie odwiesili tego
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 13 Lis 14, 22:49
+2    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejWciąż jeszcze masz szansę, jeśli skontaktujesz się z adwokatem zajmującym się prawem karnym. W Warszawie możesz zgłosić się do kancelarii Katarzyny Słapczyńskiej i skorzystać zarówno z samej porady, jak i wstawiennictwa na procesie. To dobry adwokat, z wieloma wygranymi sprawami na swoim koncie.
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 29 Mar 14, 21:08
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karneja jezeli prokurator sie nie apeluje ale sad apelacyjny odkryje dowod swiadczacy na nie korzysc oskarzonego i spwoduje to zmiana kwalifikacji czynu na surowsza?
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 28 Sty 13, 18:30
+12    oceniono 14 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejsądey wogule nie patrzą na argumenty poszkodowanego
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 14 Lis 11, 11:49
0    oceniono 2 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejco można zrobić jak sprawie nie przysługuje kasacja?. a na sprawie apelacyjnej sąd wogóle nie brał pod uwage argumentów poszkodowanego i nie powołał innego policjanta bo ten akurat był na zwolnieniu a takze sad nie wezwał świadka bo ponoc nie był podany adres
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 8 Lis 11, 17:21
+1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejjak napisac odwolanie do sadu okregowego
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 6 Paź 11, 15:09
-1    oceniono 3 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejNie wieze za zniszczenie krzesel o wartosci 500zl a nie bylem karany dostalem 3 miesiace w zawieszeni na 3l dozor kuratora na okres proby i grzywne 500zl + koszta sondowe. Zadzwonilem do sondu a tam mi mowia ze nie moge sie odwolac od wyraku poniewaz nie bylo mnie na sprawie. Malo tego wyrok przyszedl mi 6 dni od tej sprawy
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 10 Sty 13, 12:34
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejMoże u Was w sondach tak jest, ale u nas w SĄDACH masz przynajmniej 7 dni od daty odebrania wyroku.
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 20 Sty 11, 17:31
+1    oceniono 11 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejPanstwo chronice kryminalistow!!
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 20 Sty 11, 17:30
0    oceniono 6 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejTo jest chore!!!!!!
marcin.demski@op.pl
Wtorek | 18 Sty 11, 17:47
0    oceniono 4 razy
marcin.demski@op.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejmam 3 wyroki jeden mi odwiesili to jest 2 lata jeden zawieszony 8 miesiency a jedna sprawa jest w toku i grozi mi dodatkowe 2 lata czy ktos wie co moge zrobic zeby nieisc siedziec mam 24 lata i dwujkie dzieci na utrzymaniu prosze o pomoc
trize90@o2.pl
Wtorek | 30 Paź 12, 14:54
-11    oceniono 19 razy
trize90@o2.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejTo kurwa trzeba bylo do roboty chodzic a nie kurwa na dziesiony latac, skurwielu, ze by cie wyruchali w krymenelie.
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 2 Lip 14, 21:20
0    nie oceniono 0
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejpołowe zdania sie z toba zgadzam ale slownictwo nie na miejscu
prawoibezprawie
Czwartek | 9 Gru 10, 10:02
-3    oceniono 3 razy
prawoibezprawie
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejpotrzebuję pisma do tej sprawy
prawoibezprawie
Czwartek | 9 Gru 10, 10:00
0    nie oceniono 0
prawoibezprawie
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejCo może zrobic oskarżony, który nie wiedział o toczącym się postępowaniu przeciwko niemu. Dowiedział się dopiero z doręczonego nakazu zapłaty za koszty sadowe, iż owe postepowanie toczyło się w wydziale karnym, a wyrok się uprawomocnił jak udał się przejrzeć akta? Do tego z Sądu właściwego dla jego miejsca zamieszkania przyszło wezwanie na...
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 26 Lip 10, 16:43
+3    oceniono 5 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejjak poradzic sobie na skorumpowane towarzystwo prokurator adwokat i sad efekt wyrok w srawie zawarcie umowy o wykonastwo bez pokrycia
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 5 Maj 10, 14:54
-3    oceniono 9 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejdziewczyny chodzą porozbierane i później gwałt? taaak bo mamusia myśli że dziewica i afera! siedź z dupą w domu to nic Ci sie nie stanie
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 21 Maj 11, 10:18
+2    oceniono 6 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejjesteś chory człowieku.to tacy jak ty ,powinni siedzieć w domu ,najlepiej pod zamknięciem.
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 5 Maj 10, 14:51
+13    oceniono 15 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejA ja z własnego doświadczenia napiszę, że w sądach sprawiedliwości się nie znajdzie!!! nikt tam tak na prawdę nie czyta akt. Bnda jełopów nie rozumiejących prostego zwrotu jak np. domniemanie niewinności. ŻAL! ręka rękę myje!!!
Gość We-Dwoje.pl
Niedziela | 14 Sie 11, 15:25
+9    oceniono 9 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejjak bym słyszała siebie,też jesteśmy z mężem po walce w sprawie karnej i zamiast niewinności dostaliśmy (mąż)wyrok,były bezsensowne wyjaśnienia sędziego np.że wypowiedz oskarżyciela była swobodna,lub samo to ,że oskarżyciel leczy się psychiatrycznie .Teraz czekamy na apelację
Nie chory
Środa | 18 Mar 15, 20:54
0    nie oceniono 0
Nie chory
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejJeśłi nie ma się dowodów przeciw oskarżycielowi, że jest chory psychicznie, nie wolno się publicznie wypowiadać, iż leczy się psychiatrycznie ! To jest pomówienie !
Gość We-Dwoje.pl
Poniedziałek | 26 Kwi 10, 19:48
+2    oceniono 6 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejgwalcicieli trzeba tempie a nie uzalac sie nad nimi
Gość We-Dwoje.pl
Czwartek | 25 Lut 10, 15:46
-1    oceniono 1 raz
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejpotrzebuje pismo..
Gość We-Dwoje.pl
Wtorek | 12 Maj 09, 09:15
-4    oceniono 6 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejmoj chlopak zostal wmieszany o gwalt zbiorowy bylo ich 3 moj chlopak nic niezrobil tylko byl przytym a ona go oskarzyla dena nic nie wykazalo zadnych dowodow niema poprosto myslala ze dostanie kase swiatki zeznali na przeciw niej dostali od 3 do4 lat a grozilo im od 3do15 lat to prokorator dal takie zazuty napisali teraz do sadu apelacjnego moj...
Gość We-Dwoje.pl
Sobota | 21 Maj 11, 10:23
+1    oceniono 5 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejoj dziewczyno,naiwna jesteś...i naucz się pisać,bo o stylistyce i ortografii ,to ty nigdy nie słyszałaś.
Kasiagfhdjfgkghj
Środa | 5 Maj 10, 14:58
+2    oceniono 6 razy
Kasiagfhdjfgkghj
Re: Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejWspółczuję Wam oskarżony w takiej sprawie ma przekichane... nic na niego nie mają ale wsadzą na 100%. najlepiej od razu do Rzecznika Praw Obywatelskich niech czuwa nad jego prawami. Baby sa straszne a molestowanie i gwałty teraz modnym tematem. Róbcie coś bo serio będzie niedobrze!!!!!!!!!!
Gość We-Dwoje.pl
Środa | 12 Mar 14, 20:17
+2    oceniono 4 razy
Gość We-Dwoje.pl
Re: Apelacja od wyroku w sprawie karnejteraz kobieta morze klamać że jest zgwałcona a sąnd jej wszystko uwierzy tylko sam oskarżony nic nie morze zrobić nawet chociaż jest nie winy kobietom tylko kasa w głowie bo nie chce się pracować
Napisz komentarz i dołącz do dyskusji

Podobne do Apelacja od wyroku w sprawie karnej

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl