Kozakiewicz M.: Wychowanie seksualne na wielkim zakręcie. W: Problemy rodziny. 1993/4.