POLECAMY

Słownik

Nama-rupa

Koncepcja związana z teorią Początku Wszechrzeczy.

Nama-rupa oznacza nazwę (nama) i kształt (rupa). Termin ten określa każde istnienie, które jest przejawem bytu absolutnego.