Jak wpływa na Ciebie toksyczny związek?

Stres rozregulowuje układ odpornościowy, hormonalny i nerwowy, co zwiększa ryzyko wystąpienia alergii
W toksycznych związkach dochodzi do przemocy fizycznej i psychicznej. Czasami zakończenie takiej relacji nie pomaga poszkodowanemu. Sprawdź, jak radzić sobie z traumą po takim związku.
/ 09.12.2010 10:51
Stres rozregulowuje układ odpornościowy, hormonalny i nerwowy, co zwiększa ryzyko wystąpienia alergii

Toksyczne związki, w których kobiety narażone są na przemoc psychiczną i fizyczną nie są już tematem tabu. Stają się przedmiotem troski i działań profilaktycznych oraz naprawczych. Toksyczne relacje, same w sobie szkodliwe, pozostawiają również długotrwałe skutki po zakończeniu związku. Wśród nich wymienia się gorsze samopoczucie, dolegliwości fizyczne i zaburzenia psychiczne.

Związek toksyczny

Kate Adkins i Claire Kamp Dush z Ohio State University przeprowadziły badanie matek, które zakończyły toksyczny związek małżeński lub partnerski. Badane należały do dwóch grup. W pierwszej znalazły się kobiety, których partnerzy dopuszczali się przemocy psychicznej (obelg, krytyki i kontrolowania ich działań). Druga grupa zaś składała się z kobiet, które doświadczały przemocy fizycznej i znęcania. Trzecią grupę, tzw. kontrolną, stanowiły kobiety, które nie doświadczały żadnego nadużycia ze strony partnerów czy mężów.

Polecamy: Dominujący mężczyzna - kobiety to lubią?

Badanie wykazało, że u wszystkich kobiet poziom stresu był podwyższony. Autorki badań przypisały to nowej sytuacji i początkowi macierzyństwa.
W obu grupach kobiet doświadczających przemocy ze strony partnerów, poziom lęku i depresji był znacznie wyższy, niż w przypadku kobiet mających normalne relacje z partnerami. Poziom depresji i lęku zbadano również u kobiet, które zakończyły toksyczny związek.

U kobiet z grup badawczych, które zakończyły toksyczne związki, wysoki poziom depresji i lęku występował jeszcze w ciągu dwóch lat po rozstaniu z partnerem i był znacznie wyższy niż u kobiet z grupy kontrolnej.

Co dalej?

Wyniki badań, przeprowadzonych przez Kate Adkins i Claire Kamp Dush, potwierdzają relacje kobiet, które uwolniły się od toksycznych partnerów. Niestety, poprawa samopoczucia nie następuje wraz z zakończeniem toksycznej relacji. Badaczki uważają, że wpływ na to może mieć niestabilna sytuacja finansowa, stres związany z problemami finansowymi, samotnym rodzicielstwem i kontaktami z partnerem, który stosuje przemoc mimo zakończenia relacji.

Statystyki pokazują, że 1/3 kobiet po zakończeniu toksycznego związku nadal doświadcza przemocy fizycznej ze strony byłego partnera, a około 95% jest narażone na przemoc emocjonalną.

Wsparcie społeczne

Wśród kobiet narażonych na przemoc fizyczną i psychiczną, można było dostrzec różnicę w występowaniu depresji i lęku. W dużej mierze wpływ na to miało wsparcie społeczne po zakończeniu związku.

Sprawdź: Jakie czynniki mogą wywołać depresję?

Pomoc i wsparcie rodzin oraz przyjaciół wyraźnie obniżało poziom depresji i lęku u matek objętych badaniem. Należy podkreślić, że okres po rozpadzie związków obejmował aż 2 lata. Oznacza to, że samo zakończenie związku z oprawcą jest dopiero początkiem drogi ku poprawie sytuacji kobiety i nie powinna być ona automatycznie i systemowo skreślona z listy osób objętych pomocą i programem terapeutycznym. Otwarte pozostaje pytanie o wpływ długotrwałego stresu u matek, po rozpadzie toksycznego związku, na rozwój dzieci i wskazania do objęcia także ich odpowiednimi działaniami.

Źródło:
Ohio State University (2010, August 26). Mothers abused by partners see decline in mental health even after relationship ends. ScienceDaily. Retrieved August 30, 2010, from http://www.sciencedaily.com¬ /releases/2010/08/100824110850.htm

Redakcja poleca

REKLAMA