Chcesz skorzystać z badań lub konsultacji lekarskiej? Postaraj się o skierowanie!

Skierowanie to pisemne zalecenie konsultacji u lekarza specjalisty czy przeprowadzenia określonych badań. Na podstawie skierowania lekarz może także skierować cię do szpitala. Dowiedz się, czy zawsze musisz mieć skierowanie, kto je wystawia i jak długo zachowuje ważność.
Alicja Hass / 2 tygodnie temu
Chcesz skorzystać z badań lub konsultacji lekarskiej? Postaraj się o skierowanie! fot. Adobe Stock

Jeżeli jesteś ubezpieczona w NFZ, albo masz  inne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. na podstawie decyzji wójta czy burmistrza), możesz korzystać z badań i porad lekarskich, leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego, sanatorium a także profilaktyki zdrowotnej. W wielu wypadkach potrzebujesz jednak do tego skierowania.

Kto wystawia skierowania?

To zależy od tego, czego ma dotyczyć dalsze leczenie. Skierowanie na:   

 • badania diagnostyczne, świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,  leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową – wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub inny lekarz mający umowę z NFZ. Jeżeli jesteś już pod opieką lekarza specjalisty, to on wystawia skierowanie;  
 • badania diagnostyczne, zaliczane do bardzo kosztownych (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) – lekarz, który cię prowadzi, o ile uzna potrzebę wykonania danego badania; koniecznie musi być z poradni mającej kontrakt z NFZ!;  
 • leczenie szpitalne – każdy lekarz. Nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego!   
 • leczenie uzdrowiskowe – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (rodzinny, specjalista, pracujący w szpitalu); 
 •  transport sanitarny – lekarz (felczer)  ubezpieczenia zdrowotnego;  
 • transport sanitarny w POZ – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.  
 •  pomoc pielęgniarki – lekarz POZ i inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego.  

Na co musisz mieć skierowanie

Skierowanie może być wypisane:

 • na konsultację – wówczas jest to wizyta jednorazowa i na kolejną wizytę także wymagane jest kolejne skierowanie
 • na objęcie leczeniem specjalistycznym – skierowanie jest na cały okres leczenia. Tylko pierwsza wizyta wymaga skierowania, przy kolejnych nie musisz już go posiadać .

Uwaga! Jeśli  zmienisz miejsce leczenia, trzeba będzie uzyskać ponowne skierowanie do specjalisty lub ośrodka leczniczego.

Warto wiedzieć. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie w szpitalu.

Do kogo nie potrzebujesz skierowania

Jest wielu specjalistów, do których nie musisz mieć skierowania, ale oni z kolei  mogą wystawić skierowanie na dalsze leczenie specjalistyczne. Oprócz lekarza pierwszego kontaktu skierowanie nie jest obecnie potrzebne do:    

 • ginekologa i położnika,  
 • onkologa,  
 • psychiatry,  
 • wenerologa,    
 • dentysty.    

Skierowania do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej nie potrzebują:    

 • osoby chore na gruźlicę, 
 • osoby zakażone wirusem HIV, 
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane, 
 •  cywilne niewidome ofiary działań wojennych,   
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,   
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego, 
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, 
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,   
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.  

Skierowanie nie jest także wymagane w sytuacjach nagłych lub zagrażających życiu, wówczas pacjenci w trybie nagłym przyjmowani są do szpitala bądź szpitalnego oddziału ratunkowego.

E-skierowania

Pod koniec tego roku 2018 r. ma ruszyć pilotażowy program e-skierowania. Mają one być wystawiane na:

 • badania diagnostyczne,
 • ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
 • leczenie szpitalne.

Gdy otrzymasz takie skierowanie  i udostępnisz wybranemu świadczeniodawcy (przychodni, poradni) klucz dostępu do skierowania w postaci elektronicznej albo kod dostępu i numer PESEL (w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), ten wpisze cię na listę oczekujących przez określenie odpowiedniego statusu skierowania w systemie teleinformatycznym (na platformie P1).

Gdy twoje e-skierowanie zostanie zarejestrowane w systemie, będzie automatycznie oznaczone jako "w realizacji" i jego ponowne użycie w innej przychodni czy poradni nie będzie możliwe. Obecnie wiele osób "ustawia się" bowiem w kilku a nawet kilkunastu kolejkach po to samo świadczenie w różnych przychodniach.

Jak długo jest ważne skierowanie?

Zwykle skierowanie jest ważne do czasu realizacji. Jeśli jesteś już pod opieką określonej poradni, skierowanie jest ważne tak długo, jak długo masz problemy zdrowotne a lekarz , który cię prowadzi, wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Niektóre skierowania mają jednak ściśle określoną ważność.  I tak:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest ważne 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;  
 • skierowanie do poradni rehabilitacyjnej musisz zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia (samo skierowanie jest ważne rok);    
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego – 14 dni od wystawienia. 

 Skierowanie na cito

Jeżeli  badanie ma być wykonane w trybie pilnym, lekarz, który wystawia skierowanie, musi umieścić na nim dopisek "cito" czyli "pilne". Wtedy zostaniesz wpisana do odrębnej kolejki oczekujących. Lekarz nie ma obowiązku zlecania badań pilnych, zależy to od jego oceny twojego stanu zdrowia.

Jak zarejestrować skierowanie

Rejestrując się w poradni specjalistycznej, musisz dostarczyć oryginał skierowania (jeśli jest  wymagane) w ciągu 14 dni roboczych od wpisania na listę oczekujących. Jeśli tego nie zrobisz, zostaniesz skreślona z tej listy, chyba że udowodnisz, że niezgłoszenie się na wizytę nastąpiło z powodu siły wyższej (np. miałaś wypadek).

Skierowanie możesz dostarczyć osobiście lub przez inną osobę. Możesz także wysłać je pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Jeśli zostałaś skreślona z listy oczekujących, ale nie mogłaś dostarczyć skierowania z powodów od siebie niezależnych, musisz jak najszybciej zgłosić wniosek o przywrócenie na listę oczekujących (najdalej w ciągu 7 dni od ustania przyczyny, która spowodowała niezgłoszenie się na wizytę). Wniosek musi zawierać uzasadnienie, dlaczego nie przyszłaś w terminie.

Ważne. Możesz być wpisana na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.  Zasada ta dotyczy również świadczeń udzielanych bez skierowania oraz świadczeń onkologicznych.

Sprawdź, gdzie najszybciej otrzymasz pomoc

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił informator o terminach leczenia Wyszukiwarka (zastąpiła "kolejki.nfz.gov.pl) zawiera adresy i telefony blisko 14 tys. placówek medycznych, które udzielają świadczeń w ramach umowy z NFZ.   Umożliwia też sprawdzenie na mapie, gdzie znajduje się dany szpital czy poradnia. Informator znajdziesz na https://terminyleczenia.nfz.gov.pl.

Korzystając z wyszukiwarki, sprawdzisz:    

 • gdzie najszybciej uzyskasz pomoc lekarza,  
 • ile osób oczekuje aktualnie na leczenie w placówce, którą wybrałaś,  
 •  czy w szpitalu lub poradni znajdują się udogodnienia dla pacjentów takie jak: parking, podjazd dla wózków, winda czy specjalnie dostosowana łazienka dla osób niepełnosprawnych.   

Warto wiedzieć. Szpitale i poradnie są zobowiązane co tydzień infromować Oddział Wojewódzki NFZ  o prowadzonych listach osób oczekujących na leczenie. Gdyby okazało się, że termin proponowany przez przychodnię jest inny od podaengo w informatorze, możesz to zgłosić do NFZ bezpośrednio poprzez stronę informatora (pole: zgłoś uwagę). Każde takie zgłoszenie będzie wyjaśniane z placówką medyczną.

Przeczytaj też o prawach pacjenta:
Jakie masz prawa, jako pacjent
Co zrobić, gdy lekarz popełni błąd
Jak działa rzecznik praw pacjenta

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)