POLECAMY

Pomoc finansowa po udarze

W Polsce każdego roku około 70 tys. osób przechodzi przez udar mózgu. Co czeka chorego, który nie jest w stanie sam o siebie zadbać? Na jaką pomoc finansową może liczyć od państwa osoba po udarze mózgu? Kto może się starać o rentę, sanatorium i pomoc lekarską?
Pomoc finansowa po udarze

Co to jest udar?

Udar czy inaczej wylew jest to niedoczynność mózgu, którą wywołują zaburzenia krążenia. Udary dzielimy na krwotoczne – spowodowane wylewem krwi do mózgu i niedokrwienne – wywołane brakiem dopływu krwi do mózgu. Ryzyko udaru rośnie wraz z wiekiem, a jego konsekwencjami są kalectwo, utrata samodzielności, a w krytycznych przypadkach również śmierć.

Renta po udarze

Każda osoba po przebytym udarze, którą ZUS uzna za niezdolną do pracy może ubiegać się o rentę. Należy jednak spełniać określone warunki: być ubezpieczonym, a niezdolność do pracy musi zostać stwierdzona w czasie określonym ustawą.

Niektóre niezbędne dokumenty do złożenia wraz z drukiem ZUS Rp-1:

  • dokumentacja medyczna,
  • świadectwa pracy,
  • legitymacje ubezpieczeniowe potwierdzające staż pracy,
  • wysokość wynagrodzenia.

O wszystkim decyduje lekarz orzecznik, który uznaje osobę za częściowo lub całkowicie niezdolną do pracy. Osoby po udarze mogą również starać się o uzyskanie renty socjalnej, specjalnej czy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zobacz też: Co daje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Pomoc finansowa dla chorych

Dla osób, które są uprawnione do emerytury bądź renty i uznane za całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 rok życia ZUS może przyznać dodatek pielęgnacyjny.

Osobom powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje zasiłek pielęgnacyjny (warunek konieczny to niepełnosprawność uzyskana przed ukończeniem 21 lat). Wszystkie formalności załatwiane są w gminie, trzeba jednak pamiętać, że świadczeń tych nie można ze sobą łączyć.

Rehabilitacja po udarze

Skierowanie na taką terapię może wystawić lekarz z placówki mającej umowę z NFZ. Składa się je w swoim oddziale NFZ wraz z kopią karty choroby, opisem leczenia, wynikami badań pomocniczych i zaleceniami.
Jeśli lekarz specjalista potwierdzi konieczność skierowania NFZ przyznaje sanatorium lub wpisuje chorego na listę rezerwowych, jeśli w danej chwili nie ma wolnych miejsc. Trzeba pamiętać, że koszty nie są pokrywane w całości, ponieważ chory płaci za  zakwaterowanie i wyżywienie (żadnych opłat nie ponoszą jedynie dzieci i ucząca się młodzież, a osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunowie mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu PFRON).

Zobacz też: Informacje dla osób wybierających się do sanatorium

Pomoc w przebudowie mieszkania

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do tzw. likwidacji barier architektonicznych w mieszkaniu. Wszelkie formalności załatwiane są w centrum pomocy rodzinie lub w ośrodku pomocy społecznej. Dotacje mogą pokryć nawet 80% kosztów remontu.

Pomoc w życiu codziennym

Chorzy po udarze mogą starać się również o dofinansowanie w zakupie kuli, wózka inwalidzkiego, obuwia ortopedycznego czy ortezy. By taką pomoc uzyskać należy posiadać -potwierdzone przez NFZ – zlecenie, wystawione przez lekarza. Dzięki temu w placówkach mających umowę z NFZ dostaje się sprzęt za darmo bądź po bardzo niskich cenach.

Osoby po przebytym udarze mają prawo do domowych wizyt lekarza i pielęgniarki. Mogą ubiegać się również  o przyznanie tzw. usług opiekuńczych., czyli pomocy we wszelkich czynnościach – od mycia się po zażywanie leków. Oczywiście chorzy, którzy mają niskie dochody albo są w podeszłym wieku otrzymują taką pomoc za darmo.

/js

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (11)
/11 miesięcy temu
Wszystko pięknie i ładnie wygląda na papierku, ale jak przychodzi do realizacji to się okazuje, że i tak najpierw proponują wynajęcie prywatnie każdej pomocy. Jednym słowem odsyłają człowieka do ministerstwa sztuki i kultury. Bo sztuką jest wytrzymać i dotrwać do proponowanych i płatnych z NFZ terminów, a cholernie wielką kulturą aby przy tym nie kląć. Wszystkie te instytucje najlepiej widzą opiekę nad sprawną fizycznie i psychicznie osobą. Z resztą niech sobie rodzina daje radę sama. To nic, że składki były płacone przez całe życie, a teraz zaistniała potrzeba skorzystania tylko z części z nich! BĄDŻCIE ZDROWI !
/2 lata temu
renta socjalna tylko dla młodych(gdy uczy się maksymalnie do ukończenia 26lat). W artykule tego nie napisali. A potem nie dadzą choćby człowiek sparaliżowany był. Taką mamy ustawę.
/2 lata temu
Yesooo, człowieku, przede wszystkim popracuj nad ortografią i interpunkcją, wówczas może uda się zrozumieć, o co Ci chodzi.
POKAŻ KOMENTARZE (8)