prawa pacjenta

Prawa pacjenta
ogół przepisów i norm, których celem jest ochrona interesów pacjentów. Prawa pacjenta reguluje ustawa o prawach pacjenta. Pacjent ma prawo m.in. do informacji o stanie zdrowia, dokumentacji medycznej oraz opinii innego lekarza. Na staży praw pacjenta stoi Rzecznik Praw Pacjenta.

Redakcja poleca

REKLAMA