POLECAMY

Jak zostać Honorowym Dawcą Krwi?

Osoby, które regularnie oddają krew mogą zostać uhonorowane. Na jakie przywileje mogą liczyć dawcy krwi.
Jak zostać Honorowym Dawcą Krwi?

Kto może oddać krew?

Krew może oddać każdy, kto po wypełnieniu stosowanego formularza i przeprowadzonych badaniach, zostanie zakwalifikowany jako dawca.

Istnieje wiele przeciwwskazań do bycia dawcą krwi, dlatego zanim podejmiemy taką decyzję warto zaznajomić się z tymi wymogami. Wyróżnia się dyskwalifikację czasową (np. 6 miesięcy od dnia wykonania tatuażu) oraz stałą (np. choroby układu krążenia). Aby móc zostać dawcą krwi należy spełniać również kryteria wiekowe (co do zasady 18-65 lat) oraz wagowe (nie mniej niż 50 kg).

Przeczytaj: Czy tatuaż może być groźny dla życia?

Jakie przywileje ma krwiodawca?

Oprócz moralnej satysfakcji, że swoim uczynkiem pomagamy innym, krwiodawcy przysługuje:
1. zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew i na czas okresowego badania krwi;
2. zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi;
3. zwrot utraconego zarobku (na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy);
4. posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4500 kalorii (tj. 8 czekolad);
5. możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizny w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Osoba, która bezpłatnie oddała krew i została zarejestrowana w Centrum Krwiodawstwa (lub innej jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi) otrzymuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”.

Honorowemu dawcy krwi:
1) kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, przysługuje tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.

Przeczytaj: Jakie kryteria powinna spełniać krew pobrana od dawcy?

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują dodatkowe uprawnienia, w postaci:
• uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
• bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz w te leki, które dawca krwi może stosować w związku z oddawaniem krwi, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymuje legitymację, która jest dokumentem potwierdzającym jego status (jest też podstawą do skorzystania z wyżej wskazanych uprawnień).

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)