Aby wykryć cukrzycę należy zbadać poziom glukozy we krwi

Badania prognostyczne w szpiczaku mnogim

Wykrycie szpiczaka mnogiego, jak każdego nowotworu, wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia. Współczesna medycyna oferuje nam kilka rodzajów badań prognostycznych, które pozwalają ocenić, jakie rokowania ma pacjent i jakie są jego szanse na remisję choroby.
/ 18.10.2010 19:48
Aby wykryć cukrzycę należy zbadać poziom glukozy we krwi

Stężenie beta-2-mikroglobuliny w surowicy krwi (ß2M)

Jeśli wskazuje wysokie wartości (powyżej 5,5 mg/l), oznacza to dużą aktywność choroby. Prognoza szpiczaka mnogiego jest wtedy niekorzystna. Test ten jest prosty w wykonaniu i łatwo dostępny, dlatego powinien być wykonany u każdego chorego.

Badanie cytogenetyczne szpiku kostnego (FISH)

Osoby z zaburzeniami cytogenetycznymi: del 13, t (4,14), t (14;16) mają niekorzystne rokowania.

Stężenie albuminy we krwi

W tym przypadku to niskie wartości wskazują na mniej korzystne rokowanie. Ten test jest częścią rutynowych badań biochemicznych.

Białko C-reaktywne (CRP)

Podwyższone wartości w tym teście wskazują na gorsze rokowanie i większą aktywność choroby.

Aktywność dehydrogenazy mleczowej (LDH) w surowicy krwi

Tak, jak w przypadku białka C-reaktywnego (CRP), podwyższone wartości dają do zrozumienia, że rokowania są gorsze, a aktywność szpiczaka mnogiego większa. Oba parametry są jednak mało czułe.

Dowiedz się więcej: Co to jest szpiczak mnogi?

Inne typy badań

Do innych stosowanych lub powstających metod badań zaliczamy:

  • wskaźnik PCLI (plasma cell labeling index), który wyraża się w procentach, a wykorzystuje się do niego niedawno pobrany szpik kostny i/lub krew. Pojawienie się niskich wartości sugeruje korzystne rokowanie; test ten w Polsce jest bardzo rzadko stosowany.
  • bardziej złożone czynniki prognostyczne, które są jednak dość drogie i to ogranicza możliwość ich częstego stosowania;
  • analiza chromosomalna – pobiera się szpik kostny, który może być poddany badaniom cytogenetycznym lub metodą FISH (fluorescent in situ hybridization); nieprawidłowe chromosomy sugerują gorsze rokowanie i mniejsze szanse ustąpienia objawów chorobowych; nieprawidłowe chromosomy to głównie całkowity lub częściowy brak chromosomu 13;
  • analiza molekularna – obecnie sprawdza się tę metodę; pozwala ona ustalić, które geny są aktywne u danego chorego i czy wiążą się z dobrym czy złym rokowaniem.

Warto przeczytać: Odmiany szpiczaka mnogiego i schorzenia pokrewne

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)