POLECAMY

Perspektywy leczenia uzależnienia od nikotyny

W terapii nikotynowej próbuje się stosować wiele neuroleptyków, kanabinoidów, leków przeciwdepresyjnych i innych. Prace nad wprowadzeniem nowych leków w leczeniu uzależnienia od papierosów wciąż trwają.
Perspektywy leczenia uzależnienia od nikotyny

Innowacyjne pomysły na terapię nikotynową

Wiele leków jest wciąż niezarejestrowanych jako zalecane w terapii nikotynowej, jednak ich skuteczność jest znana z doświadczenia klinicznego lub prowadzonych badań naukowych. Jest to potencjalna grupa leków antynikotynowych, dla których wykazano skuteczność w terapii antynikotynowej. Nie mają one jednak rejestracji w leczeniu tego zespołu, bądź z powodu zbyt małej skuteczności, bądź działań niepożądanych, bądź małej liczby kontrolowanych badań klinicznych w podwójnie ślepej próbie. Dają one jednak nadzieję na dalszy rozwój terapii antynikotynowej

Nowe generacje leków

Trzy leki o największej przyszłości w walce z nikotynizmem to: rymonabant, nortryptylina i klonidyna. Mają one w pełni potwierdzoną skuteczność antynikotynową, porównywalną ze skutecznością leków zarejestrowanych do leczenia.

Rimonabant

Szczególnie korzystnym profilem klinicznym oznacza się rimonabant, antagonista receptora kannabinoidowego CB1. Rymonabant znalazł zastosowanie w leczeniu otyłości typu brzusznego, zespołu metabolicznego i cukrzycy typu 2. Endogenne kannabinoidy uczestniczą we wzmacnianiu wszystkich czynności związanych z poczuciem przyjemności, w tym z jedzeniem i używaniem substancji psychoaktywnych. Lek ma korzystny profil kliniczny z punktu widzenia ryzyka sercowo-naczyniowego.

Zobacz też: Skład dymu tytoniowego

Wprowadzenie leku miało być ważną, przełomową metodą w leczeniu uzależnienia od nikotyny i innych czynników ryzyka chorób układu krążenia. Niestety, zwiększenie ryzyka depresji i samobójstwa po rymonabancie spowodowała wycofanie go w wielu krajach z lecznictwa. Mimo dobrej skuteczności w leczeniu uzależnienia od nikotyny, lek nie jest obecnie zalecany w terapii zespołu antynikotynowego.

Niemniej poszukiwanie nowych substancji działających na endogenny układ kannabinoidowy jest obiecującym kierunkiem poszukiwań leków antynikotynowych, przeciw innym uzależnieniom i leków stosowanych w zespole metabolicznym (np. taranabant).

Nortryptylina

Lekiem o udowodnionej skuteczności klinicznej we wspomaganiu leczenia uzależnienia od nikotyny jest trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny – nortryptylina. Nortryptylina jako lek trójpierścieniowy ma liczne przeciwwskazania do stosowania i wywołuje liczne objawy uboczne typowe dla tej grupy leków.

Klonidyna

Kolejnym lekiem o wykazanej skuteczności antynikotynowej, lecz niezarejestrowanym do terapii jest klonidyna. Lek ten jest ośrodkowym agonistą receptorów α2-adrenergicznych. Lek obniża ciśnienie i zwalnia czynność serca. Ostatnio lek znalazł zastosowanie w psychiatrii w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i zespołu Tourette’s. Klonidyna łagodzi głód nikotynowy (craving), jak i redukuje objawy abstynencji, które zmuszają osoby uzależnione do ponownego palenia.

Zobacz też: Jak się poczujesz po rzuceniu palenia?

Źródło: Wydawnictwo Continuo, „Zespół uzależnienia od nikotyny – ujęcie interdyscyplinarne”; Rozdział 9. Farmakoterapia uzależnienia od nikotyny.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)