POLECAMY

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia

„Szlachetne zdrowie,nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz.” Jan Kochanowski
„Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz.”
Jan Kochanowski


Dnia 7 kwietnia 1948 r. powstała Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) i to właśnie z tej okazji świętujemy dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia. Jest to chwila refleksji nad istotnymi problemami zdrowotnymi oraz zaniedbanymi aspektami zdrowia publicznego.
W tym roku przebiega pod hasłem: „Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof.”

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia

Pojęcia związane tegorocznym Światowym Dniem Zdrowia:

WHO
Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization, WHO) to jedna z organizacji ONZ mająca na celu potęgowanie międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony zdrowia. Zajmuje się profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych i epidemii np. SARS, AIDS. Ma na celu zapewnienie opieki zdrowotnej wszystkim mieszkańcom globu i przede wszystkim tam gdzie jest jej deficyt oraz zmniejszać śmiertelność niemowląt. Bierze również udział w ustalaniu składu leków oraz określa jakość żywności. Jej siedziba znajduje się w Genewie.

Zdrowie
WHO następująco definiuje zdrowie:
„Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu.”

Katastrofa
Katastrofa to „wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć, które spowodowało straty materialne; nieszczęśliwy wypadek”. Podczas katastrofy obserwuje się dysproporcję między zapotrzebowaniem na pomoc dla ofiar, a siłami i środkami potrzebnymi do niesienia pomocy przez system ratownictwa.

Sytuacje kryzysowe, takie jak klęski żywiołowe – powódź, pożary, huragany, trzęsienia ziemi oraz konflikty zbrojne nieraz paraliżują poprawne funkcjonowanie jednostek służby zdrowia, które przecież stanowią „pierwszą linię ratowniczą”w takich chwilach. Personel medyczny musi być zawsze w pełnej gotowości do ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Na co dzień i całodobowo w szpitalach udzielana jest pomoc w trybie nagłym i planowym. W poszczególnych oddziałach pełnione są w określonych dniach „ostre dyżury” i wówczas przyjmowane są wszystkie stany nagłe, kwalifikujące się pod specyfikę oddziału.
Chorzy również są kierowani przez lekarzy na leczenie do specjalistycznych oddziałów (planowo) np. ustabilizowanie cukrzycy, planowe wykonanie zabiegu chirurgicznego.

W przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, w dni robocze udzielane są przeróżne świadczenia. Szczepienia, badania, wizyty lekarskie, wszelkiego rodzaju poradnictwo specjalistyczne np. dla kobiet, z dziedziny chirurgii, pediatrii, diabetologii, zdrowia psychicznego i innych.
Pojawienie się katastrofy nie może dezorganizować działalności ośrodków zdrowia. Bez względu na jej wystąpienie musi być kontynuowane udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Według przesłania ŚDZ 2009 należy promować „projektowanie i budowanie bezpiecznych budynków ochrony zdrowia, tak aby były w stanie przetrwać katastrofy i kontynuować niesienie pomocy potrzebującym”. Światowy Dzień Zdrowia w tym roku to znakomita okazja na zwrócenie uwagi na inwestowanie w solidną infrastrukturę zdrowotną.

Źródła:
www.who.int
www.who.un.org.pl
Bogusława Żołyńska, „Światowy Dzień Zdrowia 2009 pod hasłem RATUJMY ŻYCIE! BEZPIECZNE SZPITALE W CZASIE KATASTROF.” (www.wsse.krakow.pl)
Słownik wyrazów obcych PWN ze strony: www.swo.pwn.pl
www.pl.wikipedia.org

Katarzyna Ziaja

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)