zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie
Inaczej odszkodowanie za wyrządzoną szkodę. To rodzaj rekompensaty, który może mieć charakter moralny lub materialny (pieniężny). Zadośćuczynienia można domagać się m.in. za uszkodzenie ciała, wywołania rozstroju zdrowia czy gwałt. Zasady przyznawania odszkodowania regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Redakcja poleca

REKLAMA