matematyka

Matematyka
Matematyka - nauka, która dostarcza narzędzi do otrzymywania wniosków z wcześniej przyjętych założeń. Nazywana królową nauk, dotyczy prawidłowości rozumowania. To jeden z najważniejszych przedmiotów szkolnych, którego uczą się dzieci już w szkole podstawowej. Dzieli się np. na algebrę i geometrię.