choroba alzheimera

Choroba alzheimera
Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną prowadzącą do otępienia. Pojawia się zwykle po 65. roku życia i jest nieuleczalna. Objawy choroby Alzheimera to: zaburzenia mowy, trudności w doborze słów i nazywaniu przedmiotów, zaburzenia słuchu i wzroku oraz niezdolność wykonywania wyuczonych ruchów.