Szach - pasjans

Szach - pasjans

Rzadki pasjans z końca XIX wieku. Nie miał znaczącego rozpowszechnienia i na początku XX wieku znikł. Obecnie nie jest spotykany.
/ 28.09.2016 09:07
Szach - pasjans

Do gry będziemy potrzebować dwie pełne przemieszane talie po 52 karty – razem 104 karty. Z talii wyciągamy osiem asów i osiem króli. Siedem królów odrzucamy. One nie biorą udziału w dalszej grze. Ósmy król to szach. Kładziemy go pośrodku stołu. Jest on elementem dekoracyjnym pasjansa. Dookoła króla rozkładamy asy, które są kartami podstawowymi. Na asy gracz będzie zbierać talię do koloru w porządku rosnącym.

Następnie wokół tej początkowej figury rozmieszczamy krąg z ośmiu kart, które są grającymi. Po przełożeniu grającej na podstawową zwolnione miejsce uzupełniamy kartą z talii. Po wyłożeniu pierwszego kręgu gracz wykłada drugi zakrywając częściowo karty pierwszego kręgu. Po wyłożeniu kontynuujemy zbieranie na podstawowe zastępując karty przełożone nowymi z talii. Potem wykładamy trzeci i ostatni rzędy „gwiazdy” wokół początkowego wyłożenia.

Po wyłożeniu trzeciego rzędu gracz zaprzestaje rozkładania. Od tego momentu można przekładać karty nie tylko na podstawowe, ale też zbierać karty grające jedną na drugą w porządku malejącym niezależnie od koloru. Kiedy jeden z „promieni” zostanie przełożony całkowicie, na jego miejsce możemy położyć dowolną kartę grającą, na którą natychmiast wykładamy karty z talii.

Po tym, jak wszystkie możliwe przełożenia zostały wykonane zwolnione miejsca (mniej niż trzy w „promieniu”) uzupełniamy kartami z talii w kolejności od kręgów leżących bliżej centrum do krańcowych zgodnie z ruchem wskazówek zegara zaczynając od górnego promienia gwiazdy. Talię przerzucamy. Podczas przerzucania talii górna karta talonu także jest grającą.

Pasjans wyszedł, jeśli wszystkie karty zostały zebrane na podstawowe po jednokrotnym przerzuceniu talii.

Źródło: Wydawnictwo PRINTEX