Weź kości do gry i znajdź odpowiedzi na swoje pytania.

Co oznaczają poszczególne karty tarota? (II)

Karty w talii tarota niosą ze sobą określone znaczenie, żadna z nich nie jest obojętna. Znajomość każdej z nich jest niezbędna do właściwego odczytania wróżby. Zapraszamy Cię do świata tarota!
/ 02.04.2011 11:52
Weź kości do gry i znajdź odpowiedzi na swoje pytania.

Kapłan – 5

Karta przedstawia kapłana, osobę bezpośrednio związaną z duchowością, z rozwojem wewnętrznym. Jest to karta przyjaźni i kontaktów z drugim człowiekiem. Interpretuje się ją zwykle jako symbol:

• kompromis, zakończenie konfliktu, rozstrzygnięcie sporu;
• rozwój duchowy;
• związek, małżeństwo, przyjaźń;
• stagnację, nieumiejętność myślenia we własnym zakresie;
• opieranie się na tradycjach;
• nieumiejętność wyjścia poza schemat.

Kochankowie – 6

Karta ta oznacza zwykle dylematy związane ze sferą miłosną. Są to trudne wybory, które każdy z nas ma w życiu i, którym musi stawić czoło. Stąd też kartę tę zwykle interpretuje się jako symbol niepewności związanej ze swoją przyszłością odnośnie partnera. Miłość jest uczuciem, które wymaga od nas wielu kompromisów, wielu decyzji, których podjąć się czasem obawiamy.

Zwykle tarociści interpretują tę kartę właśnie jako dylematy kochanków, walkę, która toczy się między sercem a ciałem – walkę odwieczną rozumu z naszymi pragnieniami.

Rydwan – 7

Karta ta przedstawia pędzący rydwan. Tarociści widzą w niej dążenie do sukcesu, mobilizację, aktywizację. Karta ta oznacza, że każdy jest kowalem własnego losu, że nikt, tylko my, możemy zadbać o swój sukces, o realizację własnych marzeń.

Kartę tę interpretuje się jako symbol:

• silnej woli;
• pracowitości;
• dążenia do wytyczonego celu;
• pewność swojej wartości;
• pewność co do swoich zamierzeń;
• wytrwałość w dążeniu do sukcesu.

Zobacz także: Wróżby - wierzyć czy nie

Sprawiedliwość – 8

Karta ta przedstawia Sprawiedliwość, sędziego, który ma pieczę nad wszystkimi sprawami tej ziemi, która nie przepuści nikomu jego winy. Kartę tę zwykle interpretuje się jako symbol:

• ukarania winnego za jego winy;
• tego, że każdy z nas jest równy przed sędzią;
• tego, że za każdą winę czeka kara prędzej czy później;
• rozważania swojej sytuacji, podejmowania właściwej decyzji;
• rozwiązywania konfliktów, spraw oraz problemów.

Zobacz także: Wiosenne wróżby miłosne

Pustelnik – 9

Karta ta przedstawia samotnego mędrca, starca, pustelnika. Interpretuje się ją najczęściej jako:

• dążenie do poznania wewnętrznego;
• docieranie do wnętrza swojego Ja, wsłuchiwanie się w swój wewnętrzny głos;
• umiejętność decydowania w ważnych sprawach;
• rozwiązywanie nurtujących nas problemów.