Czy wiesz, gdzie powstają sny

Czy wiesz, gdzie powstają sny
Sen intryguje naukowców od zawsze. Jest tym obszarem, który zawsze wymykał się ludziom, którego nie można w pełni kontrolować.
Weronika Kwaśniak / 26.09.2016 17:01
Czy wiesz, gdzie powstają sny

Krótka definicja snu

Sen jest aktywnym procesem, dzięki któremu ciało regeneruje się, a mózg „przetwarza” wydarzenia dnia, łącząc je z poprzednimi doświadczeniami. Każdej nocy przeżywamy od czterech do pięciu cykli snu, które składają się z różnych etapów oraz różnych rodzajów snów. Każdy cykl ma swoje wyjątkowe cechy oraz jest zaprojektowany tak, aby zapewnić nam zdrowie oraz przygotować nas na nowy dzień.

Zobacz także: Fazy snu

Sen a świadomość

Od niepamiętnych czasów ludzie uznają swoje sny za coś tajemniczego oraz przypisują im duże znaczenie. Wydaje się, że sny są łącznikiem pomiędzy świadomością a ukrytymi obszarami naszych umysłów, które często określane są mianem „nieświadomości”. Wielu ludzi uważa, że świat snów — poprzez zrozumienie jego szczególnego języka — może pomóc nam wzbogacić nasze świadome życie oraz prowadzi do lepszego samopoznania.

Najwcześniejsze dowody, jakimi dysponujemy, wskazują na to, że jeszcze zanim rozwinęły się pierwsze formy pisma, interpretacja snów stanowiła element ludzkiej kultury. Zjawisko to nie przestaje być częścią historii ludzkości.

Źródło powstawania snów

Wczesne badania anatomii ludzkiego ciała sprawiły, iż zaczęto pytać o to, gdzie znajduje się ludzka świadomość oraz która część mózgu odpowiedzialna jest za powstawanie snów. Francuski filozof René Descartes, znany jako Kartezjusz, uznał, że ludzkie ciało jest podobne do maszyny i świadomość (dusza) umiejscowiona jest w szyszynce. Chociaż ostatecznie udowodniono, że założenie to jest mylne, teoria Kartezjusza doprowadziła do dalszych poszukiwań.

Na początku wieku neurolodzy uważali, że sny powstają w mózgu. Później ten pogląd zmienił się; uznano, że miejscem powstawania snów jest system limbiczny. Dzisiaj naukowcy są zdania, że sny powstają w tworze siatkowatym, grupie komórek pnia mózgu. 

Artykuł jest fragmentem książki: Symbolika snów. Seriaporad.pl, HarperCollinsPublishers, wyd Helion

Redakcja poleca

REKLAMA