I Ching a rok 2012 cz. II

I Ching a rok 2012 cz. II

Shao Yong podzielił Epoki na 64 Okresy, zgodnie z 64 heksagramami. Sekwencja 64 heksagramów, której użył, jest taka sama jak u Króla Wena, z Niebem i Ziemią na początku. Jednak liczba lat przypisanych do każdego Okresu jest bardzo duża.
I Ching a rok 2012 cz. II

Przykład:

Okres 1 Niebo - 60.000 Yuan
(60.000 x 129.600 = 7.776.000.000 lat)
początek Ziemi

Okres 2 Ziemia - 3600 Yuan
(3600 x 129.600 = 466.560.000 lat)
Czasy starożytne

Okres 3 Woda na Grzmocie - Początkowa Trudność - 1000 Yuan
(1000 x 129.600 = 129.600.000 lat)
Powstawanie kontynentów i oceanów

Okres 4 Góra na Wodzie - Młodzieńcza Głupota - 124 Yuan
(124 x 129.600 = 22.749.000 lat)
Rośliny i wegetacja

Okres 5 Woda nad Niebem - Czekanie - 36 Yuan
(36 x 129.600 = 6.678.600 lat)
Pojawienie się istot żywych

Okres 6 Niebo nad Wodą - Spór - 10 Yuan
(10 x 129.600 = 1.296.000 lat)
Wielki potop

Okres 7 Ziemia nad Wodą - Wojsko - 5 Yuan
(5 x 129.600 = 648.000 lat)
Pojawienie się człowieka

Okres 8 Woda na Ziemi - Trzymanie się razem - 1 Yuan
129.600 lat
Cywilizacja człowieka - obecnie jesteśmy około środka

Okres 9 do 57 od Trzymania się razem do Wiatru - 50 Yuan
(50 x 129.600 = 6.480.000 lat)
Kontynuacja cywilizacji człowieka

Okres 58 Jezioro - 5 Yuan - 648.000 lat
Schyłek człowieka

Okres 59 Rozproszenie - 10 Yuan - 1.296.000 lat
Wielki potop

Okres 60 Ograniczenie - 36 Yuan - 4.665.600 lat
Zanik gatunków

Okres 61 Wewnętrzna Prawda - 124 Yuan - 16.070.400 lat
Rośliny nie mogą rosnąć

Okres 62 Przewaga Małego - 1000 Yuan - 129.600.000 lat
Zatapianie się kontynentów

Okres 63 Po Dokonaniu - 3600 Yuan - 466.560.000 lat
Koniec planety Ziemi

Okres 64 Przed Dokonaniem - 60.000 Yuan - 7.776.000.000 lat
Koniec czasów

Razem 129.600 Yuan

Według tego systemu obecnie znajdujemy się w środku Okresu 8, więc przed nami jest jeszcze jakieś 60.000 lat, zanim wejdziemy w następny Okres. A potem wciąż jest jeszcze wiele Okresów przed nami zanim ludzkość wymrze i świat się skończy. Idea leżąca u podstawy tych założeń jest podobna do teorii Fali Czasu, ale Shao Yong przyjął znacznie większe przedziały czasu.

Oprócz klasyfikacji czasu na Yuan 129.600 lat, Shao Yong przyporządkował również heksagramy do każdego roku. Rok 2012 reprezentowany jest przez heksagram numer 24 - Ziemia ponad Grzmotem - Powrót. Heksagram ten oznacza odnowę, początek nowej fazy.

I Ching jest również narzędziem dywinacji i wyrocznią. Można go użyć do znalezienia odpowiedzi na pytania. Tak więc i ja zapytałem I Ching; zadałem następujące pytanie:
Czy w roku 2012 nastąpi katastrofa niszcząca Ziemię?

Zadałem to pytanie 17 listopada 2009, w dniu Ognistego Tygrysa (Drzewo), miesiącu Świni Drzewo (Woda). Otrzymałem następujący heksagram - Góra ponad Grzmotem (Kąty Ust, Żywienie) zmieniający się w Ogień ponad Jeziorem (Przeciwieństwo).

 • P Tygrys (Drzewo) /
 • Ź Szczur (Woda) // D Wąż (Ogień)
 • W Kogut (Metal) B Pies (Ziemia) X Temat
 • B Smok (Ziemia) //
 • P Królik (Drzewo) P Tygrys (Drzewo) X
 • Ź Szczur (Woda) / Orzeczenie

Rodzina heksagramów: Wiatr (Drzewo)

 • P - Paralela
 • Ź - Źródło
 • W - Władza
 • B - Bogactwo
 • D - Dzieło

Interpretacja:

1. Planeta Ziemia jest Tematem i jest elementem Ziemi, jest słaba w miesiącu Wody i dniu Drzewa.

2. Druga linia jest aktywnym Drzewem atakującym linię Tematu Ziemię, Drzewo zmienia się z Tygrysa na Królika, co oznacza "Ruch naprzód" i określa atak jako poważny. To jest linia Paraleli i można ją interpretować jako ludzi, nas samych, którzy przypuścili taki atak na Ziemię. Prawdopodobnie naszymi błędami wywołamy poważne szkody w naturze.

3. Linia Tematu jest aktywna i generuje W (Władzę) Metal do walki z Paralelą Drzewem, ale Drzewo jest silne i ma wsparcie ze strony dnia i miesiąca. W (Władza) może oznaczać prawo, rząd i regulacje mające hamować globalne ocieplenie, ale te działania będą za słabe aby być efektywne.

4. Element Ziemi potrzebuje wsparcia Ognia (Dzieła), ale Ogień nie występuje w heksagramie. Ukryty element Ognia w Wężu jest na 5 linii, pod elementem Wody. Dzień Drzewa pomaga trochę Ogniowi, ale pora roku należy do Wody nie sprzyjającej Ogniowi. Stąd siła Ognia (Dzieło) jest bardzo mała. Dzieło (D) można interpretować jako plany ratowania naszej planety przed dalszym zniszczeniem. Te plany są kiepskie i ciężkie w realizacji.

5. Heksagram pokazuje szkody uczynione przez Paralelę, co oznacza że my sami powodujemy te szkody. Wygląda więc na to, że globalne ocieplenie zintensyfikuje się, ale nie ma oznak takiego końca świata, jaki przedstawiany jest w takich filmach jak 2012 czyli zderzenie z kometą, burza na Słońcu, przebiegunowanie itd.

Zobacz także: Horoskop chiński

Nie mogę także pominąć oceny dnia 21 grudnia 2012 pod kątem Czterech Filarów Przeznaczenia.

Dzień Miesiąc Rok

Ogień Yang Woda Yang Woda Yang

Smok Szczur Smok
Ziemia Woda Ziemia

To będzie rok Smoka Wody Yang, gdzie Smok jest magazynem Wody i równocześnie silną Ziemią. Lata Smoka kryją zazwyczaj większa szansę trzęsienia ziemi - jednym z przykładów jest trzęsienie ziemi w Chinach (Tangshan) w 1976 roku z dużą ilością ofiar, to był rok Smoka Ognia Yang.

Woda Yang to woda oceanu, ona jest szczególnie silna w miesiącu Szczura w grudniu. Z podwójną Wodą Yang w niebiańskich pniach w starciu z Ogniem Yang w tym dniu oraz z podwójnym Smokiem w ziemskich konarach próbującym tworzyć półukład Wody ze Szczurem - nie zdziwi nas, gdy w tym miesiącu pojawi się trzęsienie ziemi i zalanie lądu wodą. W roku Smoka i miesiącu Szczura Trzy Shar są na południu - SE3, S2 i SW1, a Wędrująca Gwiazda pokazuje 5 i 3 na SE. 3 to trzęsienie ziemi, 5 to nieszczęścia, więc nic dziwnego że w grudniu 2012 w regionach południowych i południowo wschodnich może nastąpić trzęsienie ziemi i powódź. Nie ma jednak zapowiedzi jakoby miało nastąpić zniszczenie w skali świata.