Zmiany społeczne a zmiany w zasadach savoir - vivre

Herbata
Etykieta to przede wszystkim zespół szczegółowych wskazań określających procedury postępowania zgodnego z podstawowymi zasadami savoir – vivre’u: takimi jak choćby: „Pamiętaj o drugiej osobie”, „Okaż jej szacunek”, „Nie sprawiaj drugiemu przykrości”, „Zadbaj o jego wygodę i dobre samopoczucie” itd.
/ 03.03.2010 19:03
Herbata

Zasady savoir – vivre’u nie zmieniają się od setek lat. Wskazania etykiety w jakiejś, choć wcale nie tak znacznej, mierze podlegają historycznym zmianom, by sprostać w nowych warunkach zasadom savoir – vivre’u.

Spotkanie typu herbatka

I tak np. przyjecie typu herbata do I wojny światowej ograniczało się do herbaty i ciastek. Ludzie, którzy na nie przychodzili byli wtedy zawsze po obiedzie i nie byli w związku z tym głodni. Po I wojnie światowej życie w Europie bardzo się zmieniło. Wielu mężczyzn i kobiet reprezentujących elity, czy to co dzisiaj nazwiemy klasę średnią, podjęło ośmiogodzinną pracę zarobkową. Powodowało to, że przychodząc na herbatę o godz. 17.00 byli często bez obiadu. Pytani o to, czy są głodni odpowiadali, z reguły, z grzeczności: „Nie”.

Savoir - vivre znalazł na ten nowy problem rozwiązanie przekształcając wskazania etykiety związane z przyjęciem typu herbata. Od tego momentu w trakcie tego przyjęcia należy również serwować małe kanapki, bez pytania gości o to, czy są głodni.

Poprawna forma nazwiska kobiety

Polecamy: Przedstawianie się

Gdy kiedyś (przed II wojną światową) mężczyzna sprawował w społeczeństwie ważną funkcję (zarabiał na życie całej rodziny, był „kimś’), jego żona i córka pozostawały w cieniu, bo przebywały w domu, wyróżniała je rola społeczna męża i ojca. Mówiło się zatem „pani Nowakowa” „panna Nowakówna”,                         „pani profesorowa” itp.
Od kiedy jednak kobiety wkroczyły w świat pracy i kariery, zaczęły być „kimś” sytuacja się zmieniła. Od dziesiątków już lat jest możliwe, że znana społecznie jest kobieta-matka czy kobieta-córka, a mężczyzna jest mniej znany lub nawet jest „kogutem domowym”.
Określenia „pani Nowakowa” czy „Nowakówna” są dzisiaj archaiczne. Mówi się zawsze „pani Nowak”. Zmieniona sytuacja znajduje swoje szczególne odzwierciedlenie przy przedstawianiu małżeństwa. W zależności od sytuacji można je przedstawiać:

„Pan Nowak z małżonką” (pan Nowak jest „kimś” bardzo ważnym, Nowakowa jest mało znana), „Pani Nowak z małżonkiem” (pani Nowak jest „kimś” bardzo ważnym, Nowak jest mało znany), „państwo Anna i Jan Nowak” (oboje są mało znani publiczne) „państwo Anna Nowak i Jan Nowak” (oboje są „kimś” bardzo ważnym).

Redakcja poleca

REKLAMA