przysłowia na sierpień fot. Adobe Stock, Ju_see

Z czym związane są przysłowia na sierpień i jaką pogodę przepowiadają?

Przysłowia na sierpień najczęściej związane są z pogodą i uprawą roli. Jest także mnóstwo powiedzeń, które dotyczą konkretnych dni w kalendarzu. Zwykle są to imieniny albo święta - np. Matki Boskiej Zielnej albo Przemienienie Pańskie. Są też przysłowia astrologiczne, związane ze znakami zodiaku. Znasz któreś z nich?
/ 27.07.2022 05:05
przysłowia na sierpień fot. Adobe Stock, Ju_see

Przysłowia na sierpień to ogromna grupa ludowych powiedzonek, które mają wiele znaczeń. Część z nich wyraża prośbę o urodzaj lub dobrobyt, inne zaś przewidują pogodę jesienią i zimą. Często związane są z uprawą pola i kalendarzem rolniczym. Znasz je wszystkie? A może niektóre są popularne w twoim domu i często padają z ust rodziców albo dziadków?

Spis treści:

 1. Przysłowia na sierpień
 2. Przysłowia na sierpień związane z datami

Przysłowia na sierpień

Przysłowia na sierpień najczęściej związane są z ogrodnictwem, uprawą roli oraz pogodą. Ich intencją jest często przewidywanie, czy plony będą obfite albo czy zima będzie sroga. Według nich letnia aura może bardzo dużo powiedzieć na temat nadchodzącej w danym roku jesieni. Co mówią przysłowia na sierpień?

Najbardziej znane przysłowia na sierpień to:

 • Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija.
 • Gdy w sierpniu z północy dmucha, następuje zwykle posucha.
 • Kto w lecie nie zbiera, w zimie głodem przymiera.
 • Jeśli w sierpniu są dni jasne, będą wnet stodoły ciasne.
 • Kiedy w sierpniu spieka wszędzie, zima długo białą będzie.
 • Jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie.
 • Dużo grzybów sierpniowych, dużo zawiei śniegowych.
 • Sierpień pogodny jest dla winogron wygodny.
 • Gdy sierpień w upały zbywa lato długie zwykle bywa.
 • Czego sierpień nie dowarzy, tego wrzesień nie dopatrzy.
 • W sierpniu grzmotów wiele, mokrą zimę ściele.
 • Gdy gęś chodzi w sierpniu po lodzie, to w listopadzie chodzi po wodzie.
 • W sierpniu mgły w górach – mroźne Gody, kiedy mgły w dolinach – to wróżba pogody.­­

przysłowia pogodowe na sierpień
fot. Przysłowia na sierpień związane z pogodą/Adobe Stock, Andrew Mayovskyy

Przysłowia na sierpień związane z datami

Sierpniowe przysłowia mogą być związane z imieninami albo konkretnymi wydarzeniami w kalendarzu (istnieje np. sporo przysłów na Zimnych Ogrodników). One również mogą dotyczyć jesienno-zimowej pogody oraz obfitości plonów, co często się ze sobą łączy.

Najpopularniejsze przysłowia na sierpień związane z konkretnymi datami to:

 • W pierwszym tygodniu sierpnia spieka, zima ciężka, śnieżna i długa nas czeka.
 • W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała.
 • Gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, tedy też do końca takąż nutkę śpiewa.
 • Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały.
 • Gdy z początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima.
 • Na koniec sierpnia śniegiem okryte góry, jesień bez chmury.
 • 1, 2 i 3.08: Jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci.
 • 1 i 2.08: Jakim pierwszy, drugi ćmi, takie sierpnia, września dni.
 • 1.08: Na świętego Polikopy grom popali kopy.
 • 03.08: Jak na Piotra posuszy, lato jesień przesuszy.
 • 03.08: Pogoda na Nikodema - cały miesiąc deszczu nie ma.
 • 04.08: Gdy ciepło na Dominika, ostra zima nas dotyka.
 • 04.08: Kiedy w Dominika słońce grzeje, od ostrej zimy człek zemdleje.
 • 04.08: Jak pada na Prokopa, zmoknie mendel, zmoknie kopa.
 • 06.08: W Przemienienie Pańskie są burze szatańskie.
 • 07.08: Święty Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie.
 • 12.08: Od świętej Klary są już ładne dary
 • 16.08: Na święty Roch w stodole groch.
 • 16.08: Na święty Roch, jaki dzień, taka noc.
 • 16.08: Od świętego Rocha na pole już socha.
 • 17.08: Jacek gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy.
 • 17.08: Jeśli w dniu Jacka nie pada, suchą jesień zapowiada.
 • 20.08: Jeśli na Bernarda ziemia twarda, to będzie zima harda, a jak miękka to lekka.
 • 23.08: Gdy słońce z grzmotem w znak Panny wchodzi, zapowiedź to niepogody długiej i powodzi.
 • 23.08: Gdy księżyc w Pannie o grzmoty, pięćdziesiąt dni pluszczą słoty.
 • 25.08: Na Ludwika zboże z pola umyka.
 • 25.08: Gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie.
 • 31.08: Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada.

przysłowia sierpień
fot. Przysłowia na sierpień: imieniny i święta/Adobe Stock, Georgy Dzyura

Bardzo wiele przysłów dotyczy 10. sierpnia, kiedy to wypadają imieniny Wawrzyńca:

 • Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą.
 • Gdy do Wawrzyńca słota trzyma, do Gromnic (02.02) lekka zima.
 • Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej (24.08) pogodą dopisują, piękną jesień obiecują.
 • Jak Wawrzyniec burzy, to się za bronami kurzy.
 • Jaki Wawrzyniec, taki podzimiec.
 • Na święty Wawrzyniec lata już wnet koniec.
 • Na świętego Wawrzyna już śpieszą do młyna.
 • Na święty Wawrzyniec będzie wnet ze żniwem koniec.
 • Po świętym Wawrzyńcu nie bierz pszczół i na gościńcu.
 • Święty Wawrzyniec i święty Bartłomiej (24.08) jeśli pogody przynoszą, jesień pogodną i niezbyt chłodną, ludziom na ten rok uproszą.
 • Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień następuje.

przysłowia na wawrzyńca
fot. Przysłowia na sierpień: św. Wawrzyńca/Adobe Stock, kichigin19

Sporo powiedzeń pojawia się także z okazji Wniebowzięcia NMP (15.08):

 • Gdy na Wniebowzięcie Panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje.
 • Od Wniebowzięcia miej w stodole połowę żęcia.
 • We Wniebowzięcie Panny Marii słońce jasne, będzie wino godnie kwaśne.
 • Gdy Zielna Matka deszcz przynosi, to zwykle na Narodzenie Matki (8.09) rosi.
 • Na Wniebowzięcie słota, w jesieni dużo błota.

Jednak najwięcej przysłów na sierpień zbiega się z imieninami Bartłomieja (24.08):

 • Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje.
 • Bartłomieja świętego dzień, w jakiej nastaje porze, taką jesień bez uchyby daje.
 • Bartłomieja słota, z łyżki deszczu ceber błota.
 • Gdy Bartłomiej z grzmotami, śnieżna zima przed nami.
 • Gdy koło Bartłomieja liść opada, prędko zima bywa rada.
 • Gdy się Bartłomiej grzmotem zgłosi, grady i rychłe śniegi przynosi.
 • Gdy w dzień świętego Bartłomieja po górach burzy, w jesieni brona rolę kurzy.
 • Jak Bartłomiej się sprawi, taką jesień przyprowadzi.
 • Jaki dzień Bartłomieja, takiej jesieni nadzieja.
 • Już po świętym Bartłomieju, jedz już kluski na oleju.
 • Kto na święty Bartłomiej siał, będzie chleb miał.
 • Kiedy do Bartłomieja bocian u nas trwa mnogi, tedy zima lekka będzie i opał niedrogi.
 • Na świętego Bartłomieja po raz pierwszy jęknie knieja.
 • Na święty Bartłomiej czajka uciecze i już chłop zboża nie usiecze.
 • Od świętego Bartłomieja lepsza w stodole nadzieja.
 • Susza na Bartłomieja, mroźnej zimy nadzieja.
 • Święty Bartłomiej gdy jasny, pogodny, da piękną jesień i zbiór winogron dorodny.
 • Święty Bartłomiej zwiastuje, jaka jesień następuje.

przysłowia na matki boskiej zielnej
fot. Przysłowia na sierpień: Matki Boskiej Zielnej/Adobe Stock, Grigory Bruev

Czytaj także:
Przysłowia na wiosnę
Przysłowia na tłusty czwartek
Cytaty na zimę