Czytanie na wigilię fot. Adobe Stock, gpointstudio

Co się czyta na wigilię? Oto świąteczny fragment Pisma Świętego

Jaka jest ewangelia na Wigilię? Który fragment Pisma Świętego czyta się wtedy w kościele, a także w niektórych domach? Święta Bożego Narodzenia to czas radości i oczekiwania, ale dla wielu osób jest to przede wszystkim moment refleksji oraz skupieniu się na religii, oraz wierze. Co się czyta na Wigilię?
/ 08.12.2022 05:14
Czytanie na wigilię fot. Adobe Stock, gpointstudio

Co się czyta na Wigilię, nie tylko w kościele, ale także przy rodzinnym, świątecznym stole? Co roku w wielu domach odmawiane są modlitwy podczas dzielenia się opłatkiem, a także czytany jest fragment Pisma Świętego. Przed wigilijną kolacją zwykle odczytuje go gospodarz, jest to najczęściej fragment z ewangelii św. Łukasza.

Spis treści:

  1. Czytanie na Wigilię: ewangelia św. Łukasza
  2. Modlitwa na Wigilię

Czytanie na Wigilię: ewangelia św. Łukasza

Przed wigilijną kolacją w wielu domach kultywuje się tradycję czytania Pisma Świętego przed pierwszym posiłkiem. Później następuje moment modlitwy, a dopiero później dzielenie się opłatkiem. Jeśli chodzi o to, co czyta się na Wigilię, jest to fragment Ewangelii św. Łukasza - Łk 2,1-14:

1 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.
2 Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
3 Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.
4 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,
5 żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. 
6 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. 
7 Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 
8 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 
9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 
10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 
11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 
12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». 
13 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: 

14 «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».

W niektórych domach po odczytaniu ewangelii wszyscy goście wspólnie śpiewają kolędę „Bóg się rodzi".

Ewangelia na wigilię

fot. Czytanie na Wigilię/Adobe Stock, Drazen

Modlitwa na Wigilię

Przed podzieleniem się opłatkiem uczestnicy kolacji wigilijnej bardzo często odmawiają także modlitwy, w tym tradycyjne "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i "Chwała Ojcu". Zwykle przed nimi następuje także odczytanie takiej modlitwy:

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem, z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi się podzielimy na znak miłości i przebaczenia. Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością, zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję w serca ubogich, samotnych, osieroconych i przeżywających jakiekolwiek cierpienia. W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą ogarniamy też chrześcijan mieszkających w Betlejem i innych zakątkach Ziemi Świętej. Ty, Panie, znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich osamotnienie i lęk o przyszłość. Słyszysz wołanie o pokój i pojednanie między narodami i wyznawcami różnych religii. Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną wojnami i przemocą Ziemię Świętą. Ulecz z nienawiści serca żydów, muzułmanów i chrześcijan. Pomóż im przebaczyć wzajemne urazy i krzywdy. - modlitwa na Wigilię.

Następnym etapem jest dzielenie się opłatkiem, składanie świątecznych życzeń oraz wspólne spożywanie posiłków wigilijnych.

fragment pisma świętego na wigilię

fot. Co się czyta na Wigilię: modlitwa/Adobe Stock, Syda Productions

Czytaj także:
Oryginalne potrawy wigilijne
Girlanda świąteczna DIY
Samotne święta mogą być udane