Katechizacja dzieci - Katecheta i katechizm

Katechizacja dzieci - Katecheta i katechizm

O lekcjach religii myślimy we współczesnych kategoriach, nie podejrzewając, że katechizacja dzieci przeszła długą drogę, by przyjąć formę, w jakiej ją dziś znamy. Historia jej przemian jest świadectwem wielowiekowego zaangażowania Kościoła w sprawy rozwoju duchowego najmłodszych.
/ 22.03.2018 18:08
Katechizacja dzieci - Katecheta i katechizm

Ustalenie Soboru Trydenckiego (XVI w.) o osobnej katechizacji dzieci było realizowane przez następne dwa wieki. Państwa wprowadziły wtedy obowiązek uczęszczania dzieci do szkół, a z tym wiązało się przeniesienie odpowiedzialności za katechizację z Kościoła na instytucję szkoły.

Innymi słowy, pojawiły się lekcje religii, które zastąpiły dotychczasowe, wspólne wysiłki rodziny i Kościoła w kwestii katechizacji. Poza momentami, w których to parafia przygotowywała dziecko do przyjęcia sakramentów świętych, szkoła przejęła sprawowanie pieczy nad duchowością dzieci.

Laicyzacja

Ten stan rzeczy wiązał się z jednym z największych problemów Kościoła, jakim stała się laicyzacja katechezy. Dotychczasowe pouczenia teoretyczne i praktyczne w sprawach wiary, stosowane przez Kościół, zostały zastąpione metodą szkolną – wyjaśnianiem tekstu. Odczytywane z katechizmu pytania i odpowiedzi katecheta analizował na przykładach, przy czym nacisk kładziono na pamięciowe opanowanie materiału bardziej, niż jego zrozumienie. Oświecenie (XVII/XVIII w.) pogłębiło proces zintelektualizowania nauki religii, któremu często towarzyszył brak odpowiedniego wychowania w rodzinie. Przesuwało to także wiek przyjmowania Komunii.

Przemiany katechizacji

Dzieci od XVI w. były przed przystąpieniem do Komunii egzaminowane z prawd wiary (a także wielu innych, teologicznych) przez proboszcza, a także oceniane przez rodziców pod względem rozwoju umysłowego i stopnia pobożności.

Z biegiem czasu, rozwojem społecznym i naukowym, także katechizacja ulegała zmianie. Na przełomie XIX i XX wieku niemały wpływ na nauczanie dzieci wywarła psychologia i pedagogika.

W roku 1917 został wydany Kodeks Prawa Kanonicznego, zawierający wymagania wobec przyszłych, młodych chrześcijan. Zgodnie z Kodeksem dzieci powinny znać prawdy wiary, ale tylko te, które są im konieczne do zbawienia. Mogą też przyjmować Eucharystię z pobożnością dziecka.

Są to zatem nieduże, w porównaniu z poprzednimi, wymagania wobec przystępujących do Pierwszej Komunii.

Katecheza dzisiaj

Zadania stawiane przed katechezą to: nauczanie, ale również wychowywanie w duchu religii, którego może zabraknąć w domu rodzinnym.

Nowe podręczniki do nauki religii nie zawierają tyle materiału do zapamiętania, co ówczesne, są raczej nastawione na proces zrozumienia i przyswojenia treści.

Z katechizmami zaczęto wydawać pomoce naukowe dla katechetów oraz dla dzieci – obrazy, filmy, mające ułatwić przyswajanie wiedzy z religii oraz ją znacząco urozmaicić.