POLECAMY

Jak wyglądają zaproszenia wysyłane przez grupę

Organizatorami imprez o charakterze charytatywnym bądź też wielkich gal nie są z reguły indywidualne osoby, ale grupy osób albo całe firmy. Stąd też zaproszenia oficjalne na tego typu imprezę mają nieco odmienny charakter.
Jak wyglądają zaproszenia wysyłane przez grupę

Wydarzenie publiczne

  • często różne organizacje charytatywne, mając na celu zbieranie funduszy na określoną sprawę, organizują bale albo bankiety, na które mogą wejść jedynie osoby, które wyrażą zgodę na zakup biletu;
  • zaproszenia na tego typu wydarzenie rozsyła się więc do dużej liczby osób (są to najczęściej ludzie niejako związani z daną organizacją, potencjalni sponsorzy, przedstawiciele firm, itp.);
  • w zaproszeniu należy umieścić wzmiankę o cenie biletu;
  • dołącza się także prośbę o odpowiedź (można ewentualnie z kartką zwrotną);
  • zaproszenia na wydarzenia publiczne powinno wysłać się minimum 4-6 tygodni przed datą samej imprezy;
  • osoba zaproszona potwierdzając swoje przybycie, powinna od razu dołączyć czek na kwotę, która pokrywa cenę biletu (nie ma obowiązku odsyłania swojej odmowy).

Fundacja X
Zaprasza serdecznie
na Bal
z okazji Dnia Dziecka,
który odbędzie się
trzeciego czerwca
dwa tysiące dziesiątego roku
o godzinie 20.00
w…
Cena biletu: 250 złotych

Zobacz także: Jak odwołać zaproszenie

Bal prezentacyjny

  • impreza tego typu jest z reguły organizowana przez różnego rodzaju stowarzyszenia; jej głównym celem jest przedstawienie młodych panien oraz kawalerów;
  • zaproszenia na bale prezentacyjne kieruje się do członków organizacji czy gości honorowych;
  • fundusze uzyskane ze sprzedaży biletów na tego typu imprezę przeznacza się zwykle na wydatki samego stowarzyszenia;
  • zaproszenie przypomina normalne zaproszenie oficjalne, tj. przygotowuje się je na białym lub kremowym papierze, tłoczy lub drukuje; dodatkowo można zamieścić logo stowarzyszenia, które organizuje dany bal prezentacyjny oraz listę sponsorów i osób zasiadających w komitecie; nie można oczywiście zapomnieć o wzmiance dotyczącej ceny biletu na imprezę.

Zobacz także: Jak odpowiedzieć na oficjalne zaproszenie

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)