Dokumenty do chrztu

Jakie dokumenty powinni przygotować rodzice bądź opiekunowie dziecka, które przyjmie sakrament Chrztu Świętego? Gdzie należy je dostarczyć i w jakim terminie?
/ 19.05.2009 14:52

dokumenty do chrztu

fot. Fotolia

W natłoku przygotowań do chrztu i obiadu dla gości, nie zapomnijmy o formalnościach. Zebranie odpowiednich dokumentów i dostarczenie ich do kancelarii parafialnej jest niezbędne do udzielenia naszemu dziecku sakramentu. Jest on udzielony po złożeniu przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka takiej woli w parafii.

Lista dokumentów do chrztu

Następnie zobowiązani są oni do dostarczenia do kancelarii odpowiednich dokumentów:

  • świadectwa ślubu kościelnego rodziców,
  • aktu urodzenia dziecka,
  • danych chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia),
  • zaświadczeń zawierających potwierdzenie, że osoby wyznaczone na chrzestnych mogą nimi zostać (zaświadczenia z parafii przyszłych rodziców chrzestnych).

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Przed wyborem chrzestnych należy pamiętać, że muszą oni spełniać pewne wymagania. Powinni:

  • mieć ukończone 16 lat,
  • być katolikami, którzy przyjęli już sakrament I Komunii Św. i żyją zgodnie z wyznawaną wiarą,
  • być wolni od kary kanonicznej,
  • zostać wyznaczeni przez rodziców osoby, która przyjmuje chrzest, przez nią samą (jeśli bierze chrzest osoba dorosła), przez kapłana lub szafarza chrztu.

Nie powinni również być rodzicami dziecka, które przyjmie sakrament chrztu.

Polecamy także: Jacy powinni być idealni rodzice chrzestni?

Termin dostarczenia dokumentów

Jeśli chodzi o termin dostarczenia dokumentów, to zależy on od parafii. Najczęściej jednak ustala się, że formalności powinny być załatwione przynajmniej 3 tygodnie przed uroczystością.