POLECAMY

Dokumenty do chrztu

Jakie dokumenty powinni przygotować rodzice bądź opiekunowie dziecka, które przyjmie sakrament Chrztu Świętego? Gdzie należy je dostarczyć i w jakim terminie?

dokumenty do chrztu

fot. Fotolia

W natłoku przygotowań do chrztu i obiadu dla gości, nie zapomnijmy o formalnościach. Zebranie odpowiednich dokumentów i dostarczenie ich do kancelarii parafialnej jest niezbędne do udzielenia naszemu dziecku sakramentu. Jest on udzielony po złożeniu przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka takiej woli w parafii.

Lista dokumentów do chrztu

Następnie zobowiązani są oni do dostarczenia do kancelarii odpowiednich dokumentów:

  • świadectwa ślubu kościelnego rodziców,
  • aktu urodzenia dziecka,
  • danych chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia),
  • zaświadczeń zawierających potwierdzenie, że osoby wyznaczone na chrzestnych mogą nimi zostać (zaświadczenia z parafii przyszłych rodziców chrzestnych).

Kto może być rodzicem chrzestnym?

Przed wyborem chrzestnych należy pamiętać, że muszą oni spełniać pewne wymagania. Powinni:

  • mieć ukończone 16 lat,
  • być katolikami, którzy przyjęli już sakrament I Komunii Św. i żyją zgodnie z wyznawaną wiarą,
  • być wolni od kary kanonicznej,
  • zostać wyznaczeni przez rodziców osoby, która przyjmuje chrzest, przez nią samą (jeśli bierze chrzest osoba dorosła), przez kapłana lub szafarza chrztu.

Nie powinni również być rodzicami dziecka, które przyjmie sakrament chrztu.

Polecamy także: Jacy powinni być idealni rodzice chrzestni?

Termin dostarczenia dokumentów

Jeśli chodzi o termin dostarczenia dokumentów, to zależy on od parafii. Najczęściej jednak ustala się, że formalności powinny być załatwione przynajmniej 3 tygodnie przed uroczystością.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/3 lata temu
A jeśłi szukacie ładnych ubranek do chrztu - innych niż tradycyjne tiule - polecam wam tę firmę: www.cihosha.pl/
/5 lat temu
WYKAZ Z KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO DOTYCZĄCY CHRZESTNYCH CHRZESTNI Kan. 872 - Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. Kan. 873 - Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych. Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: 1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania; 2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku; 3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; 4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej; 5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. § 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
/7 lat temu
Podobno to z tym bierzmowaniem to zależy od księdza czy wyda zaświadczenie czy nie
POKAŻ KOMENTARZE (1)