Chrzest dziecka – obowiązki rodziców

Chrzest dziecka – obowiązki rodziców
Chrzest dziecka to uroczystość, za którą odpowiedzialni są głównie rodzice. Jest to także wydarzenie, które może zaabsorbować ich uwagę o wiele wcześniej, a starania związane z tym sakramentem – wzbogacić duchowo.
/ 13.12.2016 12:34
Chrzest dziecka – obowiązki rodziców

Także rodzice mogą się bowiem przygotować do świadomego uczestnictwa w Chrzcie dziecka – nawet zanim się ono urodzi! W niektórych parafiach organizowane są spotkania dla rodziców, przyjmujące formę katechezy. Prócz symboliki Chrztu, można zapoznać się na nich z obowiązkami, jakie spoczywają na rodzicach (także chrzestnych) w związku z tym sakramentem. Organizowane są dla nich również specjalne konferencje.

Chrzest Święty dziecka to moment sprzyjający pogłębieniu wiary, a także refleksji nad wartościami, jakie będziemy chcieli wprowadzić w życie naszej rodziny i wychowanie malucha. Takie spotkania mogą być cenne, bowiem żyjemy w czasach laicyzacji chrześcijańskich rodzin – o religii wiemy coraz mniej, rzadziej praktykujemy, a wychowanie jest narażone na ubytek tradycyjnych wartości i zaniedbanie. Przed Chrztem dziecka można pomyśleć także o spowiedzi. Oprócz tych duchowych przygotowań obowiązki rodziców wyglądają następująco:

  • nadanie imienia dziecku,
  • wybór chrzestnych dla dziecka,
  • uzgodnienie z proboszczem daty Chrztu (należy zgłosić się min. 3 tyg. przed Chrztem),
  • sporządzenie aktu w kancelarii parafialnej (dokumenty, jakie należy dostarczyć to świadectwo urodzenia dziecka oraz świadectwo ślubu kościelnego rodziców, dane osobowe rodziców chrzestnych oraz zaświadczenie z ich parafii o możliwości pełnienia roli przewodników duchowych dziecka),
  • nabycie białej szaty oraz dużej świecy (gromnicy),
  • publicznie wypowiedziana prośba o Chrzest dziecka oraz deklaracja, że wychowa się je w wierze katolickiej,
  • nakreślenie znaku krzyża na czole dziecka (zaraz po uczynieniu tego przez księdza, lub innej osoby upoważnionej do przeprowadzenia Chrztu),
  • złożenie wyznania wiary,
  • zaniesienie niemowlęcia do chrzcielnicy,
  • odebranie od księdza zapalonej świecy i trzymanie jej podczas Chrztu.

Pod koniec uroczystości rodzice zostają pobłogosławnieni przez księdza.

Redakcja poleca

REKLAMA