Urlop na dziecko - zmiany w urlopie 2014

Urlop na dziecko - najważniejsze zmiany 2014 fot. Fotolia
Poznaj szczegóły urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego w 2014 roku!
Agata Bernaciak / 30.09.2016 14:17
Urlop na dziecko - najważniejsze zmiany 2014 fot. Fotolia

Po pierwsze: 2 tygodnie urlopu ojcowskiego

Ojcowie mają prawo do dwóch tygodni płatnego urlopu ojcowskiego, którego nie mogą odstąpić mamie dziecka. Tata może korzystać z niego niezależnie od tego, czy mama jest w tym czasie na urlopie macierzyńskim, dodatkowym czy rodzicielskim. To świetne rozwiązanie, które pozwala młodym rodzicom być razem tuż po porodzie. Ale nie tylko wtedy. Urlop ojcowski można wykorzystać w dowolnym momencie do ukończenia przez dziecko roku, także po wykorzystaniu przez tatę własnych uprawnień do urlopu macierzyńskiego czy dodatkowego. Podczas urlopu ojcowskiego tata otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia.

Po drugie: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego lub 14+6 tygodni dla mamy i taty

Jeśli urodzi się jedno dziecko, urlop taki trwa 20 tygodni, z czego 6 mama może wykorzystać jeszcze przed porodem, a kolejne –?po urodzeniu dziecka. Nie można z niego zrezygnować, ale jeśli kobieta chce lub musi wrócić wcześniej do pracy, może to zrobić po 14 tygodniach, przekazując pozostałą część urlopu macierzyńskiego (czyli 6 tygodni) tacie dziecka. Oboje rodzice muszą potwierdzić to pisemnymi wnioskami – mama, że rezygnuje z reszty urlopu, tata, że chce go przejąć. 

Po trzecie: do 6 tygodni urlopu dodatkowego

Można z niego korzystać od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (ale nie jest obowiązkowy). Maksymalnie trwa 6 tygodni. Dodatkowy urlop macierzyński jedno z rodziców może wykorzystać w całości lub w części (tydzień lub jego wielokrotność). Mama i tata mogą też podzielić urlop między siebie (np. trzy tygodnie dla mamy, trzy dla taty). Urlop dodatkowy można łączyć z pracą na pół etatu uswojego pracodawcy. 

Po czwarte: do 26 tygodni urlopu rodzicielskiego

Rodzic zyskuje do niego prawo po wykorzystaniu w pełnym wymiarze urlopu macierzyńskiego i dodatkowego. Maksymalnie trwa 26 tygodni. Mama lub tata może wykorzystać go w całości na raz albo w nie więcej niż trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż osiem tygodni. Rodzice mogą też podzielić się nim po połowie. Innym rozwiązaniem jest rozłożenie urlopu na trzy części, z których dwie przypadną jednemu rodzicowi, a jedna – drugiemu. Dzieląc się tym urlopem po połowie, rodzice mogą wykorzystać go w tym samym czasie. Podczas niego można pracować na pół etatu u swojego pracodawcy.

Po piąte: do 36 miesięcy urlopu wychowawczego

To kolejny urlop, z którego może skorzystać i mama, i tata dziecka. W odróżnieniu od wcześniejszych urlopów jest bezpłatny. Rodzic może wykorzystać go w dowolnym terminie, maksymalnie do ukończenia przez dziecko pięciu lat (wcześniej tracił do niego prawo, gdy miało cztery lata). Mama lub tata ma możliwość podzielenia urlopu wychowawczego na 5 części. Warto wiedzieć, że ojciec dziecka może korzystać z tego urlopu także wtedy, gdy mama przebywa na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim.


Ile pieniędzy na urlopie?

Mama lub tata, którzy korzystają z poszczególnych urlopów dla rodziców (z wyjątkiem urlopu wychowawczego), otrzymują zasiłek macierzyński. Na urlopie macierzyńskim i dodatkowym zasiłek wynosi 100% pensji, na urlopie rodzicielskim – 60%. Jeśli w ciągu 14 dni po porodzie zadeklarujesz, że wykorzystasz wszystkie urlopy w pełnym wymiarze, przez czas ich trwania otrzymasz 80% zasiłku (nie wyklucza to jednak możliwości późniejszej rezygnacji z urlopu rodzicielskiego – możesz liczyć na wyrównanie do 100%). 

Z zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka może skorzystać również tata zatrudniony na podstawie umowy zlecenia lub prowadzący działalność gospodarczą. Od września 2013 roku za osoby nieubezpieczone i prowadzące działalność gospodarczą, które opiekują się dzieckiem na urlopie wychowawczym, składki opłaca budżet państwa.


na podstawie tekstu autorstwa Małgorzaty Mazurek-Wódz/Twoje Dziecko

Redakcja poleca

REKLAMA