POLECAMY

Zwolenienie i urlop na chore dziecko

Każdemu rodzicowi przysługują dodatkowe świadczenia urlopowe, które może wykorzystać w trakcie choroby dziecka. Zobacz, jak to zrobić!
Zwolenienie i urlop na chore dziecko fot. Fotolia

Kodeks Pracy zapewnia wszystkim rodzicom udogodnienia związane z wychowywaniem małego dziecka. Zobacz, na jaka pomoc możesz liczyć, gdy twoje dziecko jest chore, a ty musisz zostać z nim w domu.

Urlop na dziecko - zasady

Według Kodeksu Pracy każdemu pracownikowi posiadającemu co najmniej jedno dziecko nieliczące więcej niż 14 lat, przysługuje dodatkowy urlop na opiekę nad nim. Kiedy więc twój maluch zachoruje, możesz z niego skorzystać. Niestety są to zaledwie 2 dodatkowe dni w roku (oczywiście odpłatne). I uwaga! Jeśli ich nie wykorzystasz, dni te nie przechodzą na kolejny rok. Jednocześnie nie ma znaczenia, ile posiadasz dzieci - liczba wolnych nie zmienia się i przysługuje tylko jednemu z rodziców.

Zwolnienie lekarskie na dziecko - zasady

Rodzic może przebywać na zwolnieniu lekarskim wystawionym na chore dziecko maksymalnie 60 dni w całym roku kalendarzowym, ale tylko w przypadku, gdy opieka ta jest sprawowana nad:
  • dzieckiem do ukończenia 8. roku życia
  • z powodu nagłego zamknięcia żłobka lub przedszkola, do którego uczęszcza dziecko
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, który do tej pory sprawował opiekę nad dzieckiem (a która to uniemożliwia jej dalsze sprawowanie)
  • pobytu małżonka w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (szpital, hospicjum)
  • chorym dzieckiem do ukończenia 14. roku życia
Uwaga! Wynagrodzenie za ten okres czasy wynosi 80% całkowitej pensji.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)