POLECAMY

Jaką rolę odgrywa biegły psycholog w sądzie rodzinnym?

Dowiedz się, jaką rolę w sądzie odgrywa biegły psycholog i jaki wpływ na przebieg sprawy ma jego opinia!
Jaką rolę odgrywa biegły psycholog w sądzie rodzinnym? fot. Fotolia

Gdy rodzice są w konflikcie, który powoduje rozpad rodziny, sąd orzekając o rozwodzie powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z prawem do kontaktów z dzieckiem drugiego rodzica. Ogromną rolę odgrywa wtedy biegły psycholog.

Jak najczęściej wyglądają relacje między członkami rozpadającej się rodziny?

Dziecko najczęściej jest wciągane w konflikt małżeński i obarczane wyborem pomiędzy jednym z rodziców jako opiekunem sprawującym pieczę nad dzieckiem. Najczęściej rodzice uciekają się do szantażu emocjonalnego (częściej matka) lub przekupstwa (częściej ojciec), które całkowicie zaburza poczucie bezpieczeństwa dzieci.

Jaką rolę w sądzie rodzinnym pełni biegły psycholog?

Sądy rodzinne w sprawie, w której chodzi o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej lub też uregulowanie kontaktów pomiędzy jednym z rodziców a dzieckiem, powołują biegłego psychologa, który ma określić komu należy powierzyć bieżącą pieczę nad dzieckiem oraz w jaki sposób uregulować kontakty drugiego rodzica.

Najczęściej opinie takie sporządzają rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, których jest Polsce ok. 70. Służą przede wszystkim jako ośrodek opiniotwórczy dla sądów w sprawach rozwodowych, rodzinnych oraz w zakresie przestępczości nieletnich.

W jaki sposób działa biegły psycholog?

Zespół biegłych składający się z psychologa i pedagoga lub 2 psychologów, bada rodziców i dzieci za pomocą testów przeznaczonych do określenia osobowości rodziców w kontekście ich możliwości. Głównym elementem badania jest jednak rozmowa z rodzicami i dzieckiem.

Psycholodzy na  podstawie tej rozmowy mogą ocenić wzajemne relacje między rodzicami a dziećmi oraz samymi rodzicami. Dzieci badane są za pomocą testów, które odzwierciedlają ich obecny stan psychiczny oraz stosunek do opiekunów.

Gdzie trafia opinia biegłych psychologów?

Opinia wraz z wnioskami trafia do sądu, który następnie może biegłych przesłuchać. Z reguły sądy orzekają o władzy rodzicielskiej tak, jak to wynika z opinii. Jeśli jednak opinia jest przygotowana nierzetelnie, istnieje wtedy możliwość podważenia jej treści poprzez wysłuchanie psychologów przed sądem lub zaprezentowanie badań psychologicznych innego psychologa. W tej sytuacji można także zwrócić się do Rzecznika Praw Dziecka lub Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Skąd zdobyć opinię biegłego psychologa?

Należy pamiętać że ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne nie są jedynymi, które zajmują się wydawaniem opinii. Strona postępowania ma prawo wskazać innego biegłego psychologa, który może wydać taką opinię. Ważne jest aby taka osoba była kompetentna i niezależna od stron postępowania. Biegły, który ma się wypowiedzieć w postępowaniu sądowym, powinien mieć odpowiednie kwalifikacje.

Dowiedz się więcej o sprawach sądowych:

na podstawie tekstu autorstwa Anny Brykczyńskiej, adwokat
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)