Opieka nad dzieckiem fot. Adobe Stock

Opieka nad dzieckiem 2021 - ile dni, komu przysługuje i ile jest płatna

Opieka na dziecko zdrowe do 14 roku życia (nie L4) to 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego, które może wykorzystać pracujący rodzic. Niewykorzystane przepadają. Wynagrodzenie wylicza się tak, jak urlop wypoczynkowy.
Edyta Liebert / 27.01.2021 10:15
Opieka nad dzieckiem fot. Adobe Stock
Opieka na dziecko to dodatkowe 2 dni wolne przysługujące pracującym rodzicom, które mogą wykorzystać w ciągu roku kalendarzowego. 
 
Spis treści:
  1. Komu przysługuje opieka na dziecko 2021?
  2. Opieka na dziecko 2021 - ile dni i jak się je dzieli
  3. Opieka na dziecko 2021 - do ilu lat
  4. Opieka na dziecko 2021 - ile jest płatna
  5. Opieka nad dzieckiem - wniosek
  6. Opieka nad dzieckiem a niepełny wymiar pracy
  7. Opieka nad chorym dzieckiem
  8. Opieka nad dzieckiem na żądanie

Komu przysługuje opieka na dziecko 2021?

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy urlop na zdrowe dziecko, czyli opieka na dziecko 2021 może być wykorzystywany w częściach przez rodzica, który pracuje na podstawie umowy o pracę.
 
Z uprawnień może korzystać tylko jeden rodzic i nie może być np. tak, że z jednego dnia opieki skorzysta mama dziecka, a z drugiego - tata. Rodzic może zrezygnować z prawa do zwolnienia od pracy na dziecko po wykorzystaniu 1 dnia lub kilku godzin. W takim wypadku prawo do drugiego dnia zwolnienia lub pozostałych godzin przechodzi na drugiego rodzica.
 

Opieka na dziecko 2021 - ile dni i jak się je dzieli

Do 2015 roku można było z niej skorzystać wyłącznie w pełnych 2 dniach, a od 2016 roku pracownik może zdecydować czy woli wykorzystać zwolnienie w postaci wolnego dnia (dni) czy godzin (16).
 
Istotne jest to, ze rodzic może wziąć nawet 1 godzinę danego dnia (np. musi wcześniej wyjść z pracy). Pozostaje mu wtedy 15 godzin do rozdysponowania. 
 

Opieka na dziecko 2021 - do ilu lat

Uprawnienie opisane w art. 188 Kodeksu przysługuje na dziecko do lat 14. Niestety nie ma znaczenia liczba dzieci, jak np. w przypadku ulgi na dziecko. Niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop na dziecko nie przechodzi na kolejny rok.
 

Opieka na dziecko 2021 - ile jest płatna

Pracownik korzystający ze uprawnienia opieki na dziecko zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jest ono wyliczane tak, jak dni urlopu wypoczynkowego, ale wliczają się do ich puli. 
 

Opieka nad dzieckiem: wniosek

Kodeks nie informuje, na ile wcześniej trzeba poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z wolnego. Wraz z pierwszym wnioskiem deklarujemy, w jakim wymiarze będziemy z niego korzystać do końca roku. 
 

Opieka nad dzieckiem a niepełny wymiar czasu pracy

Urlop na dziecko ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.
 

Opieka nad chorym dzieckiem

Jeśli dziecko jest chore, możesz skorzystać ze zwolnienia od pracy na dziecko Takie zwolnienie otrzymuje się od lekarza. Przysługuje ono niezależnie od wieku naszej pociechy, różnica jest jednak w liczbie dni.

Opieka na dziecko na żądanie

Pamiętaj, że jeśli pracujesz na umowie o pracę, masz możliwość zgłoszenia urlopu na żądanie (2 dni), którego pracodawca nie może ci odmówić. Musisz o nim poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Te 2 dni wliczają się do urlopu wypoczynkowego.

Pracujesz i masz dziecko? Przeczytaj: Czy urlop wychowawczy może być płatnyCzy należy ci się kosiniakowe?