L4 na dziecko - ile dni zwolnienia przysługuje rodzicowi i ile jest płatne

L4 na dziecko fot. Adobe Stock
L4 na dziecko przysługuje rodzicowi pracującemu opłacającemu składki chorobowe. Liczba dni do wykorzystania na L4 zależy od wieku dziecka. Należy ci się 80% wynagrodzenia za te dni.
Edyta Liebert / 19.02.2020 08:11
L4 na dziecko fot. Adobe Stock
Jeśli twoje dziecko jest chore i musisz sprawować nad nim opiekę, a jesteś rodzicem pracującym, przysługuje ci L4 na dziecko. 
 

Komu przysługuje L4 na dziecko

Zwolnienie lekarskie na dziecko wystawiane jest przez lekarza rodzinnego lub pediatrę w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości zorganizowania opieki nad chorym lub chce się nim po prostu zająć. Warto wiedzieć, że L4 na dziecko przysługuje:
  • rodzicom nieletnich przysposobionych oraz przyjętych na wychowanie i utrzymywanie,
  • na nieswoje dziecko, np. syna współmałżonka z poprzedniego małżeństwa, przy czym nie jest wymagane do tego przysposobienie.
Warunkiem jego otrzymania jest opłacanie składek chorobowych. Dokument uprawniający do chorobowego na dziecko powinien zawierać:
  • datę urodzenia dziecka,
  • stosunek pokrewieństwa z ubezpieczonym.
Dziś lekarze wystawiają elektroniczne zwolnienia, które trafiają do ZUS-u i pracodawcy i nie ma konieczności dostarczenia L4 w formie papierowej. Ważne jest, by poinformować pracodawcę o nieobecności w dniu otrzymania zwolnienia niezależnie od tego faktu. 

Zwolnienie lekarskie L4 - warunki

Możliwość skorzystania ze zwolnienia na dziecko mają zarówno matka, jak i ojciec dziecka – niezbędne jest posiadanie przez rodzica:
  • ubezpieczenia chorobowego,
  • rodzic musi być zatrudniony chociażby na część etatu bez względu na tryb pracy,
  • drugi z rodziców powinien być czynny zawodowo.

Zwolnienie na dziecko - ile dni można wziąć

Liczba dni, które może wziąć rodzic na opiekę nad chorym dzieckiem zależy od wieku podopiecznego. Jest to:
  • 60 dni w roku kalendarzowym, w przypadku opieki sprawowanej nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14,
  • 14 dni w roku kalendarzowym, w momencie sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,
  • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli matka albo ojciec opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat albo dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat. Jest to wykorzystywane w sytuacji gdy drugi rodzic w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (typu poród, choroba, pobyt w szpitalu) nie może zajmować się dzieckiem niepełnosprawnym.

L4 na dziecko - ile płatne

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego wynagrodzenia albo przychodu z ostatnich 12 miesięcy. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.
 
Nie jest zależny on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki. Tyle samo dni przysługuje na 1 dziecko czy kilkoro - nie podlegają one sumowaniu.
 
Masz dziecko? Powinnaś wiedzieć o:

Redakcja poleca

REKLAMA