L4 na dziecko fot. Adobe Stock

L4 na dziecko - ile dni zwolnienia przysługuje rodzicowi i ile jest płatne

L4 na dziecko przysługuje rodzicowi pracującemu opłacającemu składki chorobowe. Liczba dni do wykorzystania na L4 zależy od wieku dziecka. Należy ci się 80% wynagrodzenia za te dni.
Edyta Liebert / 19.02.2020 08:11
L4 na dziecko fot. Adobe Stock
Jeśli twoje dziecko jest chore i musisz sprawować nad nim opiekę, a jesteś rodzicem pracującym, przysługuje ci L4 na dziecko. 
 

Komu przysługuje L4 na dziecko

Zwolnienie lekarskie na dziecko wystawiane jest przez lekarza rodzinnego lub pediatrę w przypadku, gdy rodzic nie ma możliwości zorganizowania opieki nad chorym lub chce się nim po prostu zająć. Warto wiedzieć, że L4 na dziecko przysługuje:
  • rodzicom nieletnich przysposobionych oraz przyjętych na wychowanie i utrzymywanie,
  • na nieswoje dziecko, np. syna współmałżonka z poprzedniego małżeństwa, przy czym nie jest wymagane do tego przysposobienie.
Warunkiem jego otrzymania jest opłacanie składek chorobowych. Dokument uprawniający do chorobowego na dziecko powinien zawierać:
  • datę urodzenia dziecka,
  • stosunek pokrewieństwa z ubezpieczonym.
Dziś lekarze wystawiają elektroniczne zwolnienia, które trafiają do ZUS-u i pracodawcy i nie ma konieczności dostarczenia L4 w formie papierowej. Ważne jest, by poinformować pracodawcę o nieobecności w dniu otrzymania zwolnienia niezależnie od tego faktu. 

Zwolnienie lekarskie L4 - warunki

Możliwość skorzystania ze zwolnienia na dziecko mają zarówno matka, jak i ojciec dziecka – niezbędne jest posiadanie przez rodzica:
  • ubezpieczenia chorobowego,
  • rodzic musi być zatrudniony chociażby na część etatu bez względu na tryb pracy,
  • drugi z rodziców powinien być czynny zawodowo.

Zwolnienie na dziecko - ile dni można wziąć

Liczba dni, które może wziąć rodzic na opiekę nad chorym dzieckiem zależy od wieku podopiecznego. Jest to:
  • 60 dni w roku kalendarzowym, w przypadku opieki sprawowanej nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do lat 14,
  • 14 dni w roku kalendarzowym, w momencie sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny,
  • 30 dni w roku kalendarzowym, jeśli matka albo ojciec opiekuje się chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 14 do 18 lat albo dzieckiem niepełnosprawnym w wieku od 8 do 18 lat. Jest to wykorzystywane w sytuacji gdy drugi rodzic w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (typu poród, choroba, pobyt w szpitalu) nie może zajmować się dzieckiem niepełnosprawnym.

L4 na dziecko - ile płatne

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli średniego wynagrodzenia albo przychodu z ostatnich 12 miesięcy. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.
 
Nie jest zależny on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki. Tyle samo dni przysługuje na 1 dziecko czy kilkoro - nie podlegają one sumowaniu.
 
Masz dziecko? Powinnaś wiedzieć o: